Oddział Lublin

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiABudowa S17 Kurów - Lublin - Piaski, zadanie nr 2: węzeł Jastków (nazwa robocza Bogucin) - węzeł Lublin Sławinek (Dąbrowica)

Przebieg prac w drugiej połowie 2011 roku

28 grudnia 2011 r.

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

16 listopada 2011 r.

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

4 listopada 2011 r.

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

13 października 2011 r.

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

3 października 2011 r.

Węzeł Dąbrowica. Prace przy wykopach pod wiadukt w ciągu przyszłej S19 (WS-05A). Pod nim pobiegnie łącznica nr 1.  Węzeł Dąbrowica. Prace ziemne.  Panieńszczyzna, prace ziemne związane z przełożeniem drogi powiatowej nr 2210L, która pobiegnie pod wiaduktem trasy ekspresowej (WS-04).  Sieprawice (widok w kierunku węzła Bogucin), okolice przyszłego wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2209L (WD-03) nad trasą S17.  Kolonia Sieprawice (km 1+800) widok w kierunku węzła Dąbrowica. Prace przy wykopie w rejonie wiaduktu WD-01 którym nad drogą ekspresową pobiegnie droga gminna 105978L.  Kolonia Sieprawice (km 2+200) widok w kierunku węzła Dąbrowica. Prace ziemne. 

 

15 września 2011 r.

Budowa drogi objazdowej wzdłuż obecnej DK17 w Panieńszczyźnie. Po przełożeniu ruchu rozpoczną się prace przy budowie wiaduktu (WD-06) którym DK17 przejdzie nad S17.  Tu powstanie węzeł Dąbrowica. Prace przy odhumusowaniu terenu pod wiadukt w ciągu przyszłej S19 (WS-05). Pod nim pobiegnie łącznik w kierunku Lublina i przedłużenia al. Solidarności .  Panieńszczyzna, prace ziemne związane z przełożeniem drogi powiatowej nr 2210L, która pobiegnie pod wiaduktem trasy ekspresowej (WS-04).  Sieprawice, okolice przyszłego wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2209L (WD-03) nad trasą S17. 

 

30 sierpnia 2011 r.

Panieńszczyzna, odhumusowanie terenu pod drogę dojazdową nr 10.  Panieńszyczna, zabudowania przeznaczone do rozbiórki.  Panieńszczyzna, przekładanie instalacji kolidujących z przebiegiem trasy S17 (okolice km 5+900).  Km 6+100, widok w kierunku Lublina.  Sieprawice, rozbiórka zabudowań.  Sieprawice, budowa tymczasowego dojazdu w miejsce budowy mostu przez rzekę Ciemięga (MS-02).  Kolonia Sieprawice (km 2+100) widok w kierunku Lublina.  Bogucin (km 1+000), widok w kierunku Warszawy. Połączenie zadania nr 1 i 2.