viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2016

Dziennikarze na budowie kłodzkiej obwodnicy

23-11-2016
Na realizowanej przez opolski Oddział GDDKiA inwestycji gościliśmy przedstawicieli lokalnych mediów.

Przewodnikami po budowie byli pracownicy wykonawcy, nadzoru oraz opolskiego Oddziału GDDKiA. Odwiedziliśmy wspólnie najbardziej charakterystyczne punkty powstającej obwodnicy, w tym najciekawszy i najdłuższy obiekt mostowy, jakim jest wiadukt MG6 realizowany metodą nasuwania. Dziennikarze mieli okazję na własne oczy zobaczyć, jak nasuwany jest kolejny spośród 39 segmentów wiaduktu.

Poniżej przedstawiamy skrócony opis stanu prac na budowie obwodnicy Kłodzka.

 

ROBOTY DROGOWE:

Łącznik DK 46: Wykonano odhumusowanie terenu na całej długości łącznika, większość nasypów i wykopów. W części wykonano już warstwę mrozoodporną i podbudowę z kruszywa niezwiązanego. Wykonano także odcinki próbne nawierzchni bitumicznych (warstwy podbudowy i warstwy wiążącej nawierzchni).

Obwodnica Kłodzka w ciągu DK 33:

Zakończono odhumusowanie i wykonanie wykopów. Kontynuowane są roboty związane z układaniem kolejnych warstw nasypów. W ciągu drogi DK 8 trwają prace związane z przygotowaniem pod pierwsze warstwy nawierzchni bitumicznych.

 

ROBOTY MOSTOWE:

Obiekty WG1A i WG1B

Do wykonania pozostała jedna nitka przęsła na obiekcie WG1B oraz prace wykończeniowe na obiektach.

 

Obiekt WG2

Zabetonowano przyczółki, trwa montaż rusztowań oraz deskowania ustroju nośnego

 

Obiekt WD3 Obiekt wykonany w stanie surowym. Pozostało wykonanie robót wykończeniowych (izolacje, kapy chodnikowe, bariery, balustrady, ścianki żwirowe, płyty przejściowe i nawierzchnie)

 

Obiekt MG4 Wykonane wszystkie podpory. Trwa budowa segmentu nr 5 (z 23) ustroju nośnego.

 

Obiekt WG5 Obiekt wykonany w stanie surowym. Pozostało wykonanie robót wykończeniowych (izolacje, kapy chodnikowe, bariery, balustrady, ścianki żwirowe, płyty przejściowe i nawierzchnie).

 

Obiekt MG06 Wykonano wszystkie podpory. Trwa budowa segmentu nr 11 (z 39) ustroju nośnego.

Krótki opis nasuwania podłużnego:

Każde pojedyncze przęsło składa się z zazwyczaj z dwóch segmentów. Długość każdego segmentu w zależności od przęsła to przeciętnie ok. 22 m i będzie ich wytworzonych 39. Każdy pojedynczy segment waży ok. 500 ton. Pojedyncze segmenty są wytwarzane na miejscu w wytwórni przylegającej bezpośrednio do całości budowy. Każdy gotowy segment jest następnie dołączany do pozostałych (już nasuniętych) i po połączeniu całość jest nasuwana za pomocą dwóch specjalistycznych siłowników na podpory estakady. Jest to technologia nasuwania podłużnego. Segmenty są łączone kablami sprężającymi. Sprężanie segmentów kablami sprężającymi ma na celu zwiększenie nośności. Nasuwanie każdego segmentu trwa ok 5 godzin (średnio 6-7 m /godz.) i odbywa się raz w tygodniu. Segment jest zaprojektowany jako ustrój nośny skrzynkowy sprężony ciągły. Samo zbrojenie na jeden segment waży ok. 42 ton . W przekroju każde przęsło przypomina figurę odwróconego trapezu, gdzie szersza z podstaw trapezu znajduje się na górze i stanowi nawierzchnie przyszłej jezdni. Droga na estakadzie jest zaprojektowana jako droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu.

 

Obiekt WD7 Obiekt wykonany w stanie surowym. Pozostało wykonanie robót wykończeniowych (izolacje, kapy chodnikowe, bariery, balustrady, ścianki żwirowe, płyty przejściowe i nawierzchnie).

 

Obiekt PZ8 Obiekt wykonany w stanie surowym. Trwają roboty wykończeniowe.

 

ROBOTY BRANŻOWE:

Zakończono usunięcie kolizji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz PKP Energetyka. Wykonywane jest usuwanie ostatnich kolizji sieci niskiego i średniego napięcia TAURON oraz telekomunikacji.