viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Raport z prac na autostradzie A4

29-11-2013

Raport z prac na autostradzie A4

 

W minionym tygodniu na odcinku autostrady A4 w. Przemyśl – Korczowa zakończono  wykonywanie: podbudowy z kruszywa i betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego WMS oraz warstwy ścieralnej SMA. Rozpoczęto także wykonywanie oznakowania poziomego.

Na odcinku w. Rzeszów Wschód – w. Jarosław Zachód, wykonawca wykonywał warstwę ścieralną SMA na DK4 oraz prowadził prace związane z zagęszczaniem i wzmacnianiem nasypów autostradowych.

 

Odcinek w. Rzeszów Wschód – w. Jarosław Zachód

 

W minionym tygodniu Wykonawca, w branży drogowej prowadził następujące roboty: profilowanie, zagęszczanie i wzmacnianie nasypu autostradowego oraz profilował i zagęszczał kruszywo łamane na podbudowę pomocniczą. Na drogach poprzecznych Wykonawca realizował roboty brukarskie (DP1521R, 1384R). Ponadto na DK4 wykonywano warstwę ścieralną z mieszanki SMA, na DW877 podbudowę zasadniczą, natomiast na DP1521R kontynuowano wykonywanie podbudowy pomocniczej.

Wykonawca na bieżąco prowadzi utrzymanie dróg technologicznych i systemu odwodnienia Placu Budowy.

 

W branży mostowej Wykonawca prowadził prace na 11 obiektach inżynierskich:

1. Obiekt WD-61 zbrojenie płyt przejściowych.

2. Obiekt WA-71 betonowanie płyt przejściowych.

3. Obiekt MA/PZ-72 przygotowanie powierzchni płyty pomostu pod izolacje.

4. Obiekt PG-71a wykonanie chudego betonu pod płytami przejściowymi.

5. Obiekt PZ-77a betonowanie płyt przejściowych.

6. Obiekt WA-3 układanie izolacji z papy pod chodnikami.

7. Obiekt WA-4 betonowanie płyt przejściowych na podporze B.

8. Obiekt WA-5 wzmocnienie strefy przejściowej przy podporze A.

9. Obiekt WA-8 zbrojenie ścianki zaplecznej jezdnia prawa podpora B.

10. Obiekt WD-10 zbrojenie płyt przejściowych.

11. Obiekt WA-12 wykonywanie umocnienia stożków przy podporze B.

 

Informacja o podwykonawcach:

 

 

STATUS

LICZBA

SUMA

Zgłoszeni podwykonawcy

77

83

Zgłoszeni dalsi podwykonawcy

6

Zaakceptowani Podwykonawcy przez Zamawiającego

71

75

Zaakceptowani dalsi podwykonawcy przez Zamawiającego

4

Weryfikowane dokumenty

1

1

 

Sumaryczna długość nasypów w ciągu głównym autostrady (bez obiektów inżynierskich) wynosi: 38,735 km. Na obecnym etapie wykonanych zostało 28,149 km nasypu drogowego (do poziomu góry robót ziemnych - GPRZ).

 

Asortyment

Ilość planowana

Ilość wykonana w tygodniu

% wykonania robót

Nasypy

8 861 159  m³

6 581 760 m³

74,28 %

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

1 597 989 m2

 

165 930 m2

 

10,39 %

Podbudowa zasadnicza BA

1 114 018 m2

90 057 m2

8,08 %

Warstwa wiążąca z AC WMS

1 442 953 m2

99 043 m2

6,86 %

Warstwa ścieralna SMA

1 435 903 m2

51 269 m2

3,57 %

Obiekty mostowe

Liczba obiektów, na których prowadzono prace

11 z 78

Przepusty drogowe

Ilość przepustów wg  projektu 

Ilość przebudowanych przepustów

40 szt.

40 szt.

Przebudowa kolizji

Ilość kolizji  wg  projektu

Ilość przebudowanych kolizji

Kolizje energetyczne

59

58

kolizji wod.-kan.-gaz

98

96

kolizje teletechniczne

40

38

 

Postęp prac na węźle Jarosław Zachód

 

Obiekt A-12

Ilość robót planowana

Ilość wykonana

Kolumny Jet-grouting

461 szt.

461 szt.

Zasypki przy obiekcie

28000 m3

28000 m3

 

Odcinek w. Przemyśl – Korczowa

 

W ostatnim tygodniu odcinku autostrady pracowało średnio 209 pracowników fizycznych oraz 118 maszyn budowlanych. Kontynuowano pozostałe do wykonania prace w zakresie budowy kolejnych warstw nasypów na dojazdach do obiektów: WD-38, WD-39, WD-47. Na trasie głównej autostrady zakończono wykonywanie: podbudowy z kruszywa i betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego WMS, warstwy ścieralnej SMA.  Ponadto realizowano również  wykonywanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na dojeździe do obiektu WD46 i WD41, układanie materacy gabionowych, montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe, pobocza z kruszywa, układanie krawężników i korytek ściekowych, profilowanie i humusowanie skarp nasypów, umocnienia rowów oraz prowadzono prace związane z oświetleniem i odwodnieniem Autostrady.   

 

W robotach mostowych: układano warstwę wiążącą z asfaltu lanego na obiekcie WA-53 oraz warstwę ścieralną SMA na obiektach WA-35,WA-52 i E-51 – jezdnia lewa, zabetonowano kapy chodnikowe na obiektach PZ-34 i WD-47 i wnękę dylatacyjną na obiekcie WA-53, zasypywano konstrukcję stalową wraz z wykonywaniem fasad kamiennych na obiekcie PZ-48, wykonywano rektyfikacje płyty ustroju nośnego na obiekcie E-51 oraz próbne obciążenie obiektów PZ-34 i WA-35. Na pozostałych obiektach wykonywano między innymi: zbrojenie kap chodnikowych, ściany oporowe z gruntu zbrojonego ViaWall, skarpowanie i umacnianie stożków kostką brukową wraz ze schodami skarpowymi, hydrofobizację powierzchni betonowych oraz montaż ekranów przeciwolśnieniowych, barier, kolektorów odwodnieniowych i dylatacji.

 

Informacja o podwykonawcach:

 

STATUS

LICZBA

SUMA

Zgłoszeni podwykonawcy

42

44

Zgłoszeni dalsi podwykonawcy

2

Zaakceptowani Podwykonawcy przez Zamawiającego

42

44

Zaakceptowani dalsi podwykonawcy przez Zamawiającego

2

Weryfikowane dokumenty

0

0

 

 

     

 

 

Asortyment

Pozostała ilość
do wykonania

Wykonanie narastająco robót

Sekcja I i II

Nasypy

0 m³

2 864 105 m³

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

0 m2

394 442 m2

Podbudowa zasadnicza
 (BA)

0 m2

364 472  m2

Warstwa wiążąca
( BA)

0 m2

395 728 m2

Warstwa ścieralna (SMA)

0 m2

380 720 m2

Warstwa ścieralna betonu cementowego (C35/40)

0 m2

144 989 m2

Oznakowanie poziome - linie krawędziowe

5,6 km

15,4 km

Oznakowanie poziome – linie segregacyjne

21 km

0 km

Obiekty mostowe

Liczba obiektów, na których prowadzono prace

16 z 21