viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2017

GDDKiA posiada plany działań ratowniczych dla wszystkich autostrad i dróg ekspresowych

30-08-2017

W 2016 roku GDDKiA opracowała plany dla wszystkich odcinków autostrad zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Z uwagi na dbałość GDDKiA o stan bezpieczeństwa na drogach krajowych, a w szczególności umożliwienie skrócenia czasu dojazdu służb ratowniczych do miejsc zdarzeń na drogach krajowych oraz dostępu do zaopatrzenia wodnego dla celów ratowniczych, w tym samym roku opracowano także plany działań ratowniczych dla wszystkich odcinków dróg ekspresowych. Opracowanie ww. planów działań ratowniczych oparto na zarządzeniu nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Z uwagi na dbałość GDDKiA o stan bezpieczeństwa na autostradach i drogach krajowych, a w szczególności umożliwienie sprawnego działania służb ratowniczych, w tym jak najszybszego przybycia do miejsc zdarzeń na drogach krajowych, zgodnie z § 9 Zarządzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu działań ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązano Dyrektorów Oddziałów do współdziałania ze służbami ratowniczymi oraz podmiotami uczestniczącymi w organizowaniu szkoleń i prowadzeniu ćwiczeń sprawdzających na zarządzanej sieci dróg krajowych.

 

Udział przedstawicieli GDDKiA w ćwiczeniach działań ratowniczych jest ujęty w corocznych Wytycznych Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do zarzadzania kryzysowego i przygotowań obronnych. Zgodnie z ww. wytycznymi pracownicy GDDKiA uczestniczą na poziomie regionalnym w ćwiczeniach działań ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, wojewodów oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ćwiczenia ratownicze na autostradach i drogach ekspresowych mają na celu doskonalenie współpracy podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych, w tym czynny udział Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych jednostek Straży Pożarnej, Policji, Jednostek Ratownictwa Medycznego i służb liniowych GDDKiA. Przeprowadzone ćwiczenia ratownicze pozwalają służbom ratowniczym na zapoznanie się z infrastrukturą drogową autostrady/drogi ekspresowej tj. lokalizacją miejsc przejazdów awaryjnych, wjazdów awaryjnych oraz wyznaczeniem miejsc lądowiska dla śmigłowca LPR.

 

Zgodnie z § 98 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, wymagania dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych na autostradzie powinny być zawarte w planach działań ratowniczych. Zgodnie z § 98 ust. 2 pkt 1 przedmiotowego rozporządzenia stanowiącym, iż warunki bezpieczeństwa, w tym warunki podjęcia działań przez służby ratownicze, powinny być uzgodnione na etapie projektowania autostrady z właściwymi komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, obowiązkiem GDDKiA jest uzgodnienie na odpowiednim etapie procesu inwestycyjnego (projektowania) warunków tego bezpieczeństwa. Mimo, że przepisy nie wskazują, który podmiot jest odpowiedzialny za przygotowanie planów działań ratowniczych, GDDKiA opracowała plany dla dróg szybkiego ruchu i stale współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Możliwość czasowego odstąpienia od poboru opłat i otwarcie bramek w punktach poboru opłat jest ściśle uzależnione od spełnienia przesłanek określonych w ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym.  Okolicznością, która upoważnia do odstąpienia od poboru opłat jest w szczególności zaistnienie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu zdefiniowania zdarzeń powodując zagrożenie bezpieczeństwa i zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia przyjęto zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad stosowaną procedurę.

 

Procedura precyzyjnie określa kryteria, zgodnie z którymi należy ocenić każdorazowo zaistniałe zdarzenie i występujące warunki ruchowe, a w przypadku spełnienia wskazanych warunków - zasady odstąpienia od poboru opłat oraz przywrócenia poboru opłat. W tym roku procedura odstąpienia/przywrócenia poboru opłat na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA została przeprowadzona 20 razy. Procedura podlega stałej weryfikacji, czego dowodzi druga wersja procedury wprowadzona Zarządzeniem nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 9 sierpnia 2017 roku w sprawie procedury odstąpienia i przywrócenia poboru opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem.

 

GDDKiA przez całą dobę monitoruje warunki ruchu na drogach krajowych. W każdym z Oddziałów GDDKiA w trybie ciągłym działają punkty informacji drogowej. Pozyskują one informacje o wszelkich utrudnieniach w ruchu i niezwłocznie je udostępniają. Stosowne komunikaty zamieszczane są na  stronie internetowej GDDKiA (zakładka serwis dla kierowców) oraz przesyłane do zdefiniowanej grupy odbiorców obejmującej ponad sto kontaktów: poszczególne służby, jednostki zarządzania kryzysowego, jaki i media - zarówno o zasięgu krajowym jak i lokalnym. Ponadto GDDKiA prowadzi infolinię drogową 19 111, z której powszechnie korzystają użytkownicy dróg. Na odcinkach dróg krajowych wyposażonych w systemy zarządzania ruchem (np. A8 - Autostradowa Obwodnica Wrocławia, A2 Konin - Stryków, A4 Wrocław - Katowice) poprzez znaki o zmiennej treści przekazywane są ostrzeżenia o aktualnych zakłóceniach w ruchu. Zakres informacji przekazywanych kierowcom jak również czas od wystąpienia zdarzenia do powzięcia informacji przez GDDKiA są uzależnione od dostępności i charakterystyki środków technicznych w pasie drogowym.

 

Aby usprawnić efektywność zbierania informacji  o utrudnieniach drogowych GDDKiA z końcem roku uruchomi Krajowy Punktu Dostępowy do informacji o warunkach ruchu, w którym będą mogły być zbierane dane o zdarzeniach drogowych dotyczących nie tylko dla dróg krajowych, ale też dróg wszystkich pozostałych kategorii np. wojewódzkich, powiatowych. Ponadto realizowany jest duży program pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem mający na celu wyposażenie dróg szybkiego ruchu w funkcjonalności inteligentnych systemów transportowych.  Pozwolą one w szybszy sposób pozyskiwać informacje o utrudnieniach w ruchu i półautomatycznie przekazywać na drodze odpowiednie instrukcje dla kierowców. Głównym projektem programu KSZR jest projekt Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T, którego pierwszy etap obejmie 1100 km dróg.