viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Raport z prac na autostradzie A4

06-12-2013

W minionym tygodniu na odcinku w. Przemyśl – Korczowa autostrady A4, wykonano 8 kilometrów oznakowania poziomego segregacyjnego oraz montowano bariery ochronne. Wykonano także próbne obciążenia 3 obiektów. Układano także warstwy wiążące i ścieralne z betonu asfaltowego na obiektach mostowych. Natomiast na odcinku od Rzeszowa do Jarosławia wykonawca prowadził roboty obejmujące m.in. wykonywanie (profilowanie, zagęszczanie) i wzmacnianie nasypów w trasie głównej.

 

Odcinek w. Przemyśl – Korczowa

 

Na odcinku autostrady pracowało średnio 215 pracowników fizycznych oraz 116 maszyn budowlanych.

Kontynuowano pozostałe do wykonania prace w zakresie budowy kolejnych warstw nasypów na dojazdach do obiektów: WD-38, WD-39, WD-47. Wykonywano również: podbudowę z kruszywa na węźle Korczowa oraz realizowano: układanie materacy gabionowych, montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe, pobocza z kruszywa, układanie krawężników i korytek ściekowych, profilowanie i humusowanie skarp nasypów, umocnienia rowów oraz umocnienia rowów oraz prowadzono prace związane z oświetleniem i odwodnieniem Autostrady.   

W robotach mostowych: układano warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego na obiekcie WD-41, zabetonowano kapy chodnikowe na obiektach E-51 i WA-53, zwieńczenie ściany oporowej ViaWall na obiekcie WD-41 oraz płyty przejściowe na obiektach WD-39, WD-47 i E-51, zasypywano konstrukcję stalową wraz z wykonywaniem fasad kamiennych na obiekcie PZ-48 , wykonano próbne obciążenie obiektów: E-51, WA-52 i WA-53. Na pozostałych obiektach wykonywano między innymi: ścieki przykrawężnikowe, przeciwspadki z asfaltu lanego, zbrojenie kap chodnikowych, ściany oporowe z gruntu zbrojonego ViaWall, skarpowanie i umacnianie stożków kostką brukową wraz ze schodami skarpowymi, hydrofobizację powierzchni betonowych oraz montaż ekranów przeciwolśnieniowych, barier i balustrad schodów skarpowych.

 

Informacja o podwykonawcach:

 

STATUS

LICZBA

SUMA

Zgłoszeni podwykonawcy

42

44

Zgłoszeni dalsi podwykonawcy

2

Zaakceptowani Podwykonawcy przez Zamawiającego

42

44

Zaakceptowani dalsi podwykonawcy przez Zamawiającego

2

Weryfikowane dokumenty

0

0

 

 

Asortyment

Pozostała ilość
do wykonania

Wykonanie narastająco robót

Sekcja I i II

Nasypy

0 m³

2 864 105 m³

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

0 m2

394 442 m2

Podbudowa zasadnicza
 (BA)

0 m2

364 472  m2

Warstwa wiążąca
( BA)

0 m2

395 728 m2

Warstwa ścieralna (SMA)

0 m2

380 720 m2

Warstwa ścieralna betonu cementowego (C35/40)

0 m2

144 989 m2

Oznakowanie poziome - linie krawędziowe

5,6 km

15,4 km

Oznakowanie poziome – linie segregacyjne

12,6 km

8,4 km

Obiekty mostowe

Liczba obiektów, na których prowadzono prace

17 z 21

 

 

Odcinek w. Rzeszów Wschód – w. Jarosław Zachód

 

W minionym tygodniu Wykonawca, w branży drogowej prowadził roboty obejmujące: wykonywanie (profilowanie, zagęszczanie) i wzmacnianie nasypów w trasie głównej, podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego oraz podbudowy zasadniczej i warstwy wiążącej z BA w rejonie obiektu WA-12. Ponadto Wykonawca ułożył warstwę ścieralną w km ~621+650 – 622+450 jezdnia prawa oraz ~621+950 – 622+450 jezdnia lewa. Na drogach poprzecznych Wykonawca realizował następujące prace: DP 1384R – układanie obrzeży betonowych, wykonywanie chodnika z kostki brukowej; DP 1521R – wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz podbudowy zasadniczej, DW881 – profilowanie podbudowy pomocniczej, DW877 – wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz nawierzchni z kostki brukowej (pierścień ronda).

