INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ NIENORMATYWY - ANKIETA NIENORMATYWY - ANKIETA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówOpisy

Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna

1 września 2017 r. odcinek został udostępniony do ruchu.

 

 

 

5 czerwca 2014 roku podpisana została umowa z konsorcjum, któremu lideruje Aldes Constructiones Polska Sp.o.o. na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna”. Koszt zadania to blisko 290 mln złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana w 30 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót), w systemie "optymalizuj + projektuj + buduj”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kontraktu można znaleźć TUTAJ.

 

Zakres pierwszego odcinka obejmuje wykonanie drogi o przekroju 2+1 i długości 12,5 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz węzła „Sokołów Młp.” na drodze wojewódzkiej nr 875 . Droga będzie omijać Sokołów Młp. od strony wschodniej i bezpośrednio połączy się z już oddanym do ruchu odcinkiem S19 Stobierna – Rzeszów. Odcinek będzie realizowany systemem optymalizuj - buduj.


I Podstawowe informacje o inwestycji
- długość: 12,5 km
- obecny etap: procedura przetargowa

1. Etap zrealizowany:
- rok 2006 – Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. opracowało „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe – etap II dla inwestycji pn.; „budowa drogi ekspresowej S-19 na odc. od początku projektowanej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego – km 448+086,12 (istn. DK19) do m. Stobierna – km 460+993,23” przyjęte dnia 09.03.2007 r. Protokołem KOPI  nr 9/2007
- 11.06.2008 r. - umowa z Arcadis Sp. z o.o., na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi S-19 na odc. Nisko węzeł Zapacz – Stobierna”. Umowa obejmuje dwa pododcinki, tj. Nisko (Węzeł Zapacz) - Sokołów Młp. oraz Sokołów Młp. – Stobierna.
- 22.08.2008 r. - wydane zostało Postanowienie Ministra Środowiska, uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia
- 07.11.2008 r. - wydana została przez Wojewodę Podkarpackiego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej Nr S-19 od początku projektowanej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego km 448+086,12 (istn. DK 19) do Węzła Rzeszów Wschodni – A-4/S-19 (wspólny przebieg) od Węzła Rzeszów Wschodni do Węzła Rzeszów Zachodni – S-19 od Węzła Rzeszów Zachodni do Węzła Świlcza km 4+947,99 – długości 35,5 km, wraz z budową drogi krajowej nr 19 na odcinku od Węzła Rzeszów Wschodni do istniejącego ronda w m. Załęże – długości 4,8 km”. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja z dniem 19.12.2008 r. stała się ostateczna.
- 2.11.2007 r. - wydane zostało postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia
- 26.02.2009 r. - wydana została Decyzja Ministra Środowiska zatwierdzająca projekt prac geologicznych
- 04.02.2009 r. - wydana została Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego zatwierdzająca projekt prac hydrogeologicznych
- 16.03.2010 r. – Marszałek Województwa Podkarpackiego przyjął dokumentację geologiczną
- 25.05.2010 r. – Minister Środowiska przyjął dokumentację geologiczno – inżynierską
- 19.02.2013 r. - Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych
- 17.04.2013 r. - Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń oraz na wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych
- kwiecień - maj 2013 r. – Biuro Arcadis wykonało projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz dokumentację przetargową

- 14.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na budowę przedmiotowego odcinka
- 5.06.2014 r. - podpisano umowe na realizację przedmiotowego ocinka

- 10.07.2015 r. - uzyskano Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

- 1.09.2017 r. - odcinek udstępniony do ruchu 


II. Opis inwestycji:
1. Przebieg drogi:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. nr 187 poz. nr 1446) ustala kierunkowy przebieg całej drogi ekspresowej S-19 jako: (Grodno) granica państwa - Kuźnica - Sokółka - Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - Lublin - Nisko - Rzeszów - Barwinek - granica państwa (Preszow).
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego powiatu Łańcuckiego (Gminy Czarna) jak również powiatu rzeszowskiego (Gminy i Miasta Sokołów Małopolski oraz Gminy Trzebownisko).
Korytarz drogi na odcinku Sokołów Młp. - Stobierna przedstawia załączony plan orientacyjny.

2. Podstawowe parametry techniczne:
- klasa techniczna drogi  - S,
- prędkość projektowa: 80  km/h,
- dostępność drogi: tylko w węzłach
- docelowy przekrój poprzeczny
- 2 x 2 m pasy (w I Etapie – 2+1),
- 2 x 2,5 m pasy awaryjne (w I Etapie opaska zewnętrzna 0,75 m)
- 4,0 m – pas dzielący (plus opaska środkowa 0,5 m),
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,                     
- klasa obciążenia obiektów inżynierskich - klasa „A” wg PN-85/S-10030 + obciążenia C150 STANAG 202

3. Zakres inwestycji:
Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Sokołów Małopolski - Stobierna wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni izolacyjnej.

