INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyAktualności

Innowacyjne technologie na drogach krajowych Małopolski

11-08-2017
W 2017 roku wprowadzono dwie innowacyjne technologie wykonania nawierzchni na drogach krajowych Małopolski. Na oddanym pod koniec czerwca 4,5 km odcinku drogi ekspresowej S7 odcinku od ul. Christo Botewa do ul. Igołomskiej w Krakowie ułożona została warstwa ścieralna z asfaltem modyfikowanym gumą oraz na dk 94 w okolicy Olkusza, 500 metrowy dywanik mineralno-emulsyjny do odnowy właściwości górnej warstwy nawierzchni.

Coraz większy ruch na drogach, w tym pojazdów ciężkich, coraz większe wymagania kierowców w stosunku do jakości dróg, którymi się poruszają. Do tego dochodzą ogólne wymagania zmniejszenia poziomo hałasu. By sprostać tym oczekiwaniom prowadzone są badania nad wprowadzaniem nowych technologii poprawiających parametry i długowieczność nawierzchni i stosowanie nowych rozwiązań w praktyce. Nowych technologii poszukują zarówno wykonawcy dróg jak i GDDKiA . Przed zastosowaniem nowych materiałów badania laboratoryjne przeprowadził Wydział Technologii GDDKiA Oddziału w Krakowie.

W czerwcu 2017 roku na odcinku S7 od Rybitw do węzła Kraków Nowa Huta (ul. Igołomska ) została ułożona warstwa ścieralna z asfaltem modyfikowanym gumą, w technologii „na mokro” , gdzie modyfikacja asfaltu odbywała się na skutek wymieszania, podgrzewania i reakcję gorącego asfaltu z rozdrobnioną gumą. Wykonawcą była firma Strabag, która sprowadziła do Krakowa specjalne urządzenie do modyfikacji asfaltu gumą na skalę przemysłową. Zanim do tego doszło już dwa lata wcześniej rozpoczęły się przygotowania do zastosowania tej technologii, w których brał udział wykonawca, nadzór oraz GDDKiA. Analizowano próbki i dokumenty z odcinka doświadczanego, badano dostarczone przez Instytut Badań Technicznych-TPA próbki. Wyniki badań były pozytywne i w maju 2017 roku wykonawca przygotował odcinek doświadczalny o długości ok.300m. Po ponownie przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych w czerwcu 2017 roku została ułożona warstwa ścieralna o grubości 3 cm , na 2 jezdniach, 4,5 km odcinka S7 w Krakowie. Na podstawie wyników badań ustalono, że mieszanka z asfaltem modyfikowanym gumą posiada zwiększoną odporność na spękania związane z temperaturą, jest odporniejsza na powstawanie kolein, cichsza, ma lepsze właściwości przeciwpoślizgowe czyli zwiększoną szorstkość, w stosunku do tego typu warstw ścieralnych modyfikowanych innymi substancjami niż gumą. 10 lat wynosi okres gwarancji na tą nawierzchnię.

Po raz pierwszy na drogach krajowych Małopolski zastosowano cienki dywanik mineralno – emulsyjny „Gripfirbre”, który kładzie się na wyeksploatowaną warstwę ścieralną nawierzchni bez konieczności wcześniejszego frezowania. Czyli nie usuwa się starej warstwy, tylko na nią kładzie nową. Ten zabieg ma przedłużyć żywotność wyeksploatowanej warstwy ścieralnej oraz poprawić jej parametry szorstkości. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że zmniejsza się poziom hałasu na drodze z takim dywanikiem. Na razie położono 500 m mieszanki mineralno-emulsyjnej „Gripfirbre”, produktu firmy Eurovia, na drodze krajowej nr 94 w okolicy Olkusza. Warstwa ścieralna nawierzchni ma tu 12 lat i miejscami pojawiają się uszkodzenia. Aby przedłużyć jej żywotność położono dywanik mineralno – emulsyjny i trwają obserwacje. Przez najbliższe lata prowadzone będą obserwacje i pomiary. Już stwierdzono, że oprócz dobrych parametrów szorstkości obniżył się na tym odcinku poziom hałasu, w porównaniu z sąsiadującym odcinkiem, gdzie jest dotychczasowa nawierzchnia.

Poszukiwanie i stosowanie nowych technologii w przypadku dróg krajowych Małopolski ma istotne znaczenie. Jest to region, w którym średni dobowy ruch wynosi 14 580 i jest o 3000 większy od średniej krajowej. Większy ruch, w tym samochodów ciężarowych powoduje większą eksploatację dróg i szybsze zużycie materiału.

Z pomiarów prowadzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 r. wynika, że największe natężenie ruchu na sieci małopolskich dróg krajowych panuje wokół Krakowa: na Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa A4 pomiędzy węzłami Kraków Tyniec – Kraków Sidzina przejeżdża średnio 64 066 pojazdów na dobę, pomiędzy węzłami Łagiewniki i Kraków południe natężenie pojazdów przekracza 53 000/dobę. Ponad 40 tys. pojazdów przemieszcza się po drodze krajowej nr 7 odcinkach : Kraków - Rząska 41 287 i Kraków – Głogoczów ( Zakopianka ). Na dk 94 przejście przez Olkusz 25 930 , obwodnica 23 294, Bolesław – Olkusz 22 026.