viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S-69 Bielsko – Biała – granica Państwa (Obejście Węgierskiej Górki)

Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń,

odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

 

Oddział: Katowice

Długość – ok. 8,53 km

Etap – realizacja P&B

Wartość inwestycji: 1 545 986 825,74 zł

 

I. Etap zrealizowany:

 • 05.10.2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • 19.05.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Zarządzania i Sterowania Tunelami wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń”.
 • 31.01.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana i rozbudowa realizowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (Obejście Węgierskiej Górki)”.
 • 13.11.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał Postanowienie, w którym uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki realizacji przedsięwzięcia.
 • 16.04.2013 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję nr 4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń jako I etapu budowy drogi ekspresowej S-69 na odcinku Przybędza – Milówka – Obwodnica Węgierskiej Górki”
 • 06.12.2017 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję nr 17/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:  „Budowa drogi ekspresowej S69 (obecnie S1) Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (Obejście Węgierskiej Górki)”.
 • 12.04.2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju wydał decyzję, w której uchylił w części ww. decyzję Wojewody Śląskiego i ponownie orzekł w tym zakresie, natomiast w pozostałej części decyzję utrzymał w mocy.
 • 17.01.2018 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy Robót.
 • Planowany termin zawarcia Umowy z Wykonawcą Robót: sierpień 2019.
 • 14.08.2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na nadzór nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem.

Etap w trakcie realizacji:

Status realizacji: zadanie w trakcie realizacji

 • Termin zawarcia Umowy z Wykonawcą: 10 października 2019 r.

 • Umowny termin zakończenia robót: 23 sierpnia 2023 r.

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Droga ekspresowa S1 (dawniej S69) na odcinku Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) od km 27+700 do km 36+230 stanowi ostatni, brakujący, ok. 8,5-kilometrowy fragment drogi ekspresowej Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń (przejście graniczne Myto/Skalite).

 • Województwo: śląskie
 • Powiat: żywiecki
 • Gmina: Radziechowy Wieprz, Węgierska Górka, Milówka.

Przedmiotowa droga ekspresowa znajduje się w IV korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 „oś drogowa Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe, poza granicami Polski, jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

 

Mapa orientacyjna inwestycji

GDDKiA 

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi - S,
 • prędkość projektowa - 80 km/h,
 • szerokość jezdni: dla przekroju 1x2: 1x2x3,50 m + 2x2,00 m, dla przekroju 2x2: 2x2x3,50 m + 0,50 m + 2,50 m,
 • szerokość pobocza gruntowego dla przekroju normalnego jednojezdniowej drogi ekspresowej: 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony  środowiska,
 • skrajnia pionowa: min. 4,7 m,
 • pochylenie poprzeczne: 2,0 %,
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś,
 • kategoria ruchu: KR 6.

Zakres inwestycji:

Budowa drogi klasy S na długości ok. 8,53 km, która będzie posiadała dwa typy przekroju:

 • jednojezdniowy – jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, na odcinku przed i za tunelami (długość: 3,713 km),
 • dwujezdniowy – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, na odcinku tunelowym oraz między tunelami (długość: 4,817 km).

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną następujące obiekty inżynierskie: 2 tunele, (o długości ok. 830 m i ok. 1000 m), 3 mosty, 5 estakad oraz 1 przejazd gospodarczy. Celem ochrony terenów sąsiadujących przed hałasem komunikacyjnym, wzdłuż projektowanego ciągu powstaną ekrany akustyczne. Na początku i końcu odcinka rozbudowane zostaną o brakujące łącznice – węzły „Przybędza” i „Milówka” wykonane częściowo w ramach budowy sąsiednich odcinków. Ponadto, w ramach budowy drogi ekspresowej zostanie wykonany Obwód Utrzymania Drogi w Milówce, w którego pomieszczeniach zostanie urządzone Centrum Zarządzania i Sterowania Tunelami, tj. dwoma wybudowanymi tunelami w ramach niniejszego zadania oraz tunelu istniejącego w ciągu drogi ekspresowej w Lalikach.

 

Obiekty inżynierskie:

 • tunele: 2 szt.,
 • mosty: 3 szt.,
 • estakady: 5 szt.,
 • przejazd gospodarczy: 1 szt.

Węzły:

Węzeł „Przybędza”

Droga krajowa nr 1 (dawniej DK69) łączy się poprzez istniejący węzeł z drogą ekspresową. Rozbudowa węzła oprócz istniejących relacji:

 • Przybędza (DK1) – Bielsko-Biała (S1),
 • Bielsko-Biała (S1) – Przybędza (DK1)

zapewni nowe relacje:

 • Zwardoń (S1) – Przybędza (DK1),
 • Przybędza (DK1) – Zwardoń (S1).

Węzeł „Milówka”

Droga powiatowa nr 1439S łączy się poprzez istniejący węzeł Przybędza z drogą ekspresową. Wykonana rozbudowa węzła oprócz istniejących relacji:

 • Milówka (1439S) – Zwardoń (S1),
 • Zwardoń (S1) – Milówka (1439S)

zapewni nowe relacje:

 • Milówka (1439S) – Bielsko-Biała (S1),
 • Bielsko-Biała (S1) – Milówka (1439S).

MOPy:

Nie przewiduje się budowy MOP-ów.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, jak również elementów odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność realizacji:

Nie przewiduje się etapowania inwestycji