Oddział Kielce

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2012

Infolinia drogowa 19111 już działa!

19-06-2012
Specjalna ogólnopolska Infolinia drogowa 19111, dzięki której będzie można uzyskać informacje o sytuacji na drogach krajowych, uruchomiona została przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przed mistrzostwami Euro 2012. Infolinia będzie funkcjonować także po mistrzostwach.
Ogólnopolska Infolinia drogowa 19111 jest obsługiwana przez uproszczony pięciocyfrowy numer typu AUS (19111), kierujący wszystkie połączenia w sprawie informacji drogowej do Punktu Informacji Drogowej w centrali GDDKiA, który na bieżąco zbiera informacje z oddziałów GDDKiA. Od maja kierowcy mają do dyspozycji jeden, prosty numer, zamiast dotychczasowych 16 regionalnych numerów do poszczególnych PID w oddziałach GDDKiA oraz dwóch do PID w centrali GDDKiA. Nie muszą się zastanawiać, który oddział Punktu Informacji Drogowej jest właściwy do udzielenia im informacji drogowej w obrębie ich aktualnej lokalizacji. Powstanie Infolinii jest również jednym z elementów kampanii informacyjnej w związku z turniejem EURO 2012. Po zakończeniu turnieju Infolinia będzie nadal funkcjonowała zgodnie z poniżej zaprezentowanym schematem. Numer Infolinii jest osiągalny z całego kraju ze wszystkich sieci zarówno stacjonarnych jak i komórkowych, bez wybierania prefiksu strefowego. Cudzoziemcy po zalogowaniu się do którejkolwiek z sieci w Polsce mogą wybierać numer na tych samych zasadach. Koszt połączenia jest identyczny jak dla dotychczasowych połączeń lokalnych. Kierowanie połączeń do PID w centrali wynika również z faktu, iż na czas EURO 2012 jego obsada będzie wzmocniona dodatkową kadrą, która udzieli informacji również w językach: rosyjskim, niemieckim, angielskim. Z numeru połączymy się z pierwszą wolną linią w centrali Punktu Informacji Drogowej (na stałe są 2 linie, na EURO 2012 zostały uruchomione dodatkowe 3). Jednorazowo może połączyć się z tym numerem 60 osób (tzw. kolejkowanie). W czasie EURO (od 1 czerwca) użytkownik infolinii usłyszy następujący komunikat: „Informacja drogowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Traffic information service for national roads and motorways połączenie z dyżurnym - wciśnij 1 for English - press 2 für Deutsch - drücken 3 по-русски - Bыбери 4“ W pierwszej kolejności to pracownicy centrali PID będą udzielać informacji. W razie potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych/aktualnych danych z punktów informacji drogowej, funkcjonujących przy oddziałach GDDKiA, będą chwilowo zawieszać rozmowę by przy pomocy drugiej linii zdobyć wiedzę umożliwiającą udzielenie rozmówcy wyczerpującej odpowiedzi, ewentualnie przekierują rozmowę do właściwych oddziałów. Docelowo przewiduje się rozwiązanie, które umożliwi automatyczne kierowanie rozmów z numeru 19111 do poszczególnych PID w oddziałach, właściwych dla lokalizacji użytkownika. W tej chwili trwa analiza możliwości technicznych wdrożenia takiego rozwiązania.