viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2014

Poprawa odwodnienia na odcinku autostrady A1 Świerklany - Mszana

31-07-2014

Na odcinku A1 od Świerklan do Mszany położonym  na terenach objętych oddziaływaniami eksploatacji złóż górniczych doszło do osiadania terenu skutkującego zmianą spadków jezdni i pogorszeniu jej odwodnienia. Roboty drogowe mają poprawić odwodnienie jezdni poprzez wyprofilowanie powierzchni i nadanie jej pożądanych spadków ułatwiających odprowadzenie wody, w trakcie występowania opadów atmosferycznych. Prace prowadzone na długości 4 km  potrwają do połowy sierpnia. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 60 km.

Firma Intercor w ramach kontraktu „Dokończenie budowy autostrady A-1 odc. od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach" wykona frezowanie istniejącej nawierzchni, a w jej miejsce ułoży nowe warstwy nadając im odpowiednie spadki. Aby woda nie zalegała przy krawędzi jezdni zostaną ułożone dodatkowe odcinki odwodnienia przykrawędziowego, oraz studzienki odbierające z niego wodę.

 

W trakcie realizacji dokończenia budowy autostrady A-1 na odc. od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach na terenach objętych oddziaływaniami eksploatacji złóż górniczych, prowadzonych przez KWK Borynia i KWK Jas-Mos należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, prowadzone były sukcesywnie obserwacje geodezyjnie. Wykazały one, iż z chwilą ustąpienia aktywności efektów oddziaływań eksploatacji górniczej, korekty odwodnienia będą wymagały dwa odcinki jezdni. 

 

Szczegóły Techniczne

 

Pomimo, iż jezdnia autostrady zabezpieczona została na II kategorię, a obiekty mostowe na III kategorię szkód górniczych, doszło do osiadania terenu skutkującego zmianą spadków, a w konsekwencji pogorszeniem w tych miejscach odwodnienia powierzchniowego jezdni. Szczególnie wrażliwe na osiadanie terenu są tzw. rampy drogowe w obrębie łuków kołowych, gdzie nawierzchnia, na krzywych przejściowych, zmienia spadek poprzeczny na przeciwny i przechodzi przez tzw. „miejsce zerowe". Osiadanie terenu powoduje zmianę spadków i pogorszenie w tych miejscach odwodnienia powierzchniowego nawierzchni, stąd miejsca te wymagają monitorowania i w razie konieczności podejmowania działań naprawczych. Pozostawienie jezdni autostrady w takim stanie bez dokonania korekty spadków mogło wpływać na pogorszenie bezpieczeństwa warunków ruchu w okresie intensywnych opadów deszczu.

 

Prace na przedmiotowym odcinku autostrady rozpoczęły się 28 lipca i potrwają jeszcze do trzech tygodni. Z uwagi na umiarkowane natężenie ruchu na tym odcinku autostrady do chwili obecnej nie stwierdzono opóźnień spowodowanych zatorami w przejeździe po nim.  Mając na względzie prowadzoną eksploatację złóż kopalnych w tym rejonie oraz możliwość ujawnienia się jej efektów nawet po długim okresie czasu, po jej zakończeniu, nie można wykluczyć w przyszłości konieczności dokonania kolejnych, niezbędnych korekt korpusu drogowego.