INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK nr 50/79

Kategoria inwestycji: w realizacji

 

Długość odcinka: 8,960 km

 

Przebieg odcinka

Projektowana obwodnica Góry Kalwarii składa się z dwóch ciągów projektowanych dróg krajowych nr 79 i 50.

Początkiem zadania jest włączenie istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 79 w km ok. 22+680  do dwujezdniowej obwodnicy Góry Kalwarii w pobliżu węzła „Kąty" w miejscowości Kąty. Dalej w węźle „Kąty” projektowana trasa łukiem odchyla się od istniejącej DK nr 79 i wchodzi w nowy teren poza istniejące pasy drogowe dróg krajowych nr 79 i 50.

Następnie trasa przechodzi prawie prostopadle przez istniejącą ul. Grójecką w węźle „Marianki” (miejsce skrzyżowania wielopoziomowego projektowanej DK 79, istniejącej DK 50 i nowoprojektowanej DK 50). Koniec zadania w ciągu projektowanej drogi krajowej nr 79 znajduje się w km ok. 27+790.

Początek obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 50 rozpoczyna się w ciągu ul. Grójeckiej, w km ok.  175+700. Następnie trasa, od istniejącej DK nr 50, odchyla się na południe łukiem. Na przecięciu się z ul. Wojska Polskiego (istniejącą DK nr 79) został zaprojektowany węzeł  „Stadion”. W obrębie węzła „Stadion”, po obu stronach projektowanej DK 50, zaprojektowano dwa ronda.

Do ronda po stronie południowej włączono istniejącą drogę wojewódzką nr 739 w kierunku Czerska.

Projektowana obwodnica przecina drogę wojewódzką nr 680 i drogę w kierunku żwirowni, zaprojektowano tam obustronne wyłączenia i włączenia na prawe skręty.

Koniec zadania w ciągu drogi krajowej nr 50 znajduje się w km ok. 179+550 i włączony jest w istniejącą DK nr 50 tuż przed istniejącym mostem na rzece Wiśle.

Powiązanie projektowanej obwodnicy Góry Kalwarii z drogami publicznymi oraz obsłużenie terenu przyległego, podzielonego przez drogę główną, zapewnione jest poprzez: węzeł ,,Kąty’’, węzeł  ,,Marianki’’, węzeł „Stadion” oraz obiekty inżynierskie: WD-16, WD-17, WD-19, tunel dla pieszych: PP-20, WDk-21, WD-22, WD-23, WD-24, WD-25, WD-26, WD-27, WD-27A, WD-28, WD-30, estakadę – ED-29, łącznicę estakady-29A.

Z uwagi na klasę drogi (GP) dostęp do niej odbywa się tylko na węzłach oraz na skrzyżowaniach na prawe skręty.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

Miasto i Gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

 

Wykonawca:

 

KONSORCJUN FIRM –

Lider: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie;

Partner: Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa

 

 Wartość Kontraktu Wykonawcy:  313 649 999,99 PLN

 

Źródło finansowania: Projekt przewidziany do współfinansowania w ramach POIiŚ

 

Strona internetowa Kontraktu: http://www.obwodnica-gora-kalwaria.pl/

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 • węzeł „Kąty” w km ok. 23+200 w ciągu skrzyżowania projektowanej obwodnicy i istniejącej DK nr 79,
 • węzeł  „Marianki” w km ok. 27+480 na przecięciu projektowanej drogi krajowej nr 79 z istniejącą drogą krajową nr 50,
 • węzeł  „Stadion” w km ok. 177+400 na przecięciu projektowanej drogi krajowej nr 50 z istniejącą drogą krajową nr 79,
 • skrzyżowania na prawe skręty w km ok. 179+360,
 • przejazdy górą lub dołem przez niektóre ww. obiekty inżynierskie (dla ruchu lokalnego).

 

Parametry techniczne  dróg krajowych:

 • Klasa drogi - GP
 • Prędkość projektowa - 80 km/godz.
 • nośność - 115 kN/oś
 • kategoria ruchu – min. KR6
 • całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach i dwóch skrzyżowaniach na prawe skręty)
 • ilość jezdni – 2
 • przekrój normalny: 2 x 2 pasy ruchu
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 • szerokość pasa dzielącego – 4,0 m (bez opasek)
 • szerokość opasek – 2 x po 0,50 m
 • szerokość pobocza utwardzonego – 2 x po 2,00 m

 

Obiekty inżynierskie:

Projektuje się następujące obiekty inżynierskie:

Obiekty inżynierskie w ciągu DK nr 79:

 • wiadukt drogowy WD – 16 na początku projektowanej obwodnicy – węzeł  ,,Kąty’’,
 • wiadukt drogowy WD – 17 w ciągu drogi głównej nad drogą powiatową (ul. Akacjowa) łączącą miejscowość Kąty z istniejącą DK nr 50,
 • wiadukt drogowy WD – 19 w ciągu drogi głównej nad drogą gminną (ul. Brzozowa) łączącą wsie Moczydłów oraz Mikówiec,
 • tunel dla pieszych PP – 20 w ciągu drogi gminnej (ul. Leśna),
 • wiadukt drogowy WDk – 21 w ciągu drogi głównej nad koleją i drogą gminną (ul. Rybie) – długość wiaduktu umożliwia przeprowadzenie pod nim drogi dojazdowej łączącej podzieloną przez obwodnicę ul. Leśną, natomiast istniejąca ul. Rybie przechodząca pod projektowanym wiaduktem wraz z projektowanymi drogami dojazdowymi łączy podzieloną przez obwodnicę ul. Zakalwaria,
 • wiadukt drogowy WD – 22 w ciągu drogi gminnej – ul. Wiejskiej nad drogą główną,
 • wiadukty drogowe WD – 23 ÷ 26 - węzeł „Marianki”;

 

Obiekty inżynierskie w ciągu DK nr 50:

 • Wiadukt drogowy WD – 27 nad drogą główną,
 • Wiadukt drogowy WD – 27A łącznica w węźle nad drogą główną,
 • Estakadę ED-29 w ciągu drogi głównej,
 • Wiadukt drogowy WD-28,
 • Łącznica estakady ED-29A,
 • Wiadukt drogowy WD-30 w ciągu drogi głównej

 

Urządzenia ochrony środowiska

 • Zbiorniki retencyjne
 • Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika
 • System odprowadzenia wód opadowych
 • Ekrany akustyczne
 • Zieleń
 • Wygrodzenie drogi głównej