INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówOpisy

S5 Wrocław-Korzeńsko

10-10-2014

Droga ekspresowa S5 Wrocław-Korzeńsko

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy:

 • budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej o długości 48,034 km,
 • budowę sześciu węzłów drogowych zapewniających powiązanie nowego odcinka drogi z istniejącym układem drogowym
  • węzeł „Żmigródek” (około km 114+289) zlokalizowany w m. Żmigródek na przecięciu projektowanej drogi S-5 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław,
  • węzeł „Żmigród” (około km 118+271) zlokalizowany na terenie gminy Żmigród na przecięciu S-5 z drogą wojewódzką nr 339 Wołów – Żmigród,
  • węzeł „Krościna” (około km 127+511) zlokalizowany na terenie gminy Prusice na przecięciu S-5 z istniejącą drogą powiatową nr 1350D Prusice-Krościna Wielka oraz z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław,
  • węzeł „Prusice” (około km 132+382) zlokalizowany na przecięciu projektowanej S-5 z istniejącą drogą powiatową nr 1346D Prusice – Piekary,
  • węzeł „Trzebnica” (około km 140+125) na przecięciu S-5 z drogą wojewódzką nr 340 Trzebnica-Oborniki Śląskie,
  • węzeł „Kryniczno” (około km 150+575) zlokalizowany na terenie gminy Wisznia Mała na przecięciu S-5 z istniejącą drogą krajową nr 5 Poznań – Wrocław
 • rozbudowę węzła „Wrocław Północ”, który został wykonany w ramach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8; rozbudowa polegać będzie na wykonaniu trzech łącznic dla powiązania S-5 z AOW A8 oraz z istniejącą drogą krajową nr 5.
 • przebudowę istniejącego układu drogowego w rejonie projektowanego odcinka drogi S-5
  • przebudowę istniejących odcinków drogi krajowej nr 5 w rejonie przebiegu po jej śladzie drogi ekspresowej lub w rejonach przecięć z projektowaną drogą S-5,
  • przebudowę istniejących odcinków dróg wojewódzkich: nr 339 Żmigród – Wołów i nr 340 Trzebnica – Oborniki Śl. w rejonach przecięć z projektowaną drogą S-5,
  • przebudowę istniejących odcinków drogi powiatowych w rejonach przecięć z projektowana drogą S-5,
  • przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych w rejonach przecięć z projektowana drogą S-5,
  • budowę odcinków dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu o nawierzchni bitumicznej lub gruntowej ulepszonej,
 • budowa ciągów pieszo-rowerowych,
 • wykonanie dojazdów do zbiorników i urządzeń podczyszczających
 • budowę elementów wyposażenia drogi takich jak:
  • budowę systemu odwodnienia powierzchniowego oraz wgłębnego,
  • wykonanie urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ogrodzenia, ekrany akustyczne, ekologiczne i przeciwolśnieniowe i urządzenia podczyszczające wody opadowe
 • budowa dwóch par MOP typu II i III,
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wyposażenia drogi ekspresowej:
  • oświetlenie rejonu węzłów i MOP
  • przejazdy awaryjne przez pas dzielący i zjazdy awaryjne w MOP,
  • bariery ochronne i osłony energochłonne,
  • budowę konstrukcji bramowych znaków drogowych,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • budowę kanalizacji dla systemu zarządzania ruchem,

- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów) w ciągu jezdni głównych i dróg poprzecznych,

- budowa ekranów akustycznych, ekologicznych i przeciwolśnieniowych

W czerwcu 2013r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w systemie Zaprojektuj i Buduj. Inwestycja została podzielona na trzy zadania:

 

zadanie 1 odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700”

 

Informacje ogólne:

 

Długość odcinka: 14,942 km

 

System: Projektuj i Buduj

 

Wykonawca: Konsorcjum:   Lider – BUDIMEX S.A.

Partner – HEILIT+WOERNER sp. z o.o.

 

Wartość Kontraktu: 576 255 000,00 zł brutto

 

Data podpisania Umowy: 31.07.2014 r.

 

Data przekazania Placu Budowy: 13.08.2014 r.

 

 

zadanie 2, odcinek od km 123+700 do km 137+500”

 

Informacje ogólne:

 

Długość odcinka: 13,800 km

 

System: Projektuj i Buduj

 

Wykonawca: DRAGADOS S.A.

 

Wartość Kontraktu: 310 479 941,90 zł brutto

 

Data podpisania Umowy: 12.09.2014 r.

 

Data przekazania Placu Budowy: 26.09.2014 r.

 

zadanie 3, odcinek od km 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem)”

 

Informacje ogólne:

 

Długość odcinka: 19,292 km

 

System: Projektuj i Buduj

 

Wykonawca: Astaldi S.p.A.

 

Wartość Kontraktu: 597 604 698,16 zł brutto

 

Data podpisania Umowy: 10.09.2014 r.

 

Data przekazania Placu Budowy: 24.09.2014 r

 

Czas realizacji inwestycji wynosi 30 m-cy od daty podpisania umowy. Oddanie do ruchu planowane w IV kw.2017 r.