viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2017

Wiosna na budowie S6

06-04-2017

Z każdym tygodniem budowa największej inwestycji infrastrukturalnej w województwie staje się coraz bardziej widoczna. Rozpoczęły się już roboty na 6 odcinkach S6 od Goleniowa do Koszalina o łącznej długości 120 kilometrów. Wykonawcy uzyskiwali decyzje ZRID i wchodzili na plac budowy od grudnia 2016 do marca 2017 roku. Ponadto od wiosny ubiegłego roku w budowie jest obwodnica Koszalina i Sianowa o długości 20,1 km. Zakres robót jest cały czas rozszerzany, prowadzone są roboty ziemne i ruszają prace przy obiektach mostowych. Najdłuższy plac budowy w województwie (łącznie to 140 km) zaczyna coraz bardziej tętnić życiem. Przed wykonawcami pełne dwa sezony robót budowlanych, podczas których powinni zakończyć realizację tej inwestycji, tak aby w 2019 roku kierowcy mogli pojechać drogą ekspresową z Goleniowa do Koszalina. Rok wcześniej powinna być gotowa obwodnica Koszalina i Sianowa.

Budowa drogi nieuchronnie wiąże się z utrudnieniami w ruchu w miejscach, w których nowa inwestycja koliduje z istniejącym układem drogowym i w miejscach, w których poruszają się pojazdy budowy. W przypadku tej inwestycji utrudnienia będą największe na odcinku od Goleniowa do rejonu miejscowości Modlimowo (na tym fragmencie nowa droga biegnie blisko obecnej DK nr 6). Na odcinku Goleniów – Nowogard i Płoty – Kiełpino zostały już oznakowane wjazdy na budowę. Wraz z postępem robót będą pojawiały się kolejne zmiany w organizacji ruchu.

 

Informacje o postępie robót, zmianach w organizacji ruchu i zdjęcia z realizacji inwestycji są dostępne na stronach internetowych kontraktów:

http://www.s6goleniow-kielpino.pl/

http://www.kielpino-koszalin.droga-s6.pl/

http://www.s6-obwodnicakoszalina.pl/

 

 

Realizowane obecnie roboty

 

S6 Goleniów – Nowogard

 • oczyszczanie terenu po wycince drzew
 • odhumusowywanie terenu
 • dostawy kruszyw i grysów
 • wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu
 • zagęszczanie podłoża i wymiana gruntów
 • wykonywanie nasypów i wykopów
 • przebudowa kolizji sieci teletechnicznych, gazowych, kanalizacji sanitarnych

GDDKiA GDDKiA 

 

Nowogard - Płoty

 • wycinka drzew
 • prace geodezyjne
 • rozpoznanie saperskie terenu

GDDKiA GDDKiA 

 

Płoty - Kiełpino

 • oczyszczanie terenu po wycince drzew
 • odhumusowywanie 
 • wykonywanie platform roboczych pod budowę obiektów inżynierskich i roboty związane ze wzmocnieniem podłoża
 • wykonywanie wykopów pod fundamenty i układanie batonu wyrównawczego pod podpory wiaduktów
 • ustawianie wytwórni betonu i przygotowywanie terenu pod wytwórnię mas bitumicznych
 • dostawy i gromadzenie kruszyw i gresów

GDDKiA GDDKiA 

 

Kiełpino – Kołobrzeg Zachód

 • oczyszczanie terenu po wycince drzew
 • odhumusowywanie 
 • budowa drogi dojazdowej
 • przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych
 • organizacja zaplecza budowy

GDDKiA GDDKiA 

  

Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie

 • oczyszczanie terenu po wycince drzew
 • prace geodezyjne
 • sprawdzanie saperskie
 • budowa mostu M-1 i pozostałych obiektów na obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK nr 11
 • budowa nasypu przeciążającego na obwodnicy Kołobrzegu

GDDKiA GDDKiA 

  

Ustronie Morskie - Koszalin

 • wycinka drzew
 • odhumusowywanie
 • przygotowywanie podłoża pod nasypy
 • prace geodezyjne

GDDKiA GDDKiA 

  
Obwodnica Koszalina i Sianowa

 • roboty ziemne
 • wykonywanie ulepszonego podłoża z mieszanki spoinowo – gruntowej
 • budowa dróg dojazdowych
 • budowa przepustów
 • budowa obiektów: E-35, WD-103, WD-105, WD-112, WD-113, WD-125, WD-127
 • przebudowa kolizji z sieciami teletechnicznymi, wodociągowymi
 • budowa odwodnienia drogi, przebudowa drenaży
 • roboty związane ze wzmocnieniem podłoża (wymiana gruntu)

GDDKiA GDDKiA