viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2014

Planowane zmiany w organizacji ruchu na Mazowszu w dniach 28 listopada – 5 grudnia 2014 roku.

28-11-2014

W nadchodzącym tygodniu, w związku z prowadzonymi na terenie Mazowsza inwestycjami,  konieczne będzie wprowadzenie następujących nowych zmian w organizacji ruchu:

 

S8 Powązkowska – Modlińska -  firma Metrostav

- dziś (28.11) ok. godz. 22.00, po zakończeniu wymiany konstrukcji i wykonaniu robót nawierzchniowych, zaplanowane zostało otwarcie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na dojeździe do ul. Broniewskiego jadąc od strony Marek.

 

- w nocy z poniedziałku na wtorek (1/2.12) w godz. 22.00 – 5.00 zaplanowane zostało wyłączenie lewego pasa ruchu na jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie (kierunek północ-południe) pod Trasą AK. Ruch prowadzony będzie 1 pasem.

Wykonawca będzie prowadził roboty rozbiórkowe obiektu w jezdni południowej trasy głównej.

 

- w poniedziałek (1.12) zaplanowane zostało zamknięcie łącznicy wjazdowej na Trasę AK na węźle Marymoncka z ul. Słowackiego relacji centrum – Marki (południe-wschód). Objazd będzie poprowadzony ulicami: Włościańską, Żelazowską i drogą zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej.

Wykonawca będzie remontował łącznicę.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015r.

 

- we wtorek ok. godz. 10.00 (po szczycie porannym) zaplanowane zostało zawężenie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na węźle Modlińska relacji Marki-centrum. Ruch będzie poprowadzony dwoma pasami ruchu o szerokości 3m. Taka organizacja ruchu potrwa do godzin nocnych w środę (3.12).

Wykonawca będzie budował nowe fundamenty i podpory łącznicy w węźle Modlińska.

 

- od środy (3.12) do 12 grudnia zaplanowane zostały zawężenia jezdni wschodniej oraz zachodniej na rondzie Broniewskiego. Uszczegóławiając:

  • od 3.12. godz. 22.00 do 8.12. godz. 6.00 zwężona ma zostać jezdnia wschodnia, w kierunku Bemowa
  • od 8.12. godz. 22.00 do 12.12. godz. 6.00 zwężona ma zostać jezdnia zachodnia, w kierunku centrum.

W ciągu dnia ruch będzie prowadzony 2 pasami, natomiast w godzinach 22.00-6.00 1 pasem.

Wykonawca będzie prowadził roboty rozbiórkowe gzymsów obiektu w jezdni południowej trasy głównej.

 

S8 Opacz Paszków wraz z powiązaniem z DK 7 - firma Strabag:

- od poniedziałku (1.12) zaplanowane zostało zwężenie do jednego pasa ruchu włączenia łącznicy w ul. Sokołowską. Prace potrwają do 01.04.2015r.

 

Trwające utrudnienia:

 

S7 Dębina - Czosnów

- do końca listopada potrwa odnowa nawierzchni na odcinku ok. 1,8 km. Czasowa organizacja ruchu przewiduje zwężenie jezdni do 1 pasa ruchu.

 

DK 48 Brzóza - Maciejowice

- remont nawierzchni na odcinku ok. 5,1 km potrwa do końca listopada. Czasowa organizacja ruchu przewiduje ograniczenie prędkości na remontowanym odcinku do 40 km/h, a podczas układania nawierzchni ruch odbywał się będzie wahadłowo sterowany sygnalizacją świetlną lub ręcznie.

 

DK 50 Strachówka - Warmiaki

- do końca przyszłego tygodnia potrwa remont nawierzchni na odcinku ok. 1 km. Czasowa organizacja ruchu przewiduje ograniczenie prędkości oraz wprowadzenie ruchu wahadłowego podczas układania nawierzchni i wykonywania oznakowania poziomego.

