viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2012

Kończymy dyskusję. Cała prawda o ochronie środowiska na obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

18-07-2012

Mimo, że GDDKiA wielokrotnie informowała o działaniach podjętych w celu ochrony środowiska przy budowie obwodnicy Mińska Mazowieckiego, nadal pojawiają się głosy dyskredytujące prace m.in. nadzoru środowiskowego przy realizacji tej inwestycji. Dlatego przedstawiamy największe mity. I zestawiamy je z faktami. Nic dodać nic ująć.

Zarzut: Ogrodzenie główne autostrady nie wkopane w ziemię.

 

PRAWDA: W celu dodatkowego zabezpieczenia dolnej części ogrodzenia z siatki stalowej przed przechodzeniem małych zwierząt stosowane jest zabezpieczenie w postaci siatki o drobnych oczkach. Uniemożliwi to małym zwierzętom wchodzenie na jezdnie autostrady oraz ograniczy wykonywanie podkopów pod ogrodzeniem z siatki głównej autostrady.

 

GDDKiA

Fragment ogrodzenia z siatki stalowej uzupełniony o wkopaną w ziemię siatkę dogęszczającą.

 

Zarzut: Brak wygrodzeń dla płazów.

 

FAKTY: W pobliżu przepustów pełniących funkcję przejść dla małych zwierząt zostanie zamontowane szczelne wygrodzenie uniemożliwiające płazom wchodzenie na jezdnie autostrady oraz naprowadzające je do przepustów. Już teraz przy części przepustów, zgodnie z założeniami projektu budowlanego, wykonano przegrody betonowe, stanowiące barierę dla płazów. Dodatkowym zabezpieczeniem przed wejściem płazów na drogę są licznie ekrany akustyczne (których montaż się kończy) oraz odcinki drogi z wysokimi nasypami. 

        

GDDKiA

Betonowe bariery naprowadzające płazy do przepustów.

 

GDDKiA

Ekrany akustyczne posadowione na wysokim nasypie stanowiące dodatkowe zabezpieczenie przed przechodzeniem płazów i innych zwierząt na jezdnie autostrady.

 

Zarzut: Niewłaściwe nachylenie skarp w pobliżu przejść dla zwierząt.

 

FAKTY: Formowanie przeciwskarp wzdłuż rowów odwodnieniowych to jeden z ostatnich elementów budowy i obecnie prace te nie zostały jeszcze zakończone.

 

 GDDKiA

Przykład przeciwskarpy o niewielkim nachyleniu znajdującej się w obszarze najścia na przepust dostosowany do migracji zwierząt.

 

Zarzut: Złe zagospodarowanie obiektu MA-13 oraz obszaru najścia.

 

FAKTY: Z przeprowadzonych przez inwestora i nadzór przyrodniczy wizji terenowych wynika, że mimo braku ostatecznego zagospodarowania terenu (trwa faza budowy) widoczne jest już wykorzystywanie przejścia przez zwierzęta. Zinwentaryzowane tropy znajdują się bezpośrednio przy odcinkach asfaltowej drogi dojazdowej ( o bardzo niskim natężeniu ruchu), co może świadczyć o tym, iż drogi o nawierzchni bitumicznej nie wpływają negatywnie na możliwość migracji zwierząt. Dodatkowo liczne ślady obecności zwierząt w rejonie obiektu MA-13 dowodzą, że jego lokalizacja została dobrana prawidłowo.

 

 

 

GDDKiA

 Tropy zwierząt pod obiektem MA-13 w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dojazdowej wykonanej z nawierzchni asfaltowej.

 

Zarzut: Niewłaściwe półki w przepustach przeznaczone do migracji zwierząt.

 

FAKTY: We wszystkich przepustach przeznaczonych do migracji zwierząt na tej inwestycji zaprojektowano obustronne półki przeznaczone do migracji małych zwierząt i płazów. Ponieważ trwają jeszcze prace budowlane i nie został ukończony system odwodnienia, w części z przepustów półki mogą być przykryte naniesionymi osadami lub znajdować się pod powierzchnią wody. Projekt zakłada, że po ukończeniu wszystkich prac i udrożnieniu systemu odwodnienia półki w przepustach będą znajdowały się na poziomie umożliwiającym swobodne przekraczanie drogi przez zwierzęta.

 

GDDKiA

 Przykład przepustu z obustronnymi półkami przeznaczonymi do migracji zwierząt. W związku z trwającymi pracami budowlanymi dno przepustu jest zamulone.