viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2015

Na pomorskich drogach krajowych w 2015 roku

31-12-2015

Budowa drugiego mostu przez Nogat w Malborku.W rok 2015 Oddział w Gdańsku wszedł z kontynuacjami realizowanych inwestycji: budowy drugiego mostu przez Nogat wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych 22 i 55 w Malborku oraz remontu drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew – Czarlin. Przy tej pierwszej inwestycji prace zostały skoncentrowane na wzmocnieniach gruntu i budowie drugiej jezdni na południe od obecnej drogi krajowej nr 22. Ponadto została wykonana palisada wzmacniająca istniejący nasyp i jednocześnie umożliwiająca budowę drugiego nasypu oraz wzniesienie konstrukcji mostowej. Obecnie przy moście wykonywane są pale, a także doszło już do betonowania fundamentów przyczółka i części podpór. Tuż przed świętami wykonawcy udało się przełożyć ruch samochodowy na nową jezdnię od początku robót z kierunku Tczewa do ok. 50 m za stacją benzynową. Inwestycja będzie zakończona planowo w grudniu 2016 r.

 

Z końcem sierpnia zakończyły się prace remontowe na drodze krajowej nr 91 między Tczewem a Czarlinem. Trasa zyskała blisko 7 kilometrów nowej nawierzchni, zostały przebudowę skrzyżowania, wyremontowane chodniki. Dodatkowo zbudowano ścieżkę rowerowa biegnąca przez całe miasto aż do Górek wraz z kładką nad torami kolejowymi, która zapewnia bezpieczny i komfortowy przejazd rowerzystom.

 

W II połowie roku ruszyły prace nad trzema bardzo ważnymi inwestycjami – nowymi drogami: dwoma odcinkami drogi ekspresowej S7 Koszwały - Nowy Dwór Gdański, Nowym Dwór Gdański - Kazimierzowo (koło Elbląga) oraz Obwodnicą Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20.

 

Wyburzenia w miejscowości Stare Babki przy budowie S7 na odcinku nr 1.Przy drodze ekspresowej S7 od września br., kiedy to obaj wykonawcy (Metrostav i Budimex) podpisali umowy na realizację dwóch odcinków, przeprowadzono wyburzenia budynków, wycinkę drzew i krzewów. Ponadto były prowadzone prace przy przygotowaniu zaplecza technicznego i baz materiałowych. zostały rozpoczęte roboty przy wzmacnianiu podłoża. Ze względu na fakt trudnych warunków gruntowych i nienośnego podłoża, na te prace potrzeba będzie sporo czasu i nakładów finansowych. Planowany termin zakończenia inwestycji i oddanie obu odcinków do ruchu nastąpi w październiku 2018 r.

 

Po uzyskaniu od wojewody pomorskiego zgody na realizację inwestycji drogowej w październiku ruszyły prace budowlane przy Obwodnicy Kościerzyny. Obecnie są prowadzone roboty ziemne, budowa dróg technologicznych, wyburzenia. Trwają także badania archeologiczne na przyszłej trasie.

 

Oprócz dużych inwestycji udało się także zrealizować kilka zadań na istniejącej sieci dróg. Przede wszystkim zostały wyremontowane odcinki dróg krajowych na „20”: Piaszczyna-Kramarzyny i Tuchomie-Niezabyszewo o łącznej długości prawie 12 kilometrów za 6,5 mln zł oraz odcinek w Gniewie o długości ok. 1,3 km za ok. 1,4 mln zł.

 

Przebudowane skrzyżowanie we Franku.Ponadto na drodze krajowej nr 22 przy wsparciu samorządów lokalnych (dokumentacja projektowa) poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze krajowej nr 22 na odcinku Piece - Dąbrowa. W ramach tego zadania zostało przebudowane skrzyżowanie we Franku. Zbudowano również odsunięty od krawędzi drogi ciąg pieszo-rowerowy o długości przeszło 4 km (po lewej stronie drogi) oraz chodnik o długości 1,8 km (po prawej stronie). Ponadto powstały cztery zatoki autobusowe. Wszystkie te prace kosztowały ok. 4 mln zł.

 

Z mniejszych zadań służących bezpieczeństwu ruchu drogowego w Sztumie przy drodze krajowej nr 55 został wykonany nowy chodnik o długości ok. 450 m (koszt 238 tys. zł) a w Chwaszczynie przy drodze krajowej nr 20 została zamontowana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły.

 

Oprócz powyższych inwestycji na drodze ekspresowej S6 Obwodnicy Trójmiasta na wysokości węzła Gdynia Chwarzno zostały zbudowane ekrany akustyczne o długości 200 m (koszt: za 473 tys. zł), w celu chronienia przed hałasem mieszkańców domów zlokalizowanych w pobliżu tej trasy.