viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAStan Budowy Dróg

S7 Kraków - Rabka Zdrój, odcinek Lubień-Naprawa

27-06-2016

S7, odc. I Lubień – Naprawa

 

oddział: Kraków

długość – 7,59 km

obecny etap – w realizacji

GDDKiA

 

wartość odcinka: 624,0 mln zł

 

 

Etap zrealizowany:

 

11. 04. 2008 – posiedzenie ZOPI

 

17. 11. 2008 – posiedzenie KOPI

 

12. 08. 2010 – Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

 

22. 12. 2014 – uzyskano decyzję ZRID

 

29. 01. 2015 – nadano Decyzji rygor natychmiastowej wykonalności

 

29.06.2016 – podpisano umowę na realizację w systemie tradycyjnym. Wykonawca: Konsorcjum: IDS-BUD SA; Korporacja

ALTIS-HOLDING. Wartość kontraktu 521,5 mln zł (+ 7% rezerwy).

 

Więcej na stronach internetowych inwestycji: http://www.s7-lubien-rabka.pl/a-odcinek1.html

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa małopolskiego, w obrębie powiatów: myślenickiego i suskiego, na terenie gmin: Lubień i Jordanów. Trasa w początkowym odcinku, na obrzeżach miejscowości Lubień, przebiega po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 7. Od kilometra 713+580,21, nowy przebieg skierowano na stronę zachodnią istniejącego korytarza drogi krajowej nr 7. Projektowana droga przebiega równolegle do zabudowy miejscowości Lubień oraz wzdłuż ról Smugawka, Masztelewa, Swałtówka, Czarnotowa wsi Krzeczów.

 

GDDKiA

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi - S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego – 6,7 - 22,00 m
 • szerokość poboczy - 0,75 – 2,25 m
 • obciążenie -115 kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6.

 

Zakres inwestycji Inwestycja obejmuje swym zakresem:

• budowę w terenie górskim (po nowym śladzie) odcinka dwujezdniowej drogi klasy S dł. ok. 7,59 km, w km 713+580 – 721+170

• budowę 10 obiektów inżynierskich o łącznej długości około 2115 m:

• budowę 2 MOP-ów: MOP Lubień kategorii II i MOP-u Krzeczów kategorii III

• przebudowę dróg lokalnych i dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego,

• budowę urządzeń ochrony środowiska: ekrany, urządzenia oczyszczania wód,

• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

• przebudowę i budowa urządzeń infrastruktury technicznej w tym: sieci wodociągowych, sieci gazowych średnioprężnych, kanalizacji deszczowej, sieci i urządzeń energetycznych średniego napięcia (ŚN) i niskiego napięcia (Nn), sieci i urządzeń teletechnicznych napowietrznych i doziemnych, oświetlenia

• nasadzenie zieleni,

• budowę dróg serwisowych.

Obiekty inżynierskie:

 

5 estakad i 5 obiektów inżynierskich stanowiących przejazd nad lub pod realizowaną drogą

 

MOPy : MOP Lubień kategorii II oraz MOP Krzeczów kategorii III

 

III. Ochrona środowiska

 

W ramach działań środowiskowych przewidziano:

 • przystosowanie przejść mostowych i przepustów dla migracji zwierząt
 •  wykonanie ogrodzeń ochronno – naprowadzających dla płazów i innych małych zwierząt, w części przepustów pełniących także funkcję przejść dla zwierząt,
 • wykonanie osłon antyolśnieniowych na obiektach mostowych pod którymi zorganizowano przejścia dla zwierząt
 • oczyszczenie wody opadowej spływającej z jezdni poprzez system projektowanych separatorów i osadników
 • budowa ekranów akustycznych w celu ochrony terenów wrażliwych akustycznie, w obszarach o stwierdzonym pogorszeniu klimatu akustycznego w środowisku,
 • nasadzenie zieleni osłonowej w celu ochrony przyległego terenu, a także w celu rekompensaty strat przyrodniczych,
 • ogrodzenie siatką metalową tych odcinków drogi, na których nie występują przejścia dla zwierząt bądź ekrany akustyczne.