INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAArchiwum 2013

Chcesz budować z nami drogi? Zapraszamy solidnych partnerów.

10-07-2013

Trwa składanie ofert w postępowaniach na budowę dróg ogłoszonych przez GDDKiA w czerwcu. Do końca roku zostanie ogłoszonych kolejnych kilkadziesiąt przetargów. Wszystkich potencjalnych wykonawców uczulamy, że klientem GDDKiA nie jest wykonawca, a kierowca. Wszystkie zasady GDDKiA podporządkowane są temu, by kierowca jak najszybciej dostał dobrą drogę wybudowaną za normalne, europejskie stawki.

Zanim wystartujesz w przetargach GDDKiA zastanów się, czy na pewno jesteś gotowy pracować z inwestorem, który  ofertę złożoną przez wykonawcę traktuje jako ostateczną i niepodlegającą negocjacjom po podpisaniu umowy. Aneksy uważa zaś za właściwe tylko w uzasadnionych okolicznościach, a nie na każde żądanie wykonawcy.  Uważaj, zanim złożysz ofertę na współpracę z GDDKiA, bo po podpisaniu umowy GDDKiA będzie bezwzględnie egzekwowała zapisy kontraktu, notorycznie sprawdzała jakość budowy i w przypadkach złej jakości, będzie wymagała naprawy na koszt wykonawcy. Będzie też naliczała kary za działania niezgodne z kontraktem. Nie zgodzi się na krótsze niż 5-letnie gwarancje. I będzie traktowała Cię tak samo jak innych wykonawców – jako partnera we wspólnym działaniu dla wspólnego celu.

 

Jesteś gotów przystać na takie zasady? Zapraszamy do współpracy – a przed złożeniem oferty – do lektury krótkiego poradnika dla wykonawcy:

1. Diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego zwróć uwagę, by Twój personel czytał dokładnie dokumenty przetargowe i nie liczył na to, że do udziału w postępowaniu zostanie dopuszczony ktoś nie spełniający wszystkich warunków postawionych przez inwestora. Dokumenty techniczne, zapisy kontraktowe, po podpisaniu przez Ciebie umowy, nie mogą ulegać zmianom, dlatego szczególnie ważne jest, żebyś ewentualne zastrzeżenia złożył na etapie postępowania przetargowego w terminie przewidzianym ustawowo. Masz do tego prawo, a my mamy obowiązek odpowiedzieć na każde Twoje pytanie złożone w czasie przewidzianym ustawą. Także na pytania z pozoru błahe, a dotyczące np. koloru kostki brukowej.

 

2. Przed złożeniem oferty zweryfikuj ja przynajmniej dwa razy. Zapoznaj się z cenami materiałów na obszarze, na którym będziesz składał ofertę -  sprawdź jaki potencjał mają lokalni dostawcy i usługodawcy. Uwzględnij też w swojej ofercie ryzyko wzrostu cen dla kluczowych składników kosztotwórczych. Fakt, że w każdej umowie wpisana jest waloryzacja   nie eliminuje ryzyka wzrostu cen. Dlatego bardzo ważne jest,  żebyś wykazał się doskonałą znajomością cen usług i materiałów na rynku. Licz się z koniecznościąszczegółowego uzasadnienia i udokumentowania realności ceny oferty. W przypadku wątpliwości będziemy pytać o szczegółowe kalkulacje, w przypadku braku dowodów Twoja oferta może by uznana za rażąco niską.

 

3. Dobór współkonsorcjantów to klucz do sukcesu lub klęski ... Dlatego stosuj zasadę ograniczonego zaufania - rozsądnie wybieraj partnerów w Konsorcjum. Pamiętaj, że nie tylko lider, ale cale konsorcjum jest odpowiedzialne za realizację inwestycji.W przypadku problemów finansowych jednego z partnerów obowiązek dokończenia inwestycji spoczywać będzie na Twojej firmie. Dotyczy to również konieczności pokrycia nieuregulowanych zobowiązań Twojego partnera wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców. Z naszych doświadczeń wynika, że nawet profesjonaliści zapominają o prostej zasadzie, iż pożyczając pieniądze należy się zabezpieczyć. W konsekwencji zgłaszają się do nas z roszczeniami. Są odsyłani z kwitkiem – zgodnie z prawem takie roszczenia nie mogą zostać wypłacone.

