viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2014

Podsumowanie 2014 roku i plany na rok 2015

30-12-2014

W mijającym roku  GDDKiA na Mazowszu wyremontowała około 55 km dróg i zakończyła przebudowę północnej jezdni trasy S8 z mostem Grota-Roweckiego.  W przyszłym roku na Mazowszu przybędzie 34 km nowych i przebudowanych tras.

W przyszłym roku zakończy się przebudowa trasy S8  na odcinkach Powązkowska – Modlińska i Opacz – Paszków oraz przebudowa DK 79 na odcinku Ryczywół – Kozienice.  Do remontu przygotowane są kolejne odcinki tras krajowych o łącznej długości ponad 107 km. Zadania będą realizowane pod warunkiem przyznania  finansowania.

Sukcesem kończącego się roku było również przyznanie Wydziałowi Technologii – Laboratorium Drogowemu certyfikatu przez Polskie Centrum Akredytacji, która jest  oficjalnym potwierdzeniem wysokiej jakości realizowanych przez laboratorium badań.

 

Na koniec 2014 roku umowami „Utrzymaj Standard” objętych zostało ponad 200 km tras na terenie Mazowsza. W przyszłym roku siec dróg objętych umowami „Utrzymaj Standard” wydłuży się o kolejnych ok. 101,2 km – to trasy DK 7, DK 2, DK 92 oraz DK 63 - od ronda w Choszczówce Dębskiej do granicy z województwem lubelskim i na odcinku m. Siedlce- granica województwa.

 

Nowe  drogi 2014/2015

Realizowane  obecnie przez GDDKiA inwestycje na Mazowszu polegające na budowie nowych, przebudowie istniejących tras, obejmują ok. 50 km dróg. Ich wartość to 2,14 mld zł.

Przebudowa Trasy AK, czyli dostosowanie do parametrów trasy ekspresowej drogi nr 8 wraz z mostem im. Stefana Grota Roweckiego o długości  4,6 km, rozpoczęła się latem 2013 roku.  W październiku 2014 roku przebudowana jezdnia północna została oddana kierowcom od użytkowania. Realizacja inwestycji o  wartości  796,3 mln zł, będącej częścią warszawskiego ringu ma zakończyć się w październiku 2014 roku.

W 2015 roku kierowcom zostanie udostępniona również trasa S8 na odcinku od węzła Opacz do węzła Paszków wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7. Prace  o wartości 565,7 mln zł potrwają do grudnia 2015 r.  

Jesienią przyszłego roku ma zakończyć się także przebudowa 15,4 km odcinka drogi krajowej nr 79  Ryczywół – Kozienice.  Prace o wartości ok. 38 mln zł rozpoczęły się w roku 2014.

 

Kończący się rok  przyniósł również  rozpoczęcie prac nad budową obwodnicy Marek, czyli 15,4 km odcinka trasy S8 od węzła Marki do węzła Radzymin Południe. Koszt jej budowy to ok. 737,5 mln zł. Umowy  na zaprojektowanie i budowę trasy zostały podpisane w listopadzie 2014 roku, prace mają zakończyć się w ciągu 32 miesięcy.

 

W przyszłym roku zostaną rozstrzygnięte toczące się przetargi na budowę obwodnicy Góry Kalwarii, obwodnicy Radomia, przebudowę trasy S8 na odcinku Radziejowice  -  Paszków oraz budowę Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska.

 

Remonty –  podsumowanie i plany

W 2014 roku na drogach krajowych na terenie Mazowsza wyremontowanych zostało 26 odcinków dróg o łącznej długości  ok. 50 km.  Łączna wartość prac remontowych przeprowadzonych w 2014 roku to  ok. 34 mln zł.

Prace remontowe zostały przeprowadzone również na 4 mostach na terenie województwa Mazowieckiego. Przeprawa w ciągu DK 57 w miejscowości Maków Mazowiecki została przebudowana,  wyremontowany został most przez rzekę Wisłę w Wyszogrodzie.  Remonty w 2014 roku objęły również most przez rzekę Pełkę w miejscowości Janki oraz przez rzekę Wisłę w Górze Kalwarii.

