viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S-69 Bielsko – Biała – granica Państwa (Obejście Węgierskiej Górki)

26-09-2015

Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko – Biała – Żywiec Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (Obejście Węgierskiej Górki) – dawniej S69

 

Ogólny opis inwestycji:

Głównym celem planowanej inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) na odcinku od m. Przybędza do m. Milówka (stanowiącego obwodnicę m. Węgierska Górka). Omawiany odcinek stanowi ostatni, brakujący 8,5 kilometrowy fragment drogi ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń (przejście graniczne Myto/Skalite). Na dalszym odcinku drogi ekspresowej S1 od Bielska-Białej do węzła z autostradą A1, w którym droga ta kończy swój bieg, droga ekspresowa jest w części zrealizowana, a w części znajduje się w przygotowaniu do realizacji. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe poza granicami Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite. W czerwcu 2017r. oddano do ruchu odcinek przygraniczny D3 Svrćinovec - Skalite.

Droga S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), łączącym kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej (Priorytet Projekt Nr 25).

 

Długość – 8,54 km

Przebieg drogi:

 • województwo: śląskie
 • powiat: żywiecki
 • gmina: Radziechowy – Wieprz, Węgierska Górka, Milówka

Zakres inwestycji:

 • Wybudowana zostanie droga klasy S na długości około 8,54 km, która będzie posiadała dwa typy przekroju:
 • jednojezdniowy – jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, na odcinku przed i za tunelami
 • dwujezdniowy – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, na odcinku tunelowym oraz miedzy tunelami.
 • Wykonane zostaną następujące obiekty inżynierskie: 2 tunele (o długości około 830 m i 1000 m), 3 mosty, 5 estakad oraz 1 przejazd gospodarczy.
 • Celem ochrony terenów sąsiadujących przed hałasem komunikacyjnym, wzdłuż projektowanego ciągu powstaną ekrany akustyczne
 • Na początku i końcu odcinka rozbudowane zostaną o brakujące łącznice –  węzły „Przybędza” i „Milówka” wykonane częściowo w ramach budowy sąsiednich odcinków.
 • Ponadto w ramach budowy drogi ekspresowej zostanie wykonany Obwód Utrzymania Drogi w Milówce w pomieszczeniach którego, zostanie urządzone Centrum Sterowania i Zarządzania Tunelami tj. dwoma wybudowanymi tunelami w ramach niniejszego zadania oraz tunelu istniejącego w ciągu drogi ekspresowej w Lalikach.

Tryb realizacji inwestycji: "Projektu i Buduj"

 

Harmonogram:

 • Ogłoszenie przetragu na budowę - 17.01.2018 r.
 • Podpisanie Umowy z Wykonawcą - 2018 r.
 • Opracowanie Projektu Wykonawczego - połowa 2019 r.
 • Roboty budowlane 2020 r. - 2022 r. (bez okresów zimowych)

Finasowanie:

Zadanie przewidziane jest do finasowania ze środków KFD oraz środków UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

 

Mapa orientacyjna inwestycji

GDDKiA 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi: S
 • prędkość projektowa: 80 km/h
 • szerokość jezdni: dla przekroju 1x2: 1x11 m: 2x3,50 m +2x2,00 m; dla przekroju 2x2: 2x10 m: 2x3,50 m + 0,50 m + 2,50 m
 • szerokość pobocza: 1,80 - 2,00 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN
 • kategoria ruchu: KR6

Wariantowanie przebiegu drogi:

Przebieg trasy został rozpatrzony w trzech wariantach przez GDDKiA. Wszystkie warianty były szeroko konsultowane  ze społeczeństwem, organami samorządowymi. Wszelkie protesty i postulaty zostały przeanalizowane przez tutejszy Odział przy udziale biura projektów.

Wariant 1 wskazano jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi i wybrany do realizacji.

 

Obiekty inżynierskie:

 • tunele - 2 szt.
 • mosty - 3 szt.
 • estakady - 5 szt.
 •  przejazd gospodarczy 1 szt.
Zestawienie obiektów
L.P. Nazwa obiektu Długość [m] Opis
1 P-1 85 Przejazd pod S69 w ciągu ul. Wajdowej
2 EST-1 942 Estakada w ciągu S69 nad ul. Zieloną, drogi dojazdowe, potoki górskie, szlaki migracji zwierząt
3 MD-1 62 Most w ciągu S69 nad potokiem górskim i drogą dojazdową
4 MD-2 92
137
Most w ciągu S69 nad rowem, drogą dojazdową i szlakiem migracji zwierząt
5 TD-1 834
807
Tunel w ciągu S69 w masywie Barania
6 EST-2 222
182
Estakada w ciągu S69 nad ul. Turystyczną, drogą dojazdową, potokiem górskim, szlakiem migracji zwierząt
7 EST-3 142 Estakada w ciągu S69 nad ul. Za Groniem i potokiem górskim
8 EST-4 102 Estakada w ciągu S69 nad ul. Nad Potokiem i potokiem górskim
9 TD-2 984
975
Tunel w ciągu S69 w masywie Białożyński Groń, szka migracji zwierząt
10 MD-3 39 Most w ciągu S69 nad kotliną, ciekiem wodnym i szlakiem migracji zwierząt
11 EST-5 222 Estakada w ciągu S69 nad kotliną i dojazdami do pól
Źródło: projekt budowlany    

 

Węzły:

Wariant preferowany:                                                                                                                             

 • budowa węzła „Przybędza”
 • budowa węzła „Milówka”.