Wykonawca na bieżąco prowadzi utrzymanie dróg technologicznych, przejazdów przez drogi publiczne oraz monitoruje stan odwodnienia Placu Budowy.

 

W branży mostowej Wykonawca prowadził prace na 12 obiektach inżynierskich:

1) obiekt MA/PZ-70 – umacnianie dna brzegów rzeki Sawa w obrębie obiektu, wykonywanie kolumn jet grouting w obrębie stref przejściowych obiektu;

2) obiekt MA/PZ-72 – uzupełnienie powłoki antykorozyjnej w miejscach uszkodzonych;

3) obiekt MA/PZ-73 – układanie krawężnika, montaż zbrojenia kapy chodnikowej – nitka prawa;

4) obiekt PZ-76a – przygotowanie do betonowania kap chodnikowych oraz przygotowanie do ułożenia izolacji z papy zgrzewalnej;

5) obiekt WD-77 – zbrojenie kap chodnikowych, montaż kotew talerzowych na gzymsach skrzydeł;

6) obiekt PZ-77a – zbrojenie kap chodnikowych;

7) obiekt MA/PZ-78 – zabezpieczanie otworów technologicznych wraz z ich betonowaniem;

8) obiekt WD-2 – deskowanie płyt przejściowych przyczółka A wraz z betonowaniem;

9) obiekt WA-3 – betonowanie wnęk zakotwień kabli sprężających;

10) obiekt WA-8 – zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej oraz skrzydełka podpory B – jezdnia prawa;

11) obiekt WD-10 – betonowanie płyt przejściowych;

12) obiekt WA-12 – układanie desek gzymsowych w osi A, układanie warstwy z asfaltu lanego w miejscu płyty przejściowej, układanie krawężników zanikających w osi A;

 

Informacja o podwykonawcach:

 

STATUS

LICZBA

SUMA

Zgłoszeni podwykonawcy

77

83

Zgłoszeni dalsi podwykonawcy

6

Zaakceptowani Podwykonawcy przez Zamawiającego

71

75

Zaakceptowani dalsi podwykonawcy przez Zamawiającego

4

Weryfikowane dokumenty

1

1

 

Sumaryczna długość nasypów w ciągu głównym autostrady (bez obiektów inżynierskich) wynosi: 38,735 km. Na obecnym etapie wykonanych zostało 28,149 km nasypu drogowego (do poziomu góry robót ziemnych - GPRZ).

 

Asortyment

Ilość planowana

Ilość wykonana w tygodniu

% wykonania robót

Nasypy

8 861 159  m³

6 642 359 m³

74,96 %

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

1 597 989 m2

 

169 432 m2

 

10,60 %

Podbudowa zasadnicza BA

1 114 018 m2

90 716 m2

8,14 %

Warstwa wiążąca z AC WMS

1 442 953 m2

99 299 m2

6,88 %

Warstwa ścieralna SMA

1 435 903 m2

52 652 m2

3,67 %

Obiekty mostowe

Liczba obiektów, na których prowadzono prace

12 z 78

Przepusty drogowe

Ilość przepustów wg  projektu 

Ilość przebudowanych przepustów

40 szt.

40 szt.

Przebudowa kolizji

Ilość kolizji  wg  projektu

Ilość przebudowanych kolizji

Kolizje energetyczne

59

58

kolizji wod.-kan.-gaz

98

96

kolizje teletechniczne

40

38

 
Postęp prac na węźle Jarosław Zachód

 

Obiekt A-12

Ilość robót planowana

Ilość wykonana

Kolumny Jet-grouting

461 szt.

461 szt.

Zasypki przy obiekcie

28000 m3

28000 m3