viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2016

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Pyskowice – granica m. Zabrze

21-12-2016

W 2017 r. rozpocznie się przygotowanie do realizacji przebudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Pyskowice – granica m. Zabrze

 

Podstawowe cele inwestycji to:

 • poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego,
 • poprawa warunków komunikacyjnych.

W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa dokumentacja projektowa oraz zostaną uzyskane niezbędne decyzje administracyjne: o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, ZRID.

 

W skład dokumentacji wchodzić będą m.in. następujące opracowania:

 • materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
 • projekt budowlany wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
 • projekt wykonawczy,
 • dokumentacja przetargowa.

Długość odcinka: 12 km

 

Droga krajowa nr 94 na odcinku Pyskowice – granica m. Zabrze przebudowana zostanie przy spełnieniu następujących wymagań:

 • klasa techniczna drogi - GP,
 • prędkość projektowa - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przekroje poprzeczne -1x2 pasy ruchu,
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • dopuszczalne obciążenia nawierzchni - 115 kN/oś;
 • drogi poprzeczne w niezbędnym zakresie - w uzgodnieniu z administratorami tych dróg;
 • obiekty inżynierskie;
  • wymagania trwałości budowli: 100 lat
  • obciążenia ruchome: na klasę A wg. PN-85/S-10030 oraz 150 wojskowego obciążenia MLC .

Zakres inwestycji będzie obejmował:

 • przebudowę nawierzchni jezdni z pełną wymianą konstrukcji dostosowaną do wymogów nośności 115 kN/oś,
 • niezbędną korektę geometrii łuków pionowych,
 • przebudowę zatok autobusowych oraz budowę nowych,
 • przebudowę istniejących chodników,
 • budowę chodników obustronnych lub jednostronnych,
 • budowę ciągu pieszo - rowerowego,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
 • odtworzenie zjazdów na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych w zależności od przeznaczenia - jako zjazdy indywidualne lub publiczne,
 • przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,
 • odtworzenie systemu odwodnienia poprzez: odbudowę i budowę rowów, budowę nowej oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego między innymi: wygrodzenia dla pieszych, przebudowa barier energochłonnych, oznakowanie poziome i pionowe,
 • budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w km ok. 254+528,
 • budowę kanałów technologicznych,
 • zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia terenu kolidującego z rozwiązaniami projektowymi w niezbędnym zakresie.