viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2012

Wybór wykonawcy odcinków A i C autostrady A2 dokonany w sposób prawidłowy – kolejne informacje UZP przygotowane dla Komisji Europejskiej

25-09-2012

Wyjaśnienia przekazane przez Urząd Zamówień Publicznych Komisji Europejskiej wskazały łączne spełnienie przez GDDKiA przesłanek uzasadniających wybór trybu z wolnej ręki w postępowaniach na wybór wykonawców odcinków A i C autostrady A2 a także, że zamawiający działał zgodnie z prawem i z należytą starannością.

 Według informacji przeslanych KE zastosowany przez zamawiającego tryb wyboru wykonawców odcinków A i C Autostrady A2 był wyjątkowy a procedura konsultacji technicznych (nie określona w przepisach unijnych ani krajowych) zastosowana do wyboru wykonawcy zapewniła zachowanie podstawowej zasady w udzielaniu zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Konsultacje techniczne zapewniły wyłonienie nowego wykonawcy w sposób jawny, transparentny i sprawny.

Proces wyłonienia wykonawcy odbywał się w dwóch etapach: pierwszy – negocjacje z kilkudziesięcioma wykonawcami robót budowlanych, drugi - udzielenie zamówienia z wolnej ręki – negocjacje z jednym wybranym w pierwszym etapie wykonawcą.

 

Postępowanie to było przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która w wystąpieniu pokontrolnym stwierdziła: „Przyjmując pozytywną ocenę, NIK uwzględniła w szczególności: niezwłoczne i prawidłowe przeprowadzenie konsultacji technicznych z kandydatami na wykonawców oraz udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na kontynuację projektu i budowy odcinka C autostrady A-2 Stryków – Konotopa”. Takie informacje zostały przekazane Komisji Europejskiej.

W wyjaśnieniach złożonych Komisji Europejskiej podkreślono, że zamawiający z należytą starannością i w zgodzie z przepisami prawa dokonał także badania i oceny ofert w pierwotnych postępowaniach przetargowych na budowę odcinka A i C autostrady A2 a w konsekwencji podpisał umowę z Konsorcjum Covec.

 

Zamawiający wzywał Covec do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny a prawidłowość oceny dokonanej pod tym względem potwierdził niezależny organ jakim jest Krajowa Izba Odwoławcza, która uznała „Tak więc zarzuty dotyczące ceny rażąco niskiej, popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji i niezgodności oferty z treścią SIWZ nie znalazły - w ocenie Izby - potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym”.

 

 

Udzielenie zamówienia na budowę odcinków A i C było prawidłowe mimo, iż wartości ofert były niższe od kosztorysów inwestorskich. Sytuacja taka nie była w tamtym okresie wyjątkowa. Świadczą o tym przykłady inwestycji, które realizowane były w przybliżonym czasie jak Autostrada A2, w których ceny wybranych ofert również były niższe od wartości kosztorysów inwestorskich,  a których realizacja mimo to przebiegła pozytywnie.

1.    Budowa Obwodnicy Mińska Maz. w ciągu autostrady A2 na odc. W. Lubelska – Siedlce.

Umowa podstawowa: wartość – 567,4 mln zł., zawarta w lipcu 2009 r.

Wartość umowy podstawowej stanowiła 65,1% wartości kosztorysu Zamawiającego.

2.    Projekt i budowa autostrady A2, odcinek D.

Umowa podstawowa: wartość – 643,8 mln zł., zawarta we wrześniu 2009 r.

Wartość umowy podstawowej stanowiła 64,1 % wartości kosztorysu Zamawiającego.

3.    Projekt i budowa autostrady A2, odcinek E

Umowa podstawowa: wartość – 425,5 mln zł., zawarta we wrześniu 2009 r.

Wartość umowy podstawowej stanowiła 63,6 % wartości kosztorysu Zamawiającego

4.    Budowa obwodnicy Serocka na drodze Nr 61

Umowa podstawowa: wartość – 138,9 mln zł., zawarta w lipcu 2009 r.

Wartość umowy podstawowej stanowiła  49,3 % wartości kosztorysu Zamawiającego

5.    Budowa obwodnicy Kraśnika na drodze Nr 74

Umowa podstawowa: wartość – 89,2 mln zł., zawarta w kwietniu 2009 r.

Wartość umowy podstawowej stanowiła  55,0 % wartości kosztorysu Zamawiającego