viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2014

Planowane zmiany w organizacji ruchu na realizowanych kontraktach w dniach 13-20 czerwca 2014r.

13-06-2014

S8 odc. w. Powązkowska – w. Modlińska

 

Wybrzeże Gdyńskie:

- zamknięcie jezdni zachodniej (kierunek północ - południe) ruch w kierunku Centrum prowadzony jednym pasem (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią oraz dwoma w kierunku Gdańska;

Obowiązuje od godz. 10.00 dnia 13.06 do godz. 6.00 dnia 16.06.

 

Jezdnia zbiorczo - rozprowadzająca na dojeździe do ronda Broniewskiego od ul. Powązkowskiej;

- połówkowe wyłączenia jezdni;

Obowiązuje od godz. 22.00 dnia 13.06 do godz. 6.00 dnia 16.06;

 

Zamknięcie estakad zjazdowych na węźle Modlińska w relacji zachód-północ;

ruch w tej relacji prowadzony wyremontowanym obiektem 47T na Węźle Wisłostrada;

Obowiązuje od 14.06.2014 -10.2015;

 

Weekendowe zamknięcie ul. Jagiellońskiej przed Węzłem Modlińska;

- utrzymywany będzie ruch na łącznicę wjazdową w stronę Marek w relacji południe - wschód, od strony północnej możliwy będzie dojazd do pętli autobusowej;

Obowiązuje od godz. 22.00 dnia 18.06 do godzin późnowieczornych dnia 22.06;

 

UWAGA: Ponadto lokalne, tymczasowe ograniczenia w ruchu mogą wystąpić w trakcie prowadzenia napraw cząstkowych wynikających z wykruszeń starej nawierzchni, oraz innych prac poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Naprawy te będą prowadzone w godzinach nocnych. Również oznakowanie placów budów nie będzie powodować ograniczeń w ruchu.

 

Wykonawca wprowadza zmiany w organizacji ruchu po zatwierdzeniu projektów przez Inżyniera Ruchu m.st.Warszawy. Wdrożenie ich jest uzależnione od panujących warunków atmosferycznych.

 

 

S8 odc. Opacz - Paszków wraz z powiązaniem z DK 7

- S8 pomiędzy ulicami Graniczną i Przelotową na odcinku 445+720 – 446+150

Na wskazanym odcinku ograniczona zostanie szerokość pasów oraz ruch zostanie przeniesiony w kierunku krawędzi jezdni (budowa przewiązek). Planowane wprowadzenie poniedziałek 16.06.2014.

 

- S8 pomiędzy ulicami Sękocińską i Przelotową na odcinku 444 +700 – 446+150 Na wskazanym odcinku ruch kołowy zostanie poprowadzony poszerzoną jezdnią prawą DK8, częściowo (na odcinku 445+450 – 445+800) tymczasową drogą zastępczą zlokalizowaną po 445+prawej stronie DK8. Przystanki autobusowe z km 445+640 str. lewa i 445+720 str. prawa DK8 przeniesione zostaną na objazd tymczasowy. Planowane wprowadzenie piątek 20.06.2014.