viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza

Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza)

 

oddział: Katowice

długość – 6,95 km

obecny etap – w przetargu

 

Etap zrealizowany:

grudzień 2009r. – opracowano STEŚ etap I

luty 2010r. – wykonano Studium geologiczno – inżynierskie

wrzesień 2011r. – odbyło się posiedzenie Rady Technicznej w Centrali GDDKiA ustalającej kluczowe ustalenia dotyczące Projektu

grudzień 2011r. –  opracowany został STEŚ etap II

grudzień 2011r. –  sporządzono Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

grudzień 2011r. – opracowanie Analizy Ekonomicznej i Finansowej

15.02.2012r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Katowicach.

25.07.2012r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, realizowanego według rekomendowanego wariantu 1C

12.08.2014r. – uzyskano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) stwierdzającą ostateczność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

marzec 2015r. – uzgodnienie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Programu Inwestycyjnego

Wykonano dokumentację studialną obejmującą Studium Techniczno – Ekonomiczno -  Środowiskowe – etap I oraz II w ramach „Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, km 14+000 – 20+500” oraz materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

 

Etap w realizacji:

16 grudnia 2019 r. ogłoszenie o przetargu na realizację zadanie w formule „Projektuj i buduj”.

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

 • województwo: śląskie
 • powiat: będziński, Dąbrowa Górnicza
 • gmina: Siewierz, m. Dąbrowa Górnicza

Mapa orientacyjna inwestycji

GDDKiA 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi S
 • prędkość projektowa VP=100 km/h
 • prędkość miarodajna 10 km/h
 • szerokość jezdni 2 x 2 (2 x 7,00 m)
 • szerokość pasa awaryjnego 2 x 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego 4,00 m (w tym opaski wewn. 2 x 0,50 m)
 • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
 • kategoria ruchu KR6
 • skrajnia pionowa 4,70 m

Zakres inwestycji:

Efektem rzeczowym planowanej inwestycji będzie przebudowa odcinka drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 115 kN/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria. W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

STEŚ etap II dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza zostało przygotowane jako materiał dla uzyskania Decyzji Środowiskowej. Przebieg trasy został rozpatrzony w trzech wariantach przez GDDKiA. Wszystkie warianty były szeroko konsultowane  ze społeczeństwem, organami samorządowymi. Wszelkie protesty i postulaty zostały przeanalizowane przez tutejszy Odział przy udziale biura projektów. Wariant 1C wskazano jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowy drogi i wybrany do realizacji.

 

Obiekty inżynierskie:

 • wiadukty nad DK-1 – 4 szt.
 • mosty w ciągu DK-1 – 2 szt.
 • kładka dla pieszych nad DK-1 – 2 szt
 • przejście dla małych zwierząt pod Dk-1 – 1 szt
 • przejście dla dużych zwierząt nad DK-1 – 1 szt
 • przepust pod DK-1 – 2 szt
 • mury oporowe – 2 szt

Węzły: 

Wariant preferowany:                                                                                                                                                   

 • Węzeł „Ząbkowice” - skomunikowany łącznikiem ze skrzyżowaniem ulic: Ujejskiej, Al. Zwycięstwa i Konstytucji
 • Węzeł Pogoria skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 796,  km 20+200

III. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Nie przewiduje się podziału zadania inwestycyjnego na etapy.