INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAArchiwum 2017

5 mld zł na budowę polskich dróg

11-09-2017

180 km nowych dróg, 6 inwestycji o wartości ponad 11 mld zł i 5 mld zł wsparcia z UE - te cztery liczby pokazują skalę przedsięwzięć, dla których zawarto dzisiaj umowy o dofinansowanie. Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii.

Umowy o dofinansowanie podpisali Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk
i p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol. 5 mld zł z UE zostanie zainwestowane w:

 • budowę drogi ekspresowej S2 odc. węzeł Puławska – węzeł Lubelska (część obwodnicy Warszawy),
 • budowę drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz – Mielno, odcinek Białe Błota – Mielno,
 • budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, odcinek Kiełpino – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa,
 • budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11),
 • budowę drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień – Rabka (tzw. zakopianka),
 • budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79.

Inwestycje będą realizowane w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim. Łącznie to ponad 180 km nowych dróg. Wszystkie inwestycje mają już rozstrzygnięte przetargi i są w realizacji.

 

Razem z dzisiejszymi umowami długość dróg, które GDDKiA buduje ze wsparciem z POIiŚ 2014-2020, wynosi już blisko 1000 km. Drogowa dyrekcja ma zagwarantowane w programie 42 mld zł na budowę dróg. Ponad 22 mld zł (około 53 proc.) zostały już zagospodarowane.

- 180 km i 5 mld dofinansowania to tylko liczby, choć robią wrażenie. Zyskują sens, gdy pokażemy jaka jest ich rola. Jeżeli chcemy rozwijać Polskę jako strefę inwestycji, co mocno podkreślaliśmy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, potrzebujemy spójnej i drożnej infrastruktury transportowej - krwioobiegu, który dotleni organizm gospodarczy – podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

 

- Podległa Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem środków unijnych, pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Jest też instytucją, która doskonale radzi sobie z zagospodarowaniem tych środków. Skala inwestycji realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych jest tak duża, że z pewnością moglibyśmy wykorzystać dużo więcej pieniędzy, niż przysługuje nam to w ramach alokacji z obecnej perspektywy finansowej UE
– ocenił wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

 

- Trasy objęte dofinansowaniem są już na etapie prac budowlanych, po zrealizowanych wcześniej optymalizacjach i projektach przez wykonawców. W najbliższych dwóch, trzech latach oddamy większość
z nich do użytku. Nowe, ekspresowe połączenia podniosą poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz płynności transportu w Polsce. Co ważne, przyczynią się również do jeszcze szybszego rozwoju gospodarki naszego Państwa –
stwierdził Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Krzysztof Kondraciuk.

Po podpisaniu umów znacząco wzrosło też wykorzystanie funduszy unijnych w całym Programie Infrastruktura i Środowisko (oprócz dróg, z jego środków finansowane są inwestycje m.in. w linie kolejowe, sieci energetyczne, ochronę środowiska) - z 40,5 proc. do 44,9 proc. Z dostępnych 109,5 mld zł zagospodarowano już blisko 50.

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJACH

Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska - w. Lubelska (bez węzła)

Droga ekspresowa S2 jest kontynuacją autostrady A2 na terenie Warszawy i pełni funkcję południowej obwodnicy stolicy. Zaczyna się po zachodniej stronie Warszawy, na połączeniu z autostradą A2 na węźle Konotopa, a skończy docelowo 33 km dalej na wschód, na węźle Lubelska, gdzie ponownie wpadnie
w autostradę A2 oraz skrzyżuje się z projektowaną drogą ekspresową S17 (wschodnią obwodnicą Warszawy).

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S2 będzie się zaczynać tuż za węzłem „Puławska" w rejonie Warszawy-Grabówka, a kończyć się będzie przed węzłem „Lubelska", zlokalizowanym na przecięciu trasy południowej obwodnicy Warszawy z poprzeczną drogą krajową nr 17 (planowana do realizacji w ramach POIiŚ).

