viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2013

Kampanie społeczne na temat bezpieczeństwa są konieczne

31-10-2013

Prawie dwie trzecie badanych zauważyło pozytywne zmiany na drogach krajowych w Polsce w 2013 roku. Ponad połowa uważa za konieczne kampanie na temat poprawy bezpieczeństwa - to główne wnioski płynące z raportu o bezpieczeństwie ruchu drogowego na drogach krajowych.

Badania ta temat bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, postrzegania zmian w sieci dróg krajowych oraz postrzegania kampanii informacyjno-edukacyjnej „Drogi zaufania - program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych" przeprowadził Instytut Badawczy IPC. Próba była ogólnopolska i reprezentatywna - zapytano 1002 respondentów.

Kiedy powiatowe nie znaczą krajowe
Na pytanie: Jakimi drogami zarządza GDDKiA większość ankietowanych wskazała poprawnie, że są to autostrady - 75,0%, drogi krajowe - 65,5% oraz drogi ekspresowe - 45,5%. Ale połowa badanych zakreśliła też: wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz inne drogi. To wskazówka dla GDDKiA, że powinna pracować nad kojarzeniem marki z dobrą jakością dróg krajowych. Większość ankietowanych dostrzega bowiem pozytywne zmiany na drogach krajowych - 62,2%. Zauważyli je w większym stopniu mężczyźni niż kobiety (64,4% wobec 59,3%), a także kierowcy zawodowi wobec zwykłych kierowców (70,7% wobec 62,7%). Pozytywne zmiany dostrzegali przede wszystkim badani w wieku od 35 do 44 lat - 73,5%.

 

Drogi gminne do poprawki
Badani głównie zauważali większą ilość wyremontowanych dróg (66,6%) oraz większą ilość nowych dróg ekspresowych (36,4%) i większą ilość autostrad (35,8%). Nie znaczy to, że działania na drogach ocenili na piątkę. Kiedy mieli określić stopień swojego zadowolenia z poszczególnych dróg na 5-stopniowej skali okazało się, że respondenci są najbardziej zadowoleni z autostrad i dróg ekspresowych - tu średnia ocen była najwyższa - 3,95 oraz 3,87. Drogi krajowe, ostatnie, którymi zarządza GDDKiA były oceniane nieco niżej - 41,8% respondentów dało cenę 3. Najniżej respondenci oceniali drogi gminne - prawie co trzeci badany dawał jedynkę w 5-stopniowej skali.

 

Trzy czwarte w pasach
Połowa badanych uważa, że na drogach krajowych jeździ się bezpiecznie. Równie duża grupa badanych jest przeciwnego zdania (41,3%, różnica 8,2 punktów procentowych). Jako najważniejsze warunki zachowania bezpieczeństwo na drogach badani najczęściej podawali jazdę w zapiętych pasach, jazdę zgodnie z ograniczeniami prędkości, a także dostosowanie jazdy do warunków panujących na drodze. Około trzy czwarte badanych jeździ w zapiętych pasach. Zgodnie z ograniczeniami prędkości oraz dostosowując się do warunków panujących na drodze porusza się połowa badanych. Czterech na dziesięciu ankietowanych jest zdania, że na zwiększenie bezpieczeństwa wpływa płynna jazda. Dość duża grupa badanych (33%) wskazało na odpoczywanie co pewien czas w trakcie długiej trasy. Szczególnie ta ostatnia wskazówka przyda się w najbliższych dniach podczas podróży na Wszystkich Świętych i Zaduszki.