 

DK 50 Stanisławów - Rządza

- do końca przyszłego tygodnia potrwa remont nawierzchni na odcinku ok. 1 km. Czasowa organizacja ruchu przewiduje ograniczenie prędkości oraz wprowadzenie ruchu wahadłowego podczas układania nawierzchni i wykonywania oznakowania poziomego.

 

DK 50 Wólka Czernińska - Legacz

- do końca przyszłego tygodnia potrwa remont nawierzchni na odcinku ok. 500 m. Czasowa organizacja ruchu przewiduje ograniczenie prędkości oraz wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną podczas układania nawierzchni i wykonywania oznakowania poziomego.

 

DK 50 m. Kamion

- do końca tygodnia wykonywany będzie remont nawierzchni na odcinku ok. 1 km. Czasowa organizacja ruchu przewiduje ograniczenie prędkości oraz wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie podczas układania nawierzchni i wykonywania oznakowania poziomego.

 

DK 50 rondo m. Kuznocin

- do końca tygodnia wykonywany będzie remont nawierzchni. Czasowa organizacja ruchu przewiduje ograniczenie prędkości oraz wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie podczas układania nawierzchni i wykonywania oznakowania poziomego.

 

DK 57 Obiecanowo – Maków Mazowiecki

- remont nawierzchni na odcinku ok. 1,7 km potrwa do końca listopada. Czasowa organizacja ruchu przewiduje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną lub ręcznie.

 

DK 57 m. Przemiarowo

- do piątku wykonywany będzie remont nawierzchni na odcinku ok. 500 m. Czasowa organizacja ruchu przewiduje ograniczenie prędkości oraz wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie podczas układania nawierzchni i wykonywania oznakowania poziomego.

 

 DK 50 i 60 m. Ciechanów

- remont ul. Płońskiej na odcinku ul.Orylska –rondo Solidarności, potrwa do końca listopada br. Czasowa organizacja ruchu przewiduje m.in. zwężenie pasów ruchu do 3m oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h. Podczas układania nawierzchni ruch odbywał się będzie wahadłowo.

 – w związku z  budową przez Miasto Ciechanów ronda, w ciągu drogi krajowej nr 60, jadąc od Płocka w kierunku Ciechanowa ruch odbywa się objazdem poprzez drogę techniczną. Prace potrwają do 30.12.2014r.

 – w związku z  budową przez PKP wiaduktu nad linią kolejową, w ciągu drogi krajowej nr 50, od strony Ciechanowa na dojeździe do wiaduktu ruch odbywa się wahadłowo i sterowany jest sygnalizacją świetlną a na dalszym odcinku prowadzony jest drogą techniczną.

 

DK 62 m. Sokołów Podlaski

- do końca przyszłego tygodnia potrwa remont przejazdu kolejowego. Czasowa organizacja ruchu przewiduje ruchu wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

 

DK 79 m.Mniszew

- do końca listopada br. potrwa budowa chodnika. Czasowa organizacja ruchu przewiduje zwężenie jezdni do 1 pasa ruchu.

 

DK 48 m. Sieciechów

- do końca przyszłego tygodnia potrwają prace związane z remontem chodnika. Czasowa organizacja ruchu przewiduje zwężenie do 1 pasa ruchu. W rejonie prowadzonych prac ruch kierowany jest ręcznie.

 

DK 79 Ryczywół - Kozienice

- przebudowa drogi na odcinku 15,4 km. W miejscu  układania nowej nawierzchni i przebudowy obiektów występować będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

- do końca tego roku zamknięty będzie most przez rz. Radomkę w m. Ryczywół. Wytyczono dwie trasy objazdów:

         - dla samochodów osobowych:

         drogą krajową nr 48, drogą wojewódzką na 730 i drogą wojewódzką nr 736;

         - dla samochodów ciężarowych:

         drogą krajową nr 48, drogą ekspresową nr S7 i droga krajową nr 50.