INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyArchiwum 2016

Zima 2016/2017 w województwie wielkopolskim.

08-11-2016

W związku ze zmieniającą się aurą za oknem, a dokładniej mówiąc coraz niższymi temperaturami oraz opadami deszczu,  kierowcy mogą spodziewać się porannych utrudnień  związanych z oszronieniem nawierzchni dróg. Na terenie województwa wielkopolskiego na dzień dzisiejszy w gotowości jest ponad  200 jednostek sprzętu, w tym 70  solarek oraz 116 pługów, ponad 20 000 ton soli zgromadzone w magazynach soli. Do podstawowych działań  jakie prowadzą służby drogowe w ramach zimowego utrzymania dróg (ZUD), zalicza się prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego,  wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Przejezdne i odśnieżone drogi  to  jeden z podstawowych czynników bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.

Wszystkie drogi zarządzane przez GDDKIA objęte są systemem stałego monitorowania. Do prawidłowego prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg niezbędne jest posiadanie wiarygodnej informacji o przewidywanych zmianach warunków atmosferycznych. Wczesne ostrzeganie o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych oraz skuteczna profilaktyka zimowa to działania zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Nowoczesna osłona meteorologiczna dróg to wydajne narzędzie wspomagania służb administracji drogowej w walce z zagrożeniami pogodowymi na drogach. Dla prawidłowego prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg niezbędna jest dobra znajomość sytuacji na drogach, w czym pomocna jest informacja o stanie pogody i kierunkach jej zmian.  Poznański Oddział GDDKiA korzysta z profesjonalnych prognoz pogody opartych o dane z radarów meteorologicznych, dedykowane  dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg. W okresie zimowym opracowane 36 godzinne i 8 dniowe prognozy  pogody przekazywane są codziennie dyżurnemu Punktu Informacji Drogowej.  Prognoza obejmuje między  innymi  takie elementy jak: temperatura powietrza, temperatura drogi/mostu, wilgotność, zachmurzenie, opady,siłę wiatru oraz określa stopień zagrożenia śliskością.

 

Ponadto przy drogach krajowych i autostradzie A2 zainstalowanych jest 56 kamer oraz 44 stacje meteorologiczne, z których otrzymywane są takie dane jak: podgląd dróg krajowych, pomiar temperatury i wilgotności powietrza, pomiar temperatury nawierzchni oraz pomiar siły i kierunku wiatru. Obraz z kamer jest dostępny dla wszystkich internautów. Wystarczy odwiedzić serwis dla kierowców na stronie www.gddkia.gov.pl i sprawdzić stan przejezdności dróg krajowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada wyłącznie za stan dróg krajowych, ekspresowych i autostrad, techniczne przygotowania do zimy rozpoczyna latem każdego roku.  Podczas objazdu tras oceniany jest stan techniczny nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających.

 

W razie konieczności zleca się prace o charakterze utrzymaniowym, np. remonty cząstkowe, a także udrożnienie rowów i ścieków przy krawężnikowych, które odpowiadają za sprawne odprowadzanie wody z powierzchni jezdni. Dokonuje się przeglądu zadrzewienia usuwane są też osłabione lub martwe gałęzie i konary drzew, które pod naporem śniegu mogłyby zagrozić bezpieczeństwu podróżnych. Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD) w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu przez 16 oddziałów GDDKiA.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu  jest jednym z 16 terenowych Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest Centralnym Urzędem Administracji  Rządowej obsługującym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, administruje siecią dróg krajowych, ekspresowych i autostrad na terenie  woj. wielkopolskiego z wyłączeniem dróg krajowych na terenie miast na prawach powiatu grodzkiego tj. m. Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, oraz na zasadach porozumienia  z m. Piła.  W miastach tych utrzymaniem dróg krajowych zajmują się służby Prezydenta Miasta.

 

Oddział GDDKIA w Poznaniu zarządza siecią 1515 km dróg krajowych, natomiast  łączna długość  jezdni z uwzględnieniem  łącznic i i drugich jezdni  wynosi 1894  Prace związane z ZUD tj. odśnieżanie  i zwalczanie śliskości prowadzone są w terenie przez  Rejony w  Chodzieży; Gnieźnie; Kaliszu; Kępnie; Koninie; Lesznie; Nowym Tomyślu i Środzie Wlkp. które koordynują i nadzorują wykonanie tych prac  przez   5 przedsiębiorstw  wyłonionych w ramach przetargu.