 

4. Składając ofertę możesz wykazać się spełnianiem warunków za pomocą podmiotów trzecich, ale zweryfikuj prawdziwość Ich oświadczeń, ponieważ Ty Wykonawco odpowiadasz za ewentualne poświadczenia nieprawdy w ofercie. 

 

5. Nie warto próbować się zmawiać! To ryzyko zostało w dużej mierze zminimalizowanie m.in. poprzez zwiększenie potencjału wykonawców,  ale jak pokazują ostatnie doświadczenia z Małopolski (inwestor: Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich/Miasto Tarnów, wciąż przez organy ścigania wykrywane są takie przypadki. Trzymajmy się zasad, nie próbujmy ich zmieniać oraz grajmy fair - to powinno być motto wszystkich… drogowców. 

 

6. Startując w kilku przetargach równocześnie musisz posiadać zwielokrotniony potencjał, Twoja oferta może bowiem okazać się najkorzystniejsza równocześnie na kilku zadaniach. Nie oferuj tych samych ekspertów i sprzętu, jeżeli składasz oferty na budowę różnych odcinków dróg realizowanych w tym samym czasie. Zanim wskażesz w ofercie personel miej pewność, że inżynierowie na pewno będą chcieli dla Ciebie pracować. Tak, żebyś nie tracił cennego czasu po podpisaniu umowy na szukanie personelu.

 

7. Instytucje finansowe udzielające gwarancji zaangażuj już na wstępnym etapie przetargu, tak żeby dać im wystarczająco dużo czasu na ewentualną weryfikację oferty.

 

8. Większość naszych kontraktów będzie zawierana w systemie „projektu i buduj” i „optymalizuj i buduj” – zadbaj jak najwcześniej o dobrych projektantów dla swojej firmy.

 

9. Jeżeli zobowiązałeś się w postepowaniu przetargowym, że zainwestujesz w projekt środki własne lub z kredytu - zorganizuj się tak,  żeby dostępne były niezwłocznie po podpisaniu umowy.  Brak środków na kontrakcie generuje opóźnienia w mobilizacji i zwiększa ryzyko naliczenia przez nas kar za Twoje opóźnienia.

 

10. Zmień sposób myślenia i popraw sposób zarządzania kontraktem. To nie cena za budowę drogi w Polsce jest za niska, co niektórzy „eksperci” próbują wmówić Polakom i ambasadorom zachodnich państw (obecnie średnia cena za budowę 1 km autostrady w Polsce to około 9,6 mln euro - niektórzy twierdzą, że to wciąż za drogo… )Wykonawców za dużo kosztują ich własne błędy w wykonawstwie, kradzieże na budowach etc. Nie ma powodu, żeby polski kierowca płacił za te błędy podnosząc rentowność Waszych kontraktów. 

 

11. Nawet najbardziej rentowny kontrakt przy braku prawidłowej mobilizacji, generowaniu opóźnień i błędach zarządczych zmienić się może w kontrakt nierentowny, obarczony ryzykiem zapłaty kar umownych. Wykorzystaj więc czas pomiędzy wyborem oferty a jej podpisaniem na podpisanie umów podwykonawczych - tak aby zaraz po podpisaniu uruchomić prace na budowie.

 

12. Płać podwykonawcom, usługodawcom, dostawcom – traktuj swoich kontrahentów tak, jak sam chcesz być traktowany! Zwróć uwagę na zapisy w kontraktach z nami  - dodatkowo , zabezpieczyliśmy interesy tych, którzy wykonują dla Ciebie pracę na budowie. Wiemy też, że  podwykonawcy wyciągnęli wnioski z ostatnich lat i nie chcą już pracować na słowo „honoru". Domagają się podpisanych i zgłoszonych do GDDKiA umów – chcą mieć pewni, ze dostaną od wykonawców należne im pieniądze.    

 

Pamiętaj, że fuszerki będą przez GDDKiA piętnowane,  bo naszym klientem jest kierowca , któremu  za publiczne pieniądze należy się dobra droga. I tyle. Dlatego nie oszczędzaj na jakości – rób od początku dobrze. Nie będziesz musiał poprawiać, nie będziesz musiał dopłacać.  Oszczędzisz na premie dla personelu…