viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2015

Jest decyzja środowiskowa na S19 w. Rzeszów Płd. - Barwinek

09-11-2015

W dniu 6 listopada 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję środowiskową dla budowy drogi ekspresowej S19 na odc. Rzeszów Południe (Kielanówka) – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, dla wariantu przebiegu trasy WB1-alternatywny.

 

Inwestycja ta obejmie budowę ponad 85 km drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Barwinka (granica państwa) wraz z węzłami, skrzyżowaniami, budową miejsc obsługi podróżnych i obwodów utrzymania oraz budową dróg dojazdowych wzdłuż drogi głównej, umożliwiających komunikację lokalną. Droga będzie przebiegać przez powiaty: rzeszowski (gmina: Boguchwała), strzyżowski (gminy: Czudec, Strzyżów, Niebylec), brzozowski (gminy: Domaradz, Jasienica Rosielna, Haczów) oraz krośnieński (gminy: Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla).

 

W ramach zadania przewiduje się:

a) budowę 8 węzłów: Babica, Strzyżów-Żarnowa, Domaradz, Iskrzynia, Miejsce Piastowe, Dukla, Tylawa, i Barwinek,

b) budowę 9 miejsc obsługi podróżnych (MOP), typów I-III, tj. 4 typu I – 2 pary (Lutoryż i Równe), 3 typu II (Jawornik, Zagórze, Tylawa) i 2 typu III (Jawornik i Zagórze),

c) budowę 2 Obwodów Utrzymania (OU) w rejonie węzłów: Domaradz i Miejsce Piastowe,

d) budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (estakady, tunele, wiadukty, mosty i in.),

e) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (w tym oznakowania poziome, oznakowania pionowe, bariery ochronne, ogrodzenia),

f) budowę urządzeń ochrony środowiska (w tym ekrany akustyczne, urządzenia oczyszczające wody opadowo-roztopowe, przejścia dla zwierząt),

g) budowę dróg obsługujących ruch lokalny z terenów odciętych przez drogę ekspresową,

h) przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, z którą planowana droga ekspresowa będzie kolidować m. in. linie elektroenergetyczne, gazociągi, linie telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, sieci melioracyjne,

i) budowę infrastruktury technicznej zaopatrującej w media MOP–y, Obwody Utrzymania, infrastruktury zapewniającej łączność oraz oświetlenie na węzłach,

j) przebudowę odcinków dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych krzyżujących się z planowaną drogą,

k) wyburzenie ok. 102 budynków mieszkalnych i ok. 78 innych.

 

Wjazd i zjazd z planowanej drogi będzie możliwy tylko poprzez węzły, tj. bezkolizyjne połączenia z drogami niższej kategorii. Droga S19 poprzez węzły będzie łączyła się z następującymi drogami:

- na węźle Babica, Iskrzynia, Dukla, Tylawa i Barwinek z DK19

- na węźle Strzyżów - Żarnowa z DP1931R

- na węźle Domaradz z DW886

- na węźle Miejsce Piastowe z DK28.

 

Funkcję przejść dla zwierząt, w ciągu planowanej drogi, pełnić będzie 91 obiektów inżynierskich (duże przejścia dla zwierząt – 34, średnie przejścia dla zwierząt – 34 i małe przejścia dla zwierząt 23). W ok. 25 % przypadków będą to typowe przejścia dla zwierząt, natomiast w pozostałych przypadkach będą to obiekty inżynierskie (jak np. mosty, estakady), łączące w sobie funkcję przejść dla zwierząt. Przejścia dla zwierząt umożliwią migracje m.in. dużym ssakom z Bieszczadów i Beskidu Niskiego: wilkom, rysiom, niedźwiedziom i żubrom.

 

Przewidywane jest etapowanie inwestycji w podziale na następujące odcinki: węzeł Rzeszów Południe – węzeł Babica i węzeł Babica - węzeł Barwinek.

 

Zgodnie z rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych budowa S19 od węzła Rzeszów Południe do Barwinka przewidziana jest na lata 2018-2023.