viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S 11 obwodnica Tarnowskich Gór

26-09-2015

S 11 obwodnica Tarnowskich Gór. 

 

Etap I – proces przygotowawczy

 

Długość – 17,2 km

 

I. Prace przygotowawcze

 

Obecny etap - Oddział GDDKiA w Katowicach planuje wystąpić o zgodę na zlecenie prac projektowych mających na celu wybór optymalnego i najkorzystniejszego przebiegu drogi ekspresowej S-11, w tym odcinka obwodnicy Tarnowskich Gór, wraz z przeprowadzeniem wariantowania prowadzenia trasy przez teren województwa śląskiego, wykonywanego w zgodzie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.

 

Etap zrealizowany: Do chwili obecnej Biuro Studiów GDDKiA z Krakowa opracowało w 2006r., „Studium lokalizacyjne ekspresowej S-11 na odcinku Pyrzowice – Tarnowskie Góry – Lubliniec – granica województwa”. Głównym celem studium było poszukiwanie korytarza przebiegu drogi ekspresowej S-11 wraz z węzłami, akceptowanego przez samorządy i instytucje posiadające swoje urządzenia w pobliżu nowoprojektowanej trasy. Zakres opracowania nie odpowiada przepisom Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Studium lokalizacyjne traktowane jest jako faza poprzedzająca kolejne stadia dokumentacji projektowej.

 

Etap w realizacji: W chwili obecnej trwa procedura mająca na celu uzgodnienie Programu Inwestycyjnego

 

II. Opis inwestycji

 

Przebieg drogi:

 • województwo: śląskie
 • powiat:Tarnogórski, Bytom (miasto na prawach powiatu)
 • gmina: Bytom, Tarnowskie Góry, Radzionków

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi   S
 • prędkość projektowa   VP=100 km/h
 • prędkość miarodajna 110 km/h
 • szerokość jezdni 2 x 2 (2 x 7,00 m)
 • szerokość pasa awaryjnego 2 x 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego 5,00 m (w tym opaski wewn. 2 x 0,50 m)
 • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

Parametry techniczne zostaną uszczegółowione na etapie sporządzania dokumentacji w ramach STEŚ.

 

Zakres inwestycji:

Efektem rzeczowym planowanej inwestycji będzie budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S11 o nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 115 kN/oś. Zostaną wybudowane bezkolizyjne węzły, bezkolizyjne skrzyżowania z drogami poprzecznymi i obiekty mostowe. Ponadto wybudowane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in.: zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Pierwszym etapem będzie zlecenie dokumentacji pn.: „Studium sieciowe oraz opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S-11 od autostrady A-1 do granicy województwa śląskiego.” W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wykonać następujące opracowania:

•    Studium sieciowe (SS),

•    Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK),

•    Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ),

•    Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU),

w ramach których przeprowadzone zostanie wariantowanie trasy.

 

Obiekty inżynierskie:

•    budowa obiektów inżynierskich (między innymi: obiektów mostowych, wiaduktów drogowych, kładek dla pieszych oraz przepustów zespolonych i murów oporowych).

 

Węzły:

 • budowa węzłów drogowych.

 

III. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Nie przewiduje się podziału zadania inwestycyjnego na etapy.