viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2012

Tydzień pełen nowych dróg - blisko 110 km do piątku

28-11-2012

We wtorek (27 listopada) oddaliśmy do ruchu 15-kilometrową obwodnicę Żyrardowa. Do końca tygodnia (do 30 listopada włącznie) kierowcom udostępnimy kolejne niemal 100 km tras szybkiego ruchu, w tym dwa nowe odcinki autostradowe. Będzie to oznaczało, że w ciągu zaledwie 11 miesięcy kierowcy zyskali 650 km nowoczesnych tras.

W ciągu najbliższych dni kierowcy będą mogli pojechać trzema nowymi odcinkami dróg szybkiego ruchu: małopolskim odcinkiem autostrady A4, śląskim odcinkiem autostrady A1 do granicy z Czechami, a także dolnośląską drogą ekspresową S8.  

Autostrada A4 Kraków-Tarnów

 Choć budowa odcinka A4 Kraków-Tarnów zakończy się ostatecznie wiosną 2013 roku, to już w tym tygodniu zostanie udostępniony kierowcom pojazdów do 12 ton i autobusom 57-kilometrowy odcinek tej trasy. W środę, 28 listopada, odebraliśmy od nadzoru budowlanego pozwolenie na użytkowanie, więc by maksymalnie ułatwić przejazd przez Małopolskę, udostępniamy drogę kierowcom już teraz, a nie dopiero po ostatecznym zakończeniu budowy. Na autostradzie A4 na odcinku z Krakowa do Tarnowa były w środę prowadzone ostatnie prace związane z dodatkowym oznakowaniem trasy. W czwartek, 29 listopada, od godz. 9.30 służby techniczne inwestora, wykonawców i policji przeprowadzą ostatnie kontrole przed udostępnieniem dla ruchu całego 57-kilometrowego odcinka.
Na razie, trasa nie będzie dostępna dla niektórych pojazdów. Będę też obowiązywały ograniczenia prędkości.
Pojazdy powyżej 12 ton nie przejadą na razie odcinkiem od Szarowa do Tarnowa. Ruch ciężarowy zostanie poprowadzony „starą” drogą krajową nr 4. Wyłączenie nie będzie dotyczyło autobusów, które podobnie, jak samochody osobowe będą mogły korzystać z uruchomionych odcinków A4. 

Od węzła Szarów do Bochni ruch dopuszczony będzie dwoma jezdniami, od Bochni do węzła Wierzchosławice jedną jezdnią i dalej od Wierzchosławic do węzła Krzyż (Tarnów Północ) znowu dwoma jezdniami. Będą ograniczenia prędkości do 90km/godz, 70 km/godz i 50 km/godz. To ostatnie ograniczenie prędkości wprowadzone zostanie przed wyjazdami z placu budowy. Na jezdni nie dopuszczonej do ruchu nadal trwać będzie budowa.

Autostrada A1 Świerklany – Gorzyczki 
Do piątku 30 listopada zostanie otwarty dla ruchu osobowego 10-kilometrowy odcinek autostrady A-1 Gorzyczki – Mszana. Droga zostanie połączona z pozostałymi, użytkowanymi już odcinkami autostrady A1 na północ od węzła Świerklany, z wykorzystaniem specjalnie wyremontowanych dróg wojewódzkich łączących dwa węzły autostradowe -  węzłami „Mszana” i „Świerklany”. 

Budowa autostrady A1 na odcinku od granicy państwa z Republiką Czeską do Świerklan została ukończona, poza jednym obiektem mostowym w ciągu autostrady w miejscowości Mszana (w obrębie węzła). Na moście w Mszanie wykonawca prowadzi działania naprawcze zgodnie z wydaną decyzją Śląskego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która precyzuje konieczny do wykonania zakres robót oraz termin zakończenia prac. W związku z tym, iż po stronie czeskiej autostrada D1 jest już gotowa, a na północ od węzła „Świerklany” kierowcy użytkują autostradę A-1 już od dawna, podjęto decyzję o połączeniu ciągu autostradowego poprzez wprowadzenie objazdu drogami wojewódzkimi pomiędzy węzłami „Świerklany” i „Mszana”. Aby przejazd pomiędzy tymi węzłami był jak najbardziej komfortowy, Wykonawca odcinka A-1 Świerklany - Gorzyczki kończy remont nawierzchni dróg DW 930 i DW 933 w zakresie uzgodnionym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Remont dróg wojewódzkich oraz wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu realizowane są na koszt własny wykonawcy autostrady A-1.

Z uwagi na brak możliwości pełnego wykorzystania węzła Mszana i konieczność prowadzenia ruchu dwukierunkowo tylko jedną łącznicą, ruch na odcinku Bohumin – Granica Państwa – węzeł Mszana – przejazd drogami wojewódzkimi do węzła Świerklany, będzie się odbywał tylko dla pojazdów do 3,5 tony.


Wykonawca nadal będzie prowadził prace na moście w Mszanie i, zgodnie z decyzją ŚWINB, powinien je zakończyć do sierpnia 2013, tak więc w III kwartale przyszłego roku możliwe będzie przejechanie autostradą A-1 od Pyrzowic do Gorzyczek i dalej na południe Europy.

Droga ekspresowa S8
Od piątku, 30 listopada kierowcy będą mogli korzystać także z kolejnego w województwie dolnośląskim, nowego odcinka drogi ekspresowej S8, 25-kilometrowego fragmentu od Oleśnicy do Sycowa. 

Odcinek ten, wraz z oddanym w październiku fragmentem S8 między Wrocławiem a Oleśnicą, jest kontynuacją Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8. Trasa pozwoliła w znaczącym stopniu skrócić czas przejazdu przez Dolny Śląsk i odciążyła północno-wschodni wjazd do Wrocławia. 
 
W ciągu całej 55-kilometrowej nowej drogi S8, między Wrocławiem a Sycowem znajduje się 7 węzłów drogowych: Psie Pole (połączenie z AOW), Łozina, Dąbrowa, Cieśle, Szczodrów, Syców Zachód oraz Syców Wschód. Na trasie wybudowano 34 mosty i wiadukty drogowe oraz kilkadziesiąt przepustów dla zwierząt, w tym również ekodukt dla dużych zwierząt. Wykonano ok 60 km dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe i dojazdy do pól rolnych. W celu zabezpieczenia przed hałasem okolicznych zabudowań oraz obszarów przyrodniczych wykonano ekrany akustyczne o łącznej długości ponad 10 km. Ponadto dla bezpieczeństwa kierowców zamontowane zostały osłony przeciwolśnieniowe, a trasa na całej długości została ogrodzona. Na trasie S8 Wrocław - Syców, znajdują się Miejsca Obsługi Podróżnych obsługujące oba kierunki jazdy: Michałowice, Jonas oraz Syców, czyli miejsca przygotowane na postój pojazdów osobowych i ciężarowych.

Trasa została wybudowana w niespełna 2 lata za blisko 50% kosztorysu inwestorskiego. Kilometr drogi kosztował ok. 25 mln zł.