Oddział Kraków

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2016

Łącznik Brzeski pomiędzy A4 i DK 94 został udostępniony kierowcom.

23-05-2016
Już przed południem 23 maja 2016 r. pierwsi kierowcy mogli przejechać nową drogą łączącą węzeł Brzesko na autostradzie A4 z drogą krajową nr 94 w miejscowości Jasień Brzeski. Tzw. łącznik Brzeski odciąży ul. Leśną, którą odbywał się do tej pory ruch z autostrady także w kierunku Nowego Sącza. Docelowo będzie on stanowił nowy przebieg drogi krajowej nr 75 na obszarze Brzeska.

10 marca 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą, konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB Podbeskidzie” ze Skoczowa, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „ GODROM” z Gorlic oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. Wykonawca miał zaprojektować i wybudować drogę łącznikową klasy GP, pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK 94.

W ramach realizacji inwestycji powstała jedno jezdniowa droga klasy GP o długości ok. 2,1km. Wybudowana została estakada w ciągu drogi łącznikowej o długości ok. 200 m i maksymalnej długości przęsła 46 m, obiekt ramowy z funkcją przejścia dla zwierząt średnich, nasyp o długości 300 metrów i wysokości od 4 m do 16 m , rondo jedno pasowe na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 94 i łącznice do ronda. Dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp należało wzmocnić podłoże gruntowe.

300 metrowy nasyp drogowy , po którym poprowadzona jest droga od estakady do ronda na DK 94 waży 300 tysięcy ton. Zbudowany jest z 29 warstw gruntu nasypowego, po 0,5 metra grubości każda. Warstwy były zagęszczane, by osiągnąć niezbędne parametry. Warunki gruntowe pod wysokim nasypem były trudne. Stanowią je piaski pylaste miękkoplastyczne, gliny pylaste i gliny próchnicze. Aby wybudować nasyp na takim słabym podłożu konieczne było jego wzmocnienie. W tym celu nasyp posadowiono na materacach geotechnicznych, zbudowanych z dwóch warstw geosiatki i kruszywa pomiędzy tymi siatkami o grubości 40 cm. Od początku robót prowadzono pomiary geodezyjne przyrostów osiadania podłoża pod nasypem (monitoring za pomocą sieci reperów). Proces osiadanie już się zakończył.

W ramach inwestycji przebudowane zostało także skrzyżowanie z ul. Leśną w Brzesku, wybudowany chodnik i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powstały przepusty, drogi dojazdowe i urządzenia ochrony środowiska: zbiornik retencyjno-oczyszczający i urządzenia do oczyszczania wód oraz system odwodnienia pasa drogowego. Częściowo przebudowana a częściowo zbudowana od podstaw, w zależności od konieczności została infrastruktura techniczna, sieci : oświetleniowa, energetyczna, teletechniczna, wodociągowa, gazowa; urządzenia melioracyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów 23 maja 2016 r. pierwsi kierowcy przejechali łącznikiem Brzeskim pomiędzy autostradą A4 a drogą krajową nr 94. Koszt inwestycji wyniósł prawie 44 mln zł.