viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2016

Rok 2015 na drogach Podkarpacia

04-01-2016

Przetargi na 76 km

W mijającym roku ogłoszono przetargi na budowę ponad 76 km dróg ekspresowych i obwodnic.

 

GDDKiA prowadzi postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Lasy Janowskie (granica województw Podkarpackiego i  Lubelskiego) do węzła Sokołów Młp. S19 została podzielona na 6 odcinków realizacyjnych:

- Lasy Janowskie - Zdziary o dł. ok. 9,3 km;

- Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. ok. 9 km;

- Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. ok. 6 km.

 - Nisko Południe – Podgórze o dł. ok. 11,5 km;

- Podgórze - Kamień o dł. ok. 10,5 km;

- Kamień - Sokołów Małopolski Północ o dł. ok. 7,9 km.

 

Z kolei 19 firm i konsorcjów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i zbudowanie obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 o łącznej długości 15,3 km.

 

Aktualnie GDDKiA analizuje wnioski złożone przez potencjalnych wykonawców na realizację tych zadań. Następnie wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone w treści ogłoszenia o zamówieniu zostaną zaproszeni do złożenia ofert cenowych.

 

Bliski rozstrzygnięcia jest przetarg na budowę 7 km obwodnicy Sanoka. Konsorcjum spółek: Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung &Co. KG złożyło najkorzystniejszą ofertę. Wartość robót oszacowano na blisko 140 mln zł, ukończenie prac zadeklarowano w ciągu 33 miesięcy od podpisania umowy i udzielono 10-letnią gwarancję jakości.

 

60 km dróg w budowie

 

W 2015 roku rozpoczęły się prace na dwóch odcinkach drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) oraz od Sokołowa Młp. do Stobiernej. Pierwszy odcinek będzie miał długość 6,3 km. Prace prowadzi konsorcjum Eurovia Polska SA i Warbud SA. Zgodnie z umową prace zakończą się w sierpniu 2017 roku. Drugi odcinek liczy 12,5 km. Realizowany jest przez Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Odcinek ma być gotowy w czerwcu 2017 roku. Trwają także prace na ostatnim odcinku autostrady A4 od Rzeszowa do Jarosławia, które zgodnie z podpisaną umowa mają zakończyć się w maju 2016 roku.

 

Kolejne kilometry dróg krajowych wyremontowane

 

Działalność rzeszowskiego Oddziału GDDKiA to nie tylko budowa nowych dróg. Bardzo ważne są również remonty i przebudowy istniejących dróg, mostów czy też działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2015 na istniejącej sieci drogowej zrealizowano następujące zadania:

- remont DK 73 w m. Bukowa – dł. 0,765 km,

- remont DK 19 w m. Wyżne - dł.0,900 km,

- remont DK 19 w m. Babicy wraz z budową chodnika - dł. 0,740 km

- odcinkowa likwidacja kolein i spękań DK4/94 na odcinku Kosina – Radymno – dł. 40 km

- remont mostu na rzece Leszczawka w m. Leszczawa Dolna w ciągu DK 28

- remont mostu na rzece Stopnica w m.  Domaradz w ciągu DK 19

- remontu mostu przez rz. Wańkówka w m. Olszanica w ciągu DK 84

- budowa kładki dla pieszych w m. Nowa Dęba DK 9

- budowa chodników w m. Zimna Woda - Szebnie na DK 28 – łącznie 3 odcinki

- budowa chodnika w m. Kraczkowa DK4 - ok 80m.

- budowa chodnika w m. Siedliska Sławęcińskie DK 28 – dł. 0,382 km

- budowa chodnika Motycze Poduchowne – Zaleszany DK 77 – dł. 1,586 km

- budowa chodnika w m. Jaworze Górne DK 73 - dł.0,619 km

- budowa chodnika w m. Kamienica Dolna DK 73 – dł. 0,530 km

- budowa 5 zatok autobusowych w ciągu DK 77 Zbydniów, Zarzecze