Oddział Kraków

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2016

Przebudowa torów tramwajowych w ramach budowy S7 na odcinku węzeł Rybitwy – węzeł Igołomska w Krakowie. Zmiany w komunikacji miejskiej.

18-03-2016
W ramach budowy węzła Igołomska na drodze ekspresowej S7 odcinku węzeł Rybitwy - węzeł Igołomska przebudowane będą urządzenia infrastruktury technicznej pod ziemią, na powierzchni gruntu a także instalacje nadziemne. Swoją geometrię zmienią ulice : Igołomska, Ujastek oraz Ptaszyckiego. Konieczna jest przebudowa układu torów tramwajowych na odcinku ul. Ptaszyckiego (od rzeki Dłubni do pętli „Kopiec Wandy”), na ul. Igołomskiej oraz Ujastek (od przystanku Kopiec Wandy do łuku za przystankiem „Kopiec Wandy”) wraz z trakcją tramwajową i zasilaniem trakcji.

Zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku od ul. Ptaszyckiego (na wysokości stadionu Hutnika) i Kopca Wandy do pętli Pleszów.

W dniu 19 marca 2016r. (sobota) wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ul. Ptaszyckiego. W związku z powyższym linie komunikacji zbiorowej kursować będą po następujących trasach:
 • linia nr 10: Łagiewniki – Plac Centralny – al. Solidarności – Ujastek Mogilski – Fort Mogiła
 • linia nr 16: Mistrzejowice – Plac Centralny – al. Solidarności – Ujastek Mogilski – Kopiec Wandy
 • zastępcza linia autobusowa 716: Pleszów – Igołomska – Ptaszyckiego – al. Jana Pawła II – Plac Centralny

Od dnia 21 marca 2016r. (poniedziałek) wprowadzone zostaną kolejne zmiany, w wyniku których:
 • linia nr 10 zostanie zawieszona
 • linia nr 16 kursować będzie po trasie: Mistrzejowice – Plac Centralny – al. Solidarności – Ujastek Mogilski – Kopiec Wandy
 • linia nr 21 kursować będzie po skróconej trasie z Osiedla Piastów do Kopca Wandy
 • linia 716 zostanie zlikwidowana
 • zostanie uruchomiona zastępcza linia tramwajowa nr 70 po trasie: Łagiewniki – Wadowicka - Kalwaryjska – Krakowska – Stradomska – św. Gertrudy – Lubicz – Mogilska – al. Jana Pawła II – Ptaszyckiego (przystanek: Bardosa)
 • zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa nr 710 po trasie: Pleszów – Igołomska – Ptaszyckiego – Bulwarowa – al. Solidarności – Kombinat.

Od dnia 23 marca (środa) wprowadzone zostaną zmiany do trasy kursowania linii nr 710. Autobusy tej linii kursować będą po trasie: Pleszów – Igołomska – Ptaszyckiego – zawrotka w rejonie końcówki ul. Bardosa – Ptaszyckiego – Ujastek Mogilski – al. Solidarności – Kombinat.

Przebudowa torowiska będzie realizowana w dwóch etapach: pierwszy będzie trwał do Światowych Dni Młodzieży, drugi do końca października tego roku.

Ze względu na prace, które wykonawca ma zrealizować przy lub po śladzie istniejących ulic, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu :
 • ruch samochodowy na ul. Igołomskiej zostanie skierowany po nowej jezdni aż do ul. Ptaszyckiego
 • na ul. Ptaszyckiego będzie funkcjonować nowy przejazd przez torowisko, z możliwością nawrotki i kontynuowania jazdy w stronę ulicy Ujastek
 • ruch samochodowy będzie ciągle odbywał się w dwóch kierunkach (bez miejscowych zwężeń). Jeśli warunki atmosferyczne w najbliższym czasie pozwolą na prace przygotowawcze, zmiana organizacji ruchu nastąpi w najbliższą środę (23.03).

W ramach prowadzonych prac zostanie między innymi wybudowana nowa kanalizacja, wyremontowane ok. 2,5 km torów (ponad 5 km szyn), położone ok. 23 km kabli zasilających, postawione 60 nowych słupów trakcyjnych oraz wybudowane dwa nowe obiekty mostowe.

Przebudowa Igołomskiej obejmować będzie odcinek od ul. Ptaszyckiego do ul. Giedroycia, a ul. Ujastek od ul. Ptaszyckiego do kopca Wandy. Ulice te są w ciągu drogi krajowej nr 79, w sumie odcinek o długości 1,5 km. W rejonie węzła Igołomska, ul. Igołomska będzie miała nowy przebieg, który łącznicami skomunikuje ją z drogą ekspresową S7. Będzie się rozwidlać na dwie jezdnie. Nowa nawierzchnia przystosowana zostanie do ruchu najcięższych pojazdów dopuszczonych do ruchu. W trakcie przebudowy utrzymany zostanie ruch pojazdów w dwóch kierunkach.