viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2017

Małopolska wzbogaci się o ponad 220 km nowych dróg w ramach zaktualizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

21-07-2017
W zaktualizowanym „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ( z perspektywą do 2025 r.)”, który został przedłożony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Radzie Ministrów i już uchwalony przewiduje się wybudowanie 220,5 km nowych dróg krajowych w Małopolsce, w tym drogi ekspresowe i obwodnice, za prawie 12 mld 789 mln zł.

Znalazły się w nim inwestycje, których w poprzednim dokumencie nie było. To Północna Obwodnica Krakowa i Beskidzka Droga Integracyjna, obydwie w ciągu drogi ekspresowej S52. Zapewnienie finansowania otrzymała także budowa drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz. Są środki na drogę ekspresową S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, na obwodnice: Nowego Sącza i Chełmca na dk 28, Zatora na dk 28 i Zabierzowa na dk 79.

W ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ( z perspektywą do 2025 r.)”trwa budowa drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka ( realizacja w latach 2016 – 2020 ) i obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej ( realizacja w latach 2016 – 2019 ) . Pierwszą inwestycją ukończoną w ramach tego programu jest oddany do użytku 28 czerwca 2017 r. odcinek drogi ekspresowej S7 od ul. Igołomskiej do Christo Botewa z nowym mostem na Wiśle, w Krakowie, budowany w latach 2014 – 2017.

W poprzednich latach zrealizowano w ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” autostradę A4 Wielicka – Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów – Christo Botewa w latach 2007-2010, autostradę A4 od węzła Targowisko do Tarnowa w latach 2010 – 2012 oraz obwodnicę Krakowa od węzła Radzikowskiego do węzła Modlnica na dk 94, w latach 2009 – 2011. W sumie 84,1 km dróg dwujezdniowych, za ponad 4 mld 200 mln zł.

Biorąc pod uwagę wszystkie do tej pory wybudowane w Małopolsce drogi dwujezdniowe ( autostrada A4, droga ekspresowa S7, dk 7, dk 94, dk 47 ) ich sumaryczna długość wynosi 227 km ( włącznie z koncesjonowanym odcinkiem A4 ). Celem głównym wskazywanym w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ( z perspektywą do 2025 r.)” jest „budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego…poprawa gęstości i przepustowości głównych arterii…” oraz zaspokojenie oczekiwań mieszkańców związanych z bezpieczeństwem i szybką komunikacją. Według przeprowadzonych obliczeń sieć dróg krajowych stanowi 4,6 % całej sieci dróg publicznych , jednak koncentruje się na drogach krajowych 60 % całego ruchu.

Z pomiarów prowadzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu, w 2015 r wynika, że średni dobowy ruch wynosi w Małopolsce 14 580 pojazdów na drogach krajowych i jest o 3000 pojazdów większy od średniej krajowej. Dla Polski wynosi on 11 178 poj./dobę. Największe natężenie ruchu na sieci dróg krajowych w Małopolsce panuje wokół Krakowa. Na Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa A4 ruch wzrósł prawie dwukrotnie w stosunku do tego, który był pięć lat temu. Maksimum natężenia jest pomiędzy węzłami Kraków Tyniec – Kraków Sidzina i wynosi średnio 64 066 pojazdów na dobę.