 

Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Poszczególnym standardom ZUD  przypisane są  minimalne  poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach  występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie  śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

 

 

W sezonie zimowym 2016/2017 prace zimowego utrzymania na drogach krajowych prowadzone będą wg standardów  wprowadzonych  Zarządzeniem  Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 15 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych  dla  których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Znaczenie dróg jest różne. Autostrady są ważniejszymi szlakami komunikacyjnymi od dróg ekspresowych,  a te od dróg zwykłych krajowych. Wśród tych ostatnich są natomiast takie, które uczestniczą w tranzycie międzynarodowym i takie, które służą prawie wyłącznie lokalnym społecznościom. Dlatego  drogowcy wprowadzili pięć standardów utrzymania dróg w okresie zimowym. Najważniejsze szlaki muszą być więc doprowadzone do stanu użyteczności szybciej od pozostałych, co wynika z założonych standardów. W poznańskim Oddziale GDDKiA drogi krajowe będą utrzymywane  w  I,  II, III, standardzie  zimowego utrzymania dróg. 

 

Do standardu I zaliczonych jest 370 km ( + 324 km druga jezdnia , węzły i łącznice) dróg o bardzo dużym znaczeniu  komunikacyjnym).

 

Do standardu II zaliczonych jest  1085 km (+ 47 km druga jezdnia) dróg o dużym znaczeniu komunikacyjnym).

 

Do standardu III zaliczonych jest 60 km dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym.

 

W  formule „Utrzymaj standard”, to jedna firma dostaje w opiekę dany odcinek drogi i odpowiada za jej stan techniczny.

Oznacza to, że firma taka nie tylko ma obowiązek odśnieżać drogę w czasie przyjętym w zakładanym stan-dardzie, ale także dbać o bieżące naprawy nawierzchni, znaków drogowych, czy barier energochłonnych. „Utrzymaj standard” dotyczy głównie nowobudowanych i przebudowywanych dróg.

Firma opiekująca się drogą ma za zadanie utrzymać ją w takim standardzie, jakim został określony przez zamawiającego. Do zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad należeć będą tylko poważniejsze remonty.

W Poznańskim Oddziale  GDDKIA  w tym sezonie zimowym w formule „ Utrzymaj Standard”  obsługiwanych  będzie 210 km dróg tzn. odcinek autostrady A2  drogi ekspresowe, S-5;  S-8;  S-11,

 

Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone  jest przede wszystkim przy użyciu środków chemicznych to jest zwilżoną solą lub solanką. Metodę tą stosuje się zapobiegawczo oraz w celu likwidacji cienkich warstw lodu lub śniegu. Metoda ta jest  stosowana na drogach utrzymywanych we wszystkich standardach.

W przypadku znacznych spadków temperatury, poniżej -10˚C, do zwalczania śliskości stosuje się  również mieszaninę chlorku sodu i chlorku wapnia. Materiały do zwalczania śliskości zimowej są składowane w magazynach, które spełniają obowiązujące w tym zakresie standardy, w tym wymogi ochrony środowiska.

 

Przypominamy również, że działania służby drogowej mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację.Do trudnych zimowych warunków na drodze powinni się przygotować zarówno drogowcy jak i kierowcy. Zatem apelujemy, aby przed zimą skontrolować stan swojego samochodu oraz wymienić opony letnie na zimowe. W każdej sytuacji drogowej należy dostosować prędkość jazdy do panujących warunków.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ZUD zamieszczone są w załączonym Informatorze.

 

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych w Wielkopolsce można uzyskać w całodobowym Punkcie Informacji Drogowej pod numerem telefonu: 61 866 58 34; 61 864 63 53; 696 140 620 lub ogólnopolski numerem infolinii drogowej GDDKiA – 19111.

Sytuację można także śledzić w serwisie internetowym dla kierowców -http://www.gddkia.gov.pl/pl/10/serwis-dla-kierowcow