viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAStan Budowy Dróg

S7 odc. III Skomielna Biała – Rabka Zdrój

27-06-2016

oddział: Kraków

długość – 6,067 km

obecny etap – w realizacji

GDDKiA

lata realizacji: 2016 – 2019

wartość odcinka: 742,0 mln zł

Etap zrealizowany:

11. 04. 2008 – posiedzenie ZOPI

17. 11. 2008 – posiedzenie KOPI

12. 08. 2010 – Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

22. 12. 2014 – uzyskano decyzję ZRID

29. 01. 2015 – nadano Decyzji rygor natychmiastowej wykonalności

19.12.2014 r. – ogłoszono przetarg na budowę drogi.

Etap w realizacji:

 

31.03.2016 – podpisano umowę na realizację w systemie tradycyjnym. Wykonawca: SALINI IMPREGILO S.p.A. Wartość kontraktu 615,1 mln zł (+ 7% rezerwy).

 

Więcej na stronach internetowych inwestycji:

http://www.s7-lubien-rabka.pl/c-odcinek3.html

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa małopolskiego, w obrębie powiatów: myślenickiego, suskiego i nowotarskiego, na obszarze gmin: Lubień, Rabka - Zdrój, Raba Wyżna, Jordanów.

 

GDDKiA

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi: S  2/2 (docelowo S 2/3), GP 2/2
 • kategoria ruchu: dla S: KR6, dla GP: KR5
 • nośność (dopuszczalny nacisk): 115 kN/oś
 • prędkość projektowana drogi: 100 km/h dla S i 80 km/h dla GP
 • przekrój (liczba jezdni, pasów ruchu): 2x2 (2x3 na wzniesieniach) dla S, 2x2 dla GP
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość pasów awaryjnych: 2,50 m dla S,
 • szerokość poboczy gruntowych: 0,75 - 2,25 m dla S
 • szerokość poboczy bitumicznych: 2,0 m dla GP
 • szerokość poboczy gruntowych: 2,25 m dla GP

   

Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

 • budowę w terenie górskim odcinka dwujezdniowej drogi dł. 6,067 km (w tym klasy S dł. ok. 5,19 km oraz klasy DP (dk 47) dł. ok. 0,877 km
 • budowę 17 obiektów o łącznej długości około 3519 m:
 • budowę 2 węzłów drogowych łączących drogę ekspresową S-7 z: węzeł „Skomielna” (z dk 28) i węzeł „Zabornia” (z dk 7 i 47)
 • budowę MOP-u Zbójecka Góra kategorii II w ograniczonym zakresie,
 • budowę Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej,
 • przebudowę dróg krajowych nr 7, 28 i 47,  dróg lokalnych gminnych, powiatowych
 • budowę murów oporowych,
 • budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami,
 • przebudowę i budowę dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego.

 

 

Węzły:

 

Węzeł Skomielna (S-7 z dk 28)

Węzeł Zabornia (S-7 z dk 7 i dk 47)

 

MOPy :

 

MOP Zbójecka Góra kategorii II

 

III. Ochrona środowiska

  W ramach działań środowiskowych przewidziano: 

 • przystosowanie przejść mostowych i przepustów dla migracji zwierząt
 • wykonanie ogrodzeń ochronno – naprowadzających dla płazów i innych małych zwierząt, w części przepustów pełniących także funkcję przejść dla zwierząt,
 • wykonanie osłon antyolśnieniowych na obiektach mostowych pod którymi zorganizowano przejścia dla zwierząt
 • oczyszczenie wody opadowej spływającej z jezdni poprzez system projektowanych separatorów i osadników
 • budowa ekranów akustycznych w celu ochrony terenów wrażliwych akustycznie,
  w obszarach o stwierdzonym pogorszeniu klimatu akustycznego w środowisku,
 • nasadzenie zieleni osłonowej w celu ochrony przyległego terenu, a także w celu
  rekompensaty strat przyrodniczych,
 • ogrodzenie siatką metalową tych odcinków drogi, na których nie występują przejścia dla zwierząt bądź ekrany akustyczne.