viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Raport z prac na autostradzie A4

13-12-2013

W minionym tygodniu na odcinku autostrady A4 w. Przemyśl – Korczowa wykonano ok. 10 kilometrów oznakowania poziomego (linie krawędziowe i segregacyjne). Ułożono kolejne warstwy nasypu przy trzech wiaduktach drogowych oraz układano warstwę wiążącą z asfaltu lanego.

 

Odcinek w. Przemyśl – Korczowa

 

W ostatnim tygodniu na odcinku autostrady pracowało średnio 209 pracowników fizycznych oraz 105 maszyn budowlanych.

Kontynuowano pozostałe do wykonania prace w zakresie budowy kolejnych warstw nasypów na dojazdach do obiektów: WD-38, WD-39, WD-47. Wykonywano również: podbudowę z kruszywa oraz betonu asfaltowego na węźle Korczowa oraz realizowano: układanie materacy gabionowych, montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe, pobocza z kruszywa, układanie krawężników i korytek ściekowych, profilowanie i humusowanie skarp nasypów, umocnienia rowów oraz prowadzono prace związane z oświetleniem i odwodnieniem Autostrady.    

W robotach mostowych: układano warstwę wiążącą z asfaltu lanego na obiekcie WD-47, zabetonowano kapy chodnikowe na obiektach WD-41 i E-51, zwieńczenie ściany oporowej ViaWall na obiekcie WD-47 oraz płyty przejściowe na obiekcie WD-47, zasypywano konstrukcję stalową wraz z wykonywaniem fasad kamiennych na obiekcie PZ-48, wykonywano fundamenty oraz montowano słupy ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie PZ-48,  realizowano próbne obciążenie obiektu WD-41.
Na pozostałych obiektach wykonywano między innymi: zbrojenie kap chodnikowych, ściany oporowe z gruntu zbrojonego ViaWall, skarpowanie i umacnianie stożków kostką brukową, hydrofobizację i powłokę antygraffiti powierzchni betonowych oraz montaż ekranów przeciwolśnieniowych, barier i balustrad schodów skarpowych.

 

Informacja o podwykonawcach:

 

STATUS

LICZBA

SUMA

Zgłoszeni podwykonawcy

42

44

Zgłoszeni dalsi podwykonawcy

2

Zaakceptowani Podwykonawcy przez Zamawiającego

42

44

Zaakceptowani dalsi podwykonawcy przez Zamawiającego

2

Weryfikowane dokumenty

0

0

 

 

Asortyment

Pozostała ilość
do wykonania

Wykonanie narastająco robót

Sekcja I i II

Nasypy

0 m³

2 864 105 m³

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

0 m2

394 442 m2

Podbudowa zasadnicza
 (BA)

0 m2

364 472  m2

Warstwa wiążąca
( BA)

0 m2

395 728 m2

Warstwa ścieralna (SMA)

0 m2

380 720 m2

Warstwa ścieralna betonu cementowego (C35/40)

0 m2

144 989 m2

Oznakowanie poziome - linie krawędziowe

2,1 km

18,9 km

Oznakowanie poziome – linie segregacyjne

5,2 km

15,8 km

Obiekty mostowe

Liczba obiektów, na których prowadzono prace

16 z 21

 

 

Odcinek w. Rzeszów Wschód – w. Jarosław Zachód

 

W minionym tygodniu Wykonawca, w branży drogowej prowadził roboty obejmujące: wykonywanie (profilowanie, zagęszczanie) i wzmacnianie nasypów w trasie głównej, warstwy z gruntu niewysadzinowego oraz podbudowy pomocniczej, zasadniczej i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego WMS. Ponadto prowadził prace związane ze skarpowaniem nasypu oraz plantowaniem terenów płaskich. Na drogach poprzecznych Wykonawca realizował następujące prace: DP 1384R – wykonanie podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej; DP 1515R – wykonywanie 14 warstwy nasypu;

Wykonawca na bieżąco prowadzi utrzymanie dróg technologicznych, przejazdów przez drogi publiczne oraz monitoruje stan odwodnienia Placu Budowy.

W branży mostowej Wykonawca prowadził prace na 12 obiektach inżynierskich:

1) obiekt WD-61 – zbrojenie płyt przejściowych;

2) obiekt WA-64 – wykonywanie kolumn jet-grouting w obrębie stref przejściowych obiektu;

3) obiekt WA-68 – wykonywanie kolumn jet-grouting w obrębie stref przejściowych obiektu;

obiekt MA/PZ-70 – umacnianie dna brzegów rzeki Sawa w obrębie obiektu, wykonywanie kolumn jet grouting w obrębie stref przejściowych obiektu;

4) obiekt MA/PZ-73 – betonowanie kapy chodnikowej;

5) obiekt WD-76 – wyrównanie powierzchni płyty w rejonie dylatacji pod izolacje płyty pomostu;

6) obiekt PZ-76a – przygotowanie do betonowania kap chodnikowych oraz przygotowanie do ułożenia izolacji z papy zgrzewalnej;

7) obiekt WD-77 – zbrojenie kap chodnikowych i gzymsów na skrzydłach przyczółków;

8) obiekt WA-3 – betonowanie stref zakotwień;

9) obiekt PA/PZ-51 – betonowanie płyt przejściowych;

10) obiekt WA-8 – betonowanie ścianki zaplecznej oraz skrzydełka podpory B – jezdnia prawa;

11) obiekt WA-12 – układanie dylatacji, montaż barier ochronnych oraz desek gzymsowych na skrzydłach.

 

Informacja o podwykonawcach:

 

STATUS

LICZBA

SUMA

Zgłoszeni podwykonawcy

88

95

Zgłoszeni dalsi podwykonawcy

7

Zaakceptowani Podwykonawcy przez Zamawiającego

79

83

Zaakceptowani dalsi podwykonawcy przez Zamawiającego

4

Weryfikowane dokumenty

3

3

 

Sumaryczna długość nasypów w ciągu głównym autostrady (bez obiektów inżynierskich) wynosi: 38,735 km. Na obecnym etapie wykonanych zostało  28,949 km nasypu drogowego (do poziomu góry robót ziemnych - GPRZ).

 

Asortyment

Ilość planowana

Ilość wykonana w tygodniu

% wykonania robót

Nasypy

8 861 159  m³

6 717 107 m³

75,80 %

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

1 597 989 m2

 

170 302 m2

 

10,66 %

Podbudowa zasadnicza BA

1 114 018 m2

90 798 m2

8,15 %

Warstwa wiążąca z AC WMS

1 442 953 m2

99 299 m2

6,88 %

Warstwa ścieralna SMA

1 435 903 m2

52 689 m2

3,67 %

Obiekty mostowe

Liczba obiektów, na których prowadzono prace

11 z 78

Przepusty drogowe

Ilość przepustów wg  projektu 

Ilość przebudowanych przepustów

40 szt.

40 szt.

Przebudowa kolizji

Ilość kolizji  wg  projektu

Ilość przebudowanych kolizji

Kolizje energetyczne

59

58

kolizji wod.-kan.-gaz

98

96

kolizje teletechniczne

40

38

 

Postęp prac na węźle Jarosław Zachód

 

Obiekt A-12

Ilość robót planowana

Ilość wykonana

Kolumny Jet-grouting

461 szt.

461 szt.

Zasypki przy obiekcie

28000 m3

28000 m3