viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Większość robót ziemnych dobiega końca. Wkrótce zostaną udostępnione dla ruchu 2 wiadukty - cotygodniowy raport z A1

18-10-2013
W minionym tygodniu na budowanej autostradzie ułożono kolejnych 11 km warstwy ścieralnej i rozpoczęto malowanie oznakowania poziomego. Zatwierdzono też kolejnych podwykonawców, usługodawców i dostawców, zwiększając mobilizację na budowie do 231 firm. W ciągu najbliższych dni zostaną natomiast udostępnione dla ruchu, dwa pierwsze wiadukty drogowe biegnące nad autostradą w okolicach Kruszyna i Stefanowa.

Od 11 do 17 października na odcinku Czerniewice - Kowal wykonawca prowadził dalsze prace na trasie głównej, a także kończył roboty branżowe związane z wykonywaniem robót ziemnych i uzupełnianiem warstw nasypów. Realizowano również roboty na przyszłych Stacjach Poboru Opłat i Miejscach Obsługi Podróżnych. Naprawiano drogi technologiczne i kontynuowano prace energetyczne, teletechniczne a także wodociągowe. W tym tygodniu zakończyły się również wszystkie prace na drodze krajowej numer 1 w okolicach Odolionu. Pozwoliło to zlikwidować dotychczasowe utrudniania i usprawnić ruch na drodze biegnącej równolegle do budowanej autostrady.

GDDKiA

 

W związku z tym, że większość robót ziemnych dobiega końca, pragniemy dziś zaprezentować Państwu dwie dodatkowe tabele ukazujące sumę wszystkich dotychczasowych prac, wykonanych zarówno przez poprzedniego jak i obecnego Wykonawcę. Od przyszłego tygodnia będziemy podawać już tylko tabele z danymi sumarycznymi dot. całości wykonania prac.

 

1. Procentowe wykonanie prac przez obecnego Wykonawcę na poszczególnych odcinkach  trasy:

Odc. I i II

Asortyment

PLAN

% wykonania robót

Odcinek I- II

Czerniewice-Brzezie

Nasypy

437 730 m³

31%

Wykopy

58 730 m³

59%

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

412 243 m2

38%

Podbudowa zasadnicza BA

598 312 m2

82%

Warstwa wiążąca

1 019 087 m2

72%

Warstwa ścieralna SMA

53%

Obiekty mostowe

Liczba obiektów, na których prowadzono prace

18 z 32

 

Odc. III

Asortyment

PLAN

% wykonania robót

Odcinek III

Brzezie-Kowal

Nasypy

592 886 m³

32%

Wykopy

444 778 m³

29%

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

400 048 m2

57%

Podbudowa zasadnicza BA

568 095 m2

70%

Warstwa wiążąca

902 020 m2

52%

Warstwa ścieralna SMA

7%

Obiekty mostowe

Liczba obiektów, na których prowadzono prace

26 z 27

 

2. Procentowe zestawienie wszystkich prac wykonanych przez obecnego i poprzedniego Wykonawcę:

Odc. I i II

Asortyment

PLAN całościowy

% wykonania robót

Odcinek I- II

Czerniewice-Brzezie

Nasypy

4 460 598 m³

93%

Wykopy

358 2911 m³

99%

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

927 399 m²

72%

Podbudowa zasadnicza BA

935 101 m²

89%

Warstwa wiążąca

1 019 087 m²

72%

Warstwa ścieralna SMA

53%

Obiekty mostowe

Liczba obiektów, na których prowadzono prace

18 z 32

 

Odc. III

Asortyment

PLAN całościowy

% wykonania robót

Odcinek III

Brzezie-Kowal

Nasypy

2 475 472 m³

84%

Wykopy

1 722 270 m³

82%

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

650 020 m²

73%

Podbudowa zasadnicza BA

791 411 m²

78%

Warstwa wiążąca

902 020 m²

52%

Warstwa ścieralna SMA

7%

Obiekty mostowe

Liczba obiektów, na których prowadzono prace

26 z 27


W przyszłym tygodniu Wykonawca planuje dalsze prace na trasie głównej, roboty ziemne, uzupełnianie warstw nasypów, prace energetyczne, teletechniczne i wodociągowe a także prace przy obiektach inżynierskich i kubaturowych. Kontynuowane będa roboty przy malowania oznakowania poziomego. Oddane do ruch zostaną natomiast dwa wiadukty drogowe biegnące nad autostradą w okolicach Wlocławka.

 

Szczegółowe informacje dotyczące budowy autostrady A1 z Czerniewic do Kowala znajdziecie Państwo też na oficjalnych stronach internetowych tej inwestycji:
http://www.a1-czerniewice-brzezie.pl/

http://www.a1-brzezie-kowal.pl/

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

GDDKiA