viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2016

Spotkania informacyjne dotyczące wariantów przebiegu projektowanej drogi krajowej nr 73

14-11-2016
GDDKiA informuje, że firma Multiconsult Polska sp. z o.o., wykonawca dokumentacji dla inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno – Jasło” w ramach opracowywanego Studium Korytarzowego organizuje spotkania informacyjne dotyczące wariantów przebiegu projektowanej drogi krajowej nr 73.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie informuje, że firma Multiconsult Polska sp. z o.o., Wykonawca dokumentacji Studium Korytarzowe oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno – Jasło” w ramach opracowywanego Studium Korytarzowego organizuje spotkania informacyjne dotyczące wariantów przebiegu projektowanej drogi krajowej nr 73.

 

Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się poniżej.

 

Lp.

Nazwa Gminy/Miasta

Data spotkania informacyjnego

Godzina

Miejsce spotkania informacyjnego

1

Gmina Brzostek

14-11-2016

18:00

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku ul. 20-go Czerwca 4

2

Gmina Pilzno

15-11-2016

18:00

Dom Kultury w Pilźnie ul. Węgierska 30

3

Gmina Brzyska

16-11-2016

18:00

Dom Ludowy w Brzyskach

4

Gmina Jasło

17-11-2016

18:00

Aula Gimnazjum nr 1 ul . Czackiego 2

5

Gmina Kołaczyce

18-11-2016

18:00

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach

 

Informacji dot. prowadzonych prac udzielał będzie Projektant. W spotkaniach uczestniczył będzie również przedstawiciel GDDKiA w Rzeszowie.

 

Materiały informacyjne dostępne sa na stronie internetowej GDDKiA - http://www.gddkia.gov.pl/pl/3197/Akcja-informacyjna-dot-DK-73.

 

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia tj. przebiegu wariantów trasy, można będzie składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty spotkania informacyjnego, pocztą na adres:

MULTICONSULT Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17,

00-203 Warszawa,

przesłać  faxem na nr: (022) 246 07 01 bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: polska@multiconsultgroup.com z dopiskiem: „Akcja informacyjna I – Rozbudowa DK-73 na odcinku Pilzno – Jasło”.

Postulaty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przesłane wnioski, imiennie podpisane i zawierające adres wnioskodawcy, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych,
- uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.

 

Z przeprowadzonej Akcji Informacyjnej zostanie sporządzony Raport, który między innymi zawierał będzie informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej.
W związku z tym na złożone wnioski nie będą udzielane odpowiedzi  w trybie indywidualnym. O miejscu i czasie jego udostepnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia prasowe, na tablicy ogłoszeń w ww. Urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów.