INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyAktualności

Wybudujemy więcej dróg w ramach PBDK: Priorytet - S19

19-07-2017

Przygotowana i przyjęta 12 lipca br. przez Rząd aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2023 (z perspektywą do 2025), to nie tylko zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na drogi krajowe ze 107 mld zł na 135 mld zł., ale także zapewnienie priorytetowego potraktowania S19 i zapewnienie jej finansowanie na całej długości, a tym samym na jej całym przebiegu przez Podlasie.

- Zwiększony limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych pozwala na realizację nowych, nieujętych w dotychczasowym limicie odcinków dróg ekspresowych i autostrad, szczególnie w Polsce Wschodniej. Chodzi przede wszystkim o drogę ekspresową S19, stanowiącą istotny element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia. Co szczególnie ważne, zaktualizowany PBDK zabezpiecza finansowanie - 27,4 mld zł - na cały ten ciąg - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

 

Założenia strategiczne

Z przyjętej aktualizacji wynika, że do już ujętych odcinków S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem dodano miedzy innymi następujące odcinki S19:

• S19 gr. państwa – Białystok;

• Białystok - Lubartów - na odcinku Choroszcz (węzeł Białystok Zachód) – Ploski oraz Ploski – Chlebczyn (woj. mazowieckie)

• S19 Białystok – Lubartów, odc. gr. woj. podlaskiego – Łosice – gr. woj. lubelskiego;

Takie założenie nie przesądza w tej chwili o tym jak przebiegać będzie S19 na północ od Białegostoku, natomiast potwierdza przebieg S19 na południe, na kierunku Białystok – Lublin.

Przyjęcie aktualizacji PBDK na lata 2014-2023 (2025) oznacza konieczność intensyfikacji prac przygotowawczych nad S19 na Podlasiu.

 

Przyspieszenie prac przygotowawczych

Wpisują się w to ostatnie starania białostockiego oddziału GDDKiA, który w połowie czerwca uzyskał zgodę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rezygnację z Koncepcji Programowej dla odcinka Sochonie – Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł „Białystok Zachód”). Dzięki temu Oddział rozpoczął przygotowania materiałów do przetargu w systemie „Projektuj i buduj”, czyli obecnie najszybszym możliwym trybem na zrealizowanie tej inwestycji (zysk co najmniej pól roku).

Ze względu na teren przez który droga ma prowadzić, przed ogłoszeniem przetargu na realizację w trybie projektuj i buduj zostaną jeszcze wykonane badania geologiczne (odrębny przetarg na wyłonienie wykonawcy badań – planowany w 2017).

 

Najnowszy harmonogram prac nad odcinkiem Sochonie – Dobrzyniewo – Choroszcz wygląda tak:

- 2017/2018 – badania geologiczne i ich oprac.

- IV kw. 2018. – ogłoszenie przetargu na P&B

- III kw. 2019 – podpisanie umowy z wykonawcą P&B

- III/IV kw. 2020 – wniosek o zrid - I kw. 2021

– uzyskanie zrid

- I kw. 2021 – rozpoczęcie robót budowlanych

- II kw. 2023 kw. – zakończenie inwestycji

 

Odcinek krótki, ale bardzo ważny

Będzie to pierwszy realizowany odcinek S19, i choć to fragment relatywnie krótki (16 kilometrów, w tym 7 km drogi ekspresowej), ale mającym znaczenie strategiczne dla układu dróg krajowych w okolicy Białegostoku.

1. Wybudowanie tego fragmentu drogi ekspresowej S19 (Dobrzyniewo – Choroszcz) i dk 65 (Sochonie – Dobrzyniewo) pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy (przede wszystkim pojazdy ciężkie) z tzw. trasy generalskiej w Białymstoku, czyli miejskiej obwodnicy. Dzięki temu m.in. skończą się korki przy wylocie na Augustów, a na całej obwodnicy znacząco spadnie liczba pojazdów ciężkich.

2. Niezależnie od tego, jaki ostatecznie zostanie przyjęty wariant przyszłego przebiegu S 19 - czy „daleki” od Sokółki przez Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo, - czy „bliski’ – Sokółka – Czarna Białostocka – obw. Wasilkowa, to i tak - połączenie z S8 w kierunku na Warszawę zapewni właśnie dwujezdniowy odcinek Dobrzyniewo – Choroszcz;

3. Wybudowanie odcinka Sochonie – Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł Białystok Zachód) oznacza także realizację na drodze ekspresowej S8 węzła „Białystok Zachód”, który będzie w przyszłości miejscem połączenia S8 z tzw. Via Carpatią (S19) od Lublina do Białegostoku.

 

Via Carpatia - dokumentacja i środowisko

Pozostałe odcinki S19 są w fazie aktualizacji Studium Techniczno Ekonomiczno - Środowiskowego i materiałów do wniosku o decyzje środowiskową.

Według najnowszych planów najszybciej rozpocznie się realizacja dwóch odcinków:

- Kużnica (granica państwa) – Sokółka – 35 km

- Ploski – Chlebczyn (z obejściem Bielska Podlaskiego i Siemiatycz) – 68 km

Zawansowanie prac przygotowawczych wskazuje że w przyszłym roku (2018) możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych dla obu tych odcinków i uzyskanie tych decyzji. Wówczas realne jest ogłoszenie przetargu w IV kw. 2018 i podpisanie umowy w systemie Projektuj i buduj w IV kw. 2019. Roboty budowlane na obu odcinkach prowadzone byłyby w latach 2021 – 2023 roku;

 

Z kolei w latach 2022 – 2024 wybudowana zostałaby tzw. Południowa Obwodnica Białegostoku, czyli odcinek Choroszcz (węzeł „Białystok Zachód” ) – Ploski o długości 42 km (S19) i 13 km odcinkiem dk 65 Kudrycze – Kuriany Grabówka.

 

Poszukiwanie lepszego rozwiązania

Odcinki S19 na północ od Białegostoku powstaną po wyborze (prawdopodobnie w 2019 roku) ostatecznego przebiegu S 19 pomiędzy Sokółką a Choroszczą, a precyzyjniej węzłem Białystok Zachód.

Obecne analizowane i porównywane są dwa korytarze:

1) „Daleki”, czyli Sokółka – Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł Białystok Zachód).

2) „Bliski”, czyli Sokółka - Czarna Białostocka – węzeł Św. Woda – węzeł Sochonie – w. Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł Białystok Zachód). Realizacja planowana jest na lata 2022-2025 a więc w ramach obecnego PBDK 2014-2023 (2025).