viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2013

Alpine nie wywiązuje się z własnych deklaracji i po raz drugi schodzi z tej samej budowy. Most na A1 powstanie.

14-05-2013

Alpine Bau - wykonawca mostu w Mszanie  (MA 532) w ciągu autostrady A1 po raz kolejny przestaje realizować tę samą inwestycję, budowaną według projektu przyjętego przez wykonawcę w momencie przystępowania do przetargu na budowę. Alpine nie realizuje też własnych deklaracji z porozumienia z lipca 2012 roku o wykonaniu programu naprawczego wskazanego przez  wojewódzki nadzór budowlany oraz z porozumienia o bezpośrednim zaliczkowaniu przez GDDKiA podwykonawcom Alpine. Zamiast tego pisze oświadczenie o ewentualnym odstąpieniu od umowy i pod pretekstem problemów technicznych, a nie finansowych, wycofuje się z wiążącej ich umowy oraz zawieranych w ostatnim czasie porozumień. Inwestycja, która jest wykonana już w 95 procentach, zostanie dokończona do końca tego roku. Przez Alpine lub dotychczasowych podwykonawców tej firmy.

Już raz, w 2009 roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podziękowała  firmie Alpine  za współpracę, bo ta  nie chciała realizować inwestycji. Potem jednak firma nabrała chęci do budowy tego samego obiektu według tego samego projektu i złożyła ofertę w kolejnym przetargu na tę samą budowę. Zgodziła się (w październiku 2010 r.) realizować inwestycję wg projektów przekazanych przez GDDKiA, podpisała umowę. Potem jeszcze podpisała porozumienie (w lipcu 2012) , że na pewno będzie realizowała programy naprawcze wskazane przez nadzory budowlane.  Jednak znowu się rozmyśliła.  GDDKiA nawet w takich przypadkach pomaga wykonawcom, oczywiście w granicach przewidzianych przepisami prawa i konstruktywnego załatwienia sprawy.  Dlatego też to GDDKiA, na prośbę Alpine Bau,  wypłaciła zaliczkę podwykonawcy – firmie BBR Polska, żeby mógł on zamówić materiały konieczne do kontynuowania  budowy mostu. Alpine Bau nie była bowiem w stanie znaleźć środków na zaliczkę dla podwykonawcy. Wskazuje to więc niezbicie, że rzeczywistym powodem zaprzestania budowy obiektu przez Alpine nie są kwestie techniczne, tylko sytuacja finansowa spółki.

 

Przypomnijmy, Wykonawca zobowiązał się w podpisanym przez siebie w lipcu 2012 roku porozumieniu, do wdrożenia programu naprawczego zgodnego z decyzją ŚWINB w Katowicach nakazującą wykonawcy realizację robót naprawczych na moście w Mszanie (z maja 2012). Program naprawczy był zaś konsekwencją awarii spowodowanej przez wykonawcę niewłaściwie wykonującego roboty przy układaniu osłonek kabli. Mimo własnej deklaracji, firma Alpine Bau  uchyla się od realizacji tego programu , w konsekwencji czego nie jest w stanie  dotrzymać terminu wskazanego w decyzji wojewódzkiego nadzoru budowlanego, tj. zakończyć realizacji programu naprawczego do 30.08.2013 r.  Zamiast tego, po 9 miesiącach od własnej deklaracji o realizacji programu naprawczego zgodnego z decyzją inspektora nadzoru, Alpine składa alternatywny projekt naprawczy. To kolejne działanie wykonawcy obliczone na wydłużanie realizacji umowy i wprowadzenie inwestora w błąd i jest przykładem nienależytego wykonywania umowy.

 

W zawartym w lipcu 2012 porozumieniu wykonawca wyraził zgodę na skorzystanie przez GDDKIA z zastępczego wykonawcy w przypadku kiedy firma Alpine nie będzie wykonywała programu naprawczego wskazanego przez SWINB.  Działania firmy Alpine zmuszają GDDKiA do podjęcia działań kontraktowych, takich jak uruchomienie gwarancji należytego wykonania  oraz wynikających z porozumienia ustalającego z lipca 2012. Most jest już gotowy w 95%, a jego dokończenie jest zdaniem podwykonawców i inżyniera kontraktu możliwe do końca tego roku.  Wymaga jedynie rzemieślniczej precyzji i dokładności.

 

Załączamy listę do artykułów wraz z opiniami ekspertów nt. MA 532

 

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8678/opinia-prof-kazimierza-flagi-w-sprawie-mostu-na-autostradzie-a1-swierklany---gorzyczki

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/9128/nie-ma-zagrozenia-katastrofa-budowlana---uznal-slaski-wojewodzki-inspektor-nadzoru-budowlanego-most-w-mszanie-bedzie-bezpieczny-racja-po-stronie-gddkia

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/9245/sprostowanie-do-artykulu-rzeczpospolitej-zaostrzaja-sie-spory-o-drogi-z-dnia-22042011r

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/10747/Realizacja-robot-mostowych-na-A1-Swierklany-Gorzyczki-zdaniem-ekspertow-jest-bezpieczna-GDDKiA-odwoluje-sie-od-decyzji-o-wstrzymaniu-prac

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/9128/nie-ma-zagrozenia-katastrofa-budowlana---uznal-slaski-wojewodzki-inspektor-nadzoru-budowlanego-most-w-mszanie-bedzie-bezpieczny-racja-po-stronie-gddkia