viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2012

Poprawia się jakość na budowach. Mniej złych wyników badań.

29-06-2012

O 3 punkty procentowe poprawiły się wyniki badań jakościowych wykonanych przez laboratoria GDDKiA na budowach realizowanych od stycznia do końca maja 2012 roku. Mimo, że – w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku - wzrosła liczba wykonywanych badań próbek jakościowych, spadła ilość negatywnych wyników badań tych próbek. Zgodnie z deklaracją, publikujemy kolejny ranking Wykonawców w zakresie jakości robót.

Zestawienie (ranking) Wykonawców w zakresie jakości robót 

 

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2012 roku Laboratoria Drogowe GDDKiA zbadały 22090 próbek, z czego 3464 próbek nie spełniło wymagań, co stanowi 15,6% całości wykonanych badań. Badania kontrolne, obejmujące minimum 10% wszystkich badań poszczególnych asortymentów robót były i są wykonane przez Wydziały Technologii – Laboratoria Drogowe naszych Oddziałów. Dzięki tym badaniom Generalna Dyrekcja może już na najwcześniejszym etapie realizacji wykrywać nieprawidłowości w jakości wykonywanych prac i niezwłocznie reagować na nie nakazując naprawienie sytuacji.

 

To właśnie szczególny nacisk, jaki położony został na kontrolne badania laboratoryjne wykonywane przez GDDKiA, jako Zamawiającego, pozwoliły na wykrycie nieprawidłowości chociażby przy budowie nasypów na budowanej wciąż drodze S2 (Południowej Obwodnicy Warszawy), czy spękań na budowanej wówczas autostradzie A2 Warszawa-Łodź. Intensyfikacja badań jakości wykonywanych przez samą Generalną Dyrekcję występuje szczególnie w przypadkach, gdy prowadzone przez Wykonawców prace mogą powodować ryzyko zaniedbań jakościowych. Takie zintensyfikowane badania jakościowe zostały przeprowadzone m.in. podczas budowy odcinków A i C autostrady A2 Stryków-Konotopa, ze względu na wzmożone tempo prowadzonych tam robót. Publikowane zestawienie wskazuje bowiem na jakościowy przebieg procesu inwestycyjnego kontraktów.

 

Ranking powstał w oparciu o czytelne, proste i przejrzyste założenia. Bazą zestawienia jest prowadzony w GDDKiA od 2010 roku comiesięczny monitoring jakości robót. Obejmuje on wyniki badań kontrolnych Zamawiającego, zlecanych przez Nadzór wszystkich inwestycyjnych kontraktów drogowych i mostowych realizowanych (zrealizowanych) na rzecz GDDKiA w okresie styczeń 2012-maj 2012.

 

Ranking nie obejmuje wyników badań wykonanych przez samych Wykonawców, do czego wykonawcy zobowiązani są przez GDDKiA zapisami umownymi. Badania wykonywane przez laboratoria GDDKiA, którymi objęty jest niniejszy ranking, służą kontroli prawidłowości jakościowej realizacji robót przez Wykonawców. Pełną odpowiedzialność za badania jakości i jakość inwestycji ponosi wykonawca.

 

Publikowane zestawienie powstało poprzez wybranie kontraktów inwestycyjnych oraz istotnych przebudów odcinków dróg krajowych i mostów realizowanych przez danego Wykonawcę. W związku z tym zestawienie nie obejmuje zadań utrzymaniowych GDDKiA np. remontów dróg. Wszystkie wykazane w comiesięcznych tabelach Monitoringu jakości robót wyniki badań kontrolnych próbek i badań próbek nie spełniających wymagań zostały zsumowane, podzielenie liczby próbek nie spełniających wymagań przez liczbę badanych próbek i uzyskanie wskaźnika procentowego udziału wyników nie spełniających wymagań, a następnie ułożenia wg tego wskaźnika listy Wykonawców.

 

Ranking został opracowany w oparciu o jedno kryterium – procentowy wskaźnik wyników badań próbek (odcinków) „złych” do ogólnej liczby zbadanych przez GDDKiA kontrolnie próbek. Jako że jest to średnia z kontraktów realizowanych przez danego Wykonawcę, wśród nich mogły znaleźć się takie kontrakty dla których udział „złych’’ wyników był mniejszy od średniego. Publikowane zestawienie obejmuje Wykonawców kontraktów, dla których liczba badanych przez laboratoria GDDKiA próbek wynosiła co najmniej 50. Wyniki przedstawiają jedynie część działalności firm ujętych w zestawieniu na nowych przebudowywanych kontraktach inwestycyjnych wykonywanych dla GDDKiA, a kolejność firm nie uwzględnia liczby kontraktów realizowanych przez każdą z firm.

 

Założonym przez GDDKiA celem w zakresie systemu zarządzania jakością jest osiągniecie poziomu poniżej 10 procent wyników negatywnych (odbiegających od wymagań) w całości wykonywanych próbek badawczych.

 

Wszystkie wyniki badań nie spełniające wymagań zostały poprawione lub zostały naliczone Wykonawcom potrącenia, bądź wydłużona została gwarancja. Zagadnienia podejmowanych działań - głównie programy naprawcze, - stanowią osobną tematykę i nie są związane z opracowanym rankingiem.

 

Ranking jakości będzie wykonywany przez GDDKiA sukcesywnie i każdorazowo udostępniany opinii publicznej. Ze względu na duże zainteresowanie poprzednim rankingiem jakości ze strony zarządów Wykonawców, zgodnie z przyjętą wówczas praktyką, szczegółowe informacje dotyczące wyników badań będą udostępniane poszczególnym wykonawcom objętym rankingiem. W tym celu należy skontaktować się z Departamentem Technologii GDDKiA pod numerem tel.: 22 375 88 81.