4. Wariantowanie przebiegu drogi:
Trasę przebiegu S-19 na odcinku Sokołów Młp. – Stobierna ustalił Wojewoda Podkarpacki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej Nr S-19 od początku projektowanej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego km 448+086,12 (istn. DK 19) do Węzła Rzeszów Wschodni – A-4/S-19 (wspólny przebieg) od Węzła Rzeszów Wschodni do Węzła Rzeszów Zachodni – S-19 od Węzła Rzeszów Zachodni do Węzła Świlcza km 4+947,99 – długości 35,5 km, wraz z budową drogi krajowej nr 19 na odcinku od Węzła Rzeszów Wschodni do istniejącego ronda w m. Załęże – długości 4,8 km”, znak: ŚR.IV 6613/13/08 z dnia 7.11.2008 r. Wcześniej na etapie STEŚ I, STEŚ II oraz postępowania administracyjnego w sprawie wydania DŚU rozważano 5 wariantów przebiegu drogi oraz dodatkowy wariant na odcinku przejścia przez m. Nienadówka.

5. Obiekty inżynierskie:
Symbol obiektu Przeszkoda / funkcja
05 WD wiadukt w ciągu S-19 nad drogą wojewódzką DW 875 Mielec - Leżajsk
08 WG wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej DW 881 nad drogą ekspresową  S-19
13 WG wiadukt w ciągu drogi gminnej (relacja DK 19 – Cmentarz) nad drogą ekspresową S-19
14 WD Estakada nad doliną miejscowości Nienadówka w ciągu drogi ekspresowej S-19
17 WE przejście dla zwierząt dużych zintegrowane z drogą gminną nad drogą S-19
22 WD wiadukt nad drogą gminną w ciągu drogi S-19

oraz 21 przejść dla zwierząt i 2 przejazdy gospodarcze

6.Węzły:
Na odcinku Sokołów Młp. – Stobierna zlokalizowany jest węzeł  „Sokołów Małopolski” na krzyżowaniu się trasy drogi ekspresowej S-19 z istniejącą drogą wojewódzką nr 875, typu WB „Karo” z łącznicami jednopasowymi, jednokierunkowymi typu „P1”. Jest to węzeł częściowo bezkolizyjny. Relacje skrętne z i na drogę ekspresowej S-19 bezkolizyjne, poprzez równoległe pasy włączania i wyłączania. Włączenie łącznic do drogi powiatowej poprzez ronda typu średniego jednopasowe.

7. MOP-y:
Lokalizację MOP-ów, na odcinku Sokołów Młp. – Stobierna zaplanowano zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej odpowiednio w km 5+700 i km 10+300 wg pikietaża lokalnego

8. Ochrona środowiska:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak ŚR.IV 6613/13/08 wydana w dniu 07.11.2008 r. przez Wojewodę Podkarpackiego określa warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Dodatkowo wskazuje urządzenia ochrony środowiska, które należy uwzględnić w projekcie budowlanym m.in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt (21 szt.), ogrodzenia z siatki kierujące zwierzęta do przejść i zabezpieczające przed wtargnięciem na drogę, sposób odprowadzenia wody (wysokokoszone rowy trawiaste otwarte z zastawkami) i miejscowego oczyszczania wód opadowych (osadniki), lokalizację zbiorników retencyjno – infiltracyjnych. Przed przekazaniem drogi do użytkowania opracowany zostanie program działań w przypadku wystąpienia awarii związanych z przewozem substancji niebezpiecznych. Natomiast po upływie jednego roku od oddania do użytkowania rozpatrywanego odcinka drogi ekspresowej przeprowadzona zostanie analiza porealizacyjna.
Zoptymalizowany przez Wykonawcę zadania w systemie optymalizuj i buduj Projekt Budowlany poddany zostanie ponownej ocenie oddziaływania na środowisko w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.


IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji
Zadanie planowane jest do wykonania w całości tj. jako jeden odcinek Sokołów Młp. – Stobierna. Etapowanie przekroju zostało ustalone protokołem z posiedzenia KOPI Nr 9/2007 z dnia 9.03.2007 r.:
- w I Etapie budowa jednojezdniowej (2+1) drogi ekspresowej na całym rozpatrywanym odcinku,
- w II Etapie dobudowa drugiej jezdni – po roku 2030.


V. Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:
- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,
- przejazdy awaryjne,
- wjazdy awaryjne,
- oznakowanie pionowe i poziome itp.
- docelowo – System Informacji Drogowej łączący system osłony meteorologicznej oraz system zarządzania ruchem. Poprzez przedmiotowy system zagwarantowany zostanie właściwy poziom warunków ruchowych, skuteczny i efektywny poziom zimowego utrzymania drogi ekspresowej oraz jej bezpośredniego otoczenia, przy jednoczesnej możliwości sterowania potokami ruchu w sytuacjach wymagających ingerencji zarządzającego ruchem.


VI. Dodatkowe informacje
Odcinek drogi ekspresowej S-19 Sokołów Młp. - Stobierna został zaliczony do priorytetowych zadań rządowych umieszczonych w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015”, zał. nr 5 poz. nr 8 S-19 Lublin – Rzeszów, odc. obwodnica Lublina, w. Sokołów Małopolski Północ – Stobierna, w. Świlcza – w. Rzeszów Południe. Dodatkowo przedmiotowy odcinek został przeanalizowany w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015. Ujęty został również w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T Projekty z listy rezerwowej poz. 8.2 – 5 odc. Kraśnik – Stobierna.