viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2016

Zakaz ruchu ADR i pojazdów o dmc pow. 12 t. na drogach krajowych woj. śląskiego

15-07-2016

GDDKiA informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod pozycją 3964 zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton po drogach na obszarze województwa śląskiego, w związku z wizytą Ojca Świętego w Częstochowie

Zakaz obowiazuje w dniu 28 lipca 2016 r. w godzinach od 04:00 do 16:00 z wyłączeniem autobusów.

Zakaz obejmie obszar administracyjny miasta Częstochowy oraz na następujące odcinki dróg publicznych wykraczających poza ten obszar:

1)            Droga krajowa nr 1 – na odcinku od granicy z województwem łódzkim do węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza;

2)            Droga krajowa S-1- na odcinku od węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza do zjazdu na autostradę A-4;

3)            Droga krajowa nr 46 – na całym obszarze województwa śląskiego;

4)            Droga krajowa nr 43 – na całym obszarze województwa śląskiego

 

Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie będzie dotyczył:

1)            pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2)            pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii;

3)            pojazdów przewożących żywe zwierzęta;

4)            pojazdów przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;

5)            pojazdów do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych organizowanych na terenie miasta Częstochowy;

6)            pojazdów przewożących paliwa i substancje techniczne niezbędne do funkcjonowania szpitali położonych na obszarze miasta Częstochowy;

7)            pojazdów przewożących do placówek położonych na obszarze miasta Częstochowy następujące artykuły szybkopsujące się i środki spożywcze:

 • mięso i podroby jadalne,
 • ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne,
 • produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody,
 • jaja ptasie i masy jajeczne,
 • kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowaną,
 • warzywa i grzyby świeże i mrożone,
 • owoce świeże i mrożone,
 • zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych,
 • produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe,
 • przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz warzyw i owoców,
 • przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze,
 • napoje bezalkoholowe,
 • pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt;

8)            pojazdów przewożących leki i środki medyczne do placówek położonych na obszarze miasta Częstochowy;

9)            pojazdów przewożących paliwa lotnicze w celu zapewnienia ciągłości dostaw paliw lotniczych do portu lotniczego Katowice Airport.

 

Przejdź na oficjalną stronę ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY:

http://www.krakow2016.com/

 

Informacja na temat rekomendowanych objazdów w trakcie trwania ŚDM