 

Plany na nadchodzący rok przewidują remont kolejnych 107 km dróg krajowych na terenie Mazowsza za ok. 70 mln zł.  Ich realizacja uzależniona jest jednak od przyznania środków finansowych na ten cel.

Odcinki przygotowane do remontu:

 1.       DK 7, Kępiny – Wsola, 2,75 km
 2.       DK 62, Grochów - gr. woj. Podlaskiego, 14,23km
 3.       DK 50, Skarżynek – Kraszewo, 1,85 km
 4.       DK 7, Obwodnica Mławy, 0,3 km
 5.       DK 48, Maciejowice – Kozienice, 5,8 km
 6.       DK 48, Kamienna Wola - Borowa Wola, 5,1 km
 7.       DK 79, m. Piaseczno, 1,7 km
 8.       DK 50, Wyszogród – Młodzieszyn, 4,2 km
 9.       DK 48, m. Klwów, 1,1 km
 10.    DK 48, Białobrzegi – Stromiec, 7,6 km
 11.    DK 48,m Borowa Wola – Klwów, 1,3 km
 12.    DK 62, Słupno-Cieśle, 11,4 km
 13.    DK 63, Suchodół - gr. m. Sokołów Podlaski, 5,2 km
 14.    DK 63, Godlewo Wielkie – Strękowo, 7,3 km
 15.    DK 60, Gołymin – Tłucznice, 7 km
 16.    DK 7, Siedlin – Przyborowice, 9 km
 17.    DK 7,Przyborowice – Trębki, 11,8 km
 18.    S7, Trębki – Modlin, 5 km,
 19.    DK 50, Arynów – Ładzyń, 3,66
 20.    DK 7, Obwodnica Szydłowca, 0,8 km
 21.    DK 7, Szydłowiec - gr. woj. Mazowieckiego, 1,37 km

 

Bezpieczniejsze drogi

Utrzymanie i poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych jest, obok budowy nowy tras i zarządzania istniejącymi, jednym z głównych zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Naszym celem jest dalsze ograniczanie liczby ofiar śmiertelnych na mazowieckich drogach  krajowych. Zmierzamy do tego m.in. przez prowadzenie regularnych audytów naszych dróg pod kątem bezpieczeństwa, w wyniku których m.in. poprawiane jest oznakowanie czy też doświetlane są przejścia dla pieszych.

 

W tym roku na terenie Mazowsza zakończyła się budowa ok. 200 metrowego chodnika w  Zbuczynie. Zamontowane zostały światła na przejściu dla pieszych  w okolicy szkoły w Ciechanowie na drodze krajowej nr 60 a kolejne sześć przejść dla pieszych na tej drodze między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim zostało doświetlonych.

 

Na drogach krajowych 13 miejsc zostało doznakowanych  znakami aktywnymi – m.in.  STOP, UWAGA  czy ostrzegającymi przed możliwością pojawienia się pieszych na drodze.  Nowe oznakowanie pojawiło się m.in. na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 63 z drogą wojewódzką nr 694, na drodze krajowej  nr 50 w miejscowości Biele czy  w Chudolipiu.

Wykonanych zostało 270 tys. mkw. oznakowania poziomego, zamontowane zostały bariery na odcinkach o łącznej długości 6,1 km.

 

 Na ten rok mazowiecki Oddział GDDKiA zarezerwował na realizację Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych 233 tyś. zł.

 

Program Redukcji Wypadków Drogowych przewiduje m.in. zaraz po uzyskaniu informacji o zdarzeniu drogowym, przeprowadzenie wewnętrznego audytu miejsca, w którym doszło do wypadku i na tej podstawie podjęcie działań doraźnych (jeszcze w tym samym roku kalendarzowym), przejściowych i docelowych. Jeżeli dla poprawy bezpieczeństwa konieczna jest przebudowa lub budowa nowej infrastruktury drogowej prace realizowane będą w przyszłych latach. W tym roku  na poprawę bezpieczeństwa na drogach krajowych na Mazowszu GDDKiA wydała ok. 15 mln zł.

Plany na przyszły rok związane z poprawą bezpieczeństwa przewidują  wydanie środków w wysokości ok. 20 mln zł.