viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S 11 obwodnica Tarnowskich Gór

26-09-2015

S11 odc. obwodnica Tarnowskich Gór (ODC. II)

 

Oddział: Katowice

Długość: 36,1 km

Etap: STEŚ

Wartość inwestycji: 1 937 500 000,00 zł

 

I. Etap zrealizowany:

Luty 2016: Program Inwestycji dla drogi S11 został zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Październik 2016: Ogłoszenie przetargu dla zadania „Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim”.

Luty 2017: Przetarg został unieważniony z powodu przekroczenia przez ofertę najkorzystniejszą kwoty posiadanej przez Zamawiającego. Wpłynęło łącznie 9 ofert.

Wrzesień 2017: Departament Studiów – Wydział Prac Studialnych GDDKiA opracował materiały obejmujące: Studium sieciowe z elementami studium korytarzowego dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim”. Opracowanie zawiera 4 (oznaczone I, II, III, IV) warianty przebiegu odcinka S11 obejmującego Obwodnicę Tarnowskich Gór oraz 2 warianty (oznaczone A, B) odcinka S11 od Obwodnicy Tarnowskich Gór do granicy woj. śląskiego.

Wrzesień 2017: Posiedzenie o charakterze Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w GDDKiA o/Katowice. Na spotkaniu podjęto decyzję o wyborze wariantów „III” i „A” dla obu odcinków S11.

Październik 2017: Posiedzenie o charakterze Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Centrali GDDKiA w Warszawie. Do dalszych analiz na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego jak korytarz wyjściowy zostały wskazane warianty „III” i „A”. Jednakże w związku korektą długości odcinków oraz zmianą rozkładu kosztów inwestycji, konieczne było przygotowanie Aneksu do Programu Inwestycji.

Kwiecień 2018: Zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury Aneksów do Programu Inwestycji dla obu odcinków.

Kwiecień 2018: został ogłoszony przetarg dla zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji w stadium Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. śląskim”. W ramach ww. zadania powstaną i będą analizowane nowe  warianty przebiegu drogi w oparciu o ustalone korytarze dla obu odcinków S11.

Czerwiec 2018: Otwarcie ofert – wpłynęło łącznie 9 ofert.

Październik 2018: Zakończenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy z Wykonawcą.

 

W realizacji:

Oddział GDDKiA w Katowicach realizuje obecnie zawartą w dniu 09.10.2018 roku umowę nr O.KA.D-3.2413.26.2018  dla zadania pod nazwą:Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. śląskim. Wykonawcą opracowania jest Biuro Projektowo – Konsultingowe COMPLEX PROJEKT Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 6, 40 – 698 Katowice. Termin umowny to 14 miesięcy od daty zawarcia umowy. Obecnie trwa korespondencja w sprawie wydłużenia tego terminu o około 5 miesięcy.

  

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

 • województwo: śląskie
 • powiat: Tarnogórski, Piekary Śląskie (miasto na prawach powiatu)
 • gmina: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Piekary Śląskie

Mapa orientacyjna inwestycji: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3838/Inwestycje-w-przygotowaniu

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi:                               S
 • prędkość projektowa:                                 VP = 100 km/h
 • prędkość miarodajna:                                 110 km/h
 • szerokość jezdni:                                       2 x 2 (2 x 7,00 m)
 • szerokość pasa awaryjnego:                       2 x 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego:                         5,00 m (w tym opaski wew. 2 x 0,50 m)
 • obciążenie nawierzchni:                              115 kN/oś

Parametry techniczne zostaną uszczegółowione na etapie sporządzania dokumentacji w ramach STEŚ.

 

Zakres inwestycji:

Efektem rzeczowym planowanej inwestycji będzie budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S11 o nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia o nacisku 115 kN/oś. Zostaną wybudowane bezkolizyjne węzły, bezkolizyjne skrzyżowania z drogami poprzecznymi i obiekty mostowe. Ponadto wybudowane będą drogi dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in.: zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt. Powstaną również odcinki łącznikowe od wybranych węzłów do istniejącego układu komunikacyjnego.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Na obecnym etapie prac nad STEŚ zaproponowano 4 warianty przebiegu drogi na odcinku stanowiącym Obwodnicę Tarnowskich Gór. https://www.gddkia.gov.pl/pl/3838/Inwestycje-w-przygotowaniu

 

Obiekty inżynierskie:

Przewiduje się budowę obiektów inżynierskich (między innymi: obiektów mostowych, przejazdów leśnych pod drogą S11, wiaduktów drogowych, estakad, kładek dla pieszych oraz przepustów zespolonych i murów oporowych). Projekt nie przewiduje wykonania obiektów tunelowych.

 

Węzły:

Na przedmiotowym odcinku przewidywane jest 5 węzłów drogowych:

 • „Piekary Śląskie” (S11 i A1);
 • „Radzionków” (S11 i DW911);
 • „Tarnowskie Góry Wschód” (S11 i DK78);
 • „Tarnowskie Góry Zachód” (S11 i projektowany łącznik klasy G do istniejącej DK11);
 • „Tworóg” (S11 i DW907).

Ilość węzłów oraz ich nazwy mogą ulec zmianie. https://www.gddkia.gov.pl/pl/3838/Inwestycje-w-przygotowaniu

 

MOP-y:

Dla przedmiotowego odcinka założono rezerwę terenu pod jeden MOP typu II/III, na wysokości m. Tworóg (w zależności od wariantu po północno-wschodniej lub północno zachodniej stronie).

 

III. Ochrona środowiska

W ramach zadania przewiduje się budowę przejść dla zwierząt (małych, średnich i dużych), szczelnego systemu odwodnienia, ekranów przeciwhałasowych, wygrodzenie pasa drogowego

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Nie przewiduje się podziału zadania inwestycyjnego na etapy.