 • Okres realizacji: 2015 – 2020
 • Wartość całkowita: 4,59 mld zł
 • Dofinansowanie UE: 1,7 mld zł
 • Długość odcinka: 18,51 km

W ramach całego projektu przewidziana jest m.in. budowa:

 • 18,5 km drogi ekspresowej, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu,
 • tunelu pod Ursynowem,
 • mostu przez Wisłę,
 • estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym,
 • węzłów: „Ursynów Zachodni”, „Ursynów Wschodni ”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”.

 

Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, odcinek Białe Błota - Mielno

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia, które zapewni bezkolizyjne połączenie Bydgoszczy z Poznaniem oraz dalej z Wrocławiem.

 • Okres realizacji: 2015 – 2019
 • Wartość całkowita: 1,37 mld zł
 • Dofinansowanie UE: 716,3 mln zł
 • Długość odcinka: 54,1 km

Inwestycja zlokalizowana w województwie kujawsko-pomorskim polega na budowie odcinka drogi
o długości 54,12 km i składa się z 3 zadań:

 • węzeł „Białe Błota” - węzeł „Szubin” o długości około 9,7 km,
 • węzeł „Szubin” - węzeł „Jaroszewo” o długości około 19,3 km,
 • węzeł „Jaroszewo” - do granicy województwa o długości około 25,1 km.

 

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Kiełpino - pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa

Cała droga ekspresowa S6 ma połączyć Szczecin z Kołobrzegiem i Koszalinem. Trasa ma długość około 140 km. Nadmorskie położenie tej drogi ma duże znaczenie dla regionu i kraju zwłaszcza w kontekście turystyki.

 • Okres realizacji: 2015 – 2019
 • Wartość całkowita: 1,47 mld zł
 • Dofinansowanie UE: 641,1 mln zł
 • Długość odcinka: 62,8 km

Droga podzielona jest na 3 odcinki:

 • węzeł Kiełpino - węzeł Kołobrzeg Zachód o długości 24km,
 • węzeł Kołobrzeg Zachód - węzeł Ustronie Morskie o długości 14,6km,
 • węzeł Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa o długości 24,2km.

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)

 • Okres realizacji: 2016 - 2020
 • Wartość całkowita: 793,14 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 370,88 mln zł
 • Długość odcinka: 20,12 km

Droga o długości 21 km przewiduje przekrój dwujezdniowy, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku wraz z poboczami awaryjnymi. Szerokość pasa rozdziału będzie umożliwiała dobudowę jednego pasa ruchu po wewnętrznej stronie, w przypadku, gdy będą tego wymagały potrzeby ruchowe.

W ramach projektu maja powstać m.in.: wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt, przepusty oraz 5 węzłów („Koszalin Zachód”, „Bielice”, „Koszalin Północ”, „Koszalin Wschód”, „Sianów Wschód”).

 

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień – Rabka

 • Okres realizacji: 2016 - 2020
 • Wartość całkowita: 2,47 mld zł
 • Dofinansowanie UE: 1,32 mld zł
 • Długość odcinka: 15,83 km

Przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje budowę 15,83 km drogi ekspresowej, w tym:

 • odcinka Lubień – Naprawa, o długości 7,59 km,
 • odcinka Naprawa – Skomielna Biała o długości 3,05km w tym budowa dwukomorowego tunelu pod górą Luboń Mały o długości ok. 2,1 km,
 • odcinka Skomielna Biała – Chabówka o długości 5,19 km.

Ponadto projekt przewiduje budowę węzłów drogowych (Skomielna, Zabornia) wiaduktów, estakad, przejazdów nad i pod trasą główną.

 

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk 50 i 79

 • Okres realizacji: 2016 – 2019
 • Wartość całkowita: 419,85 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 254,2mln zł
 • Długość odcinka: 8,96 km

Droga będzie miała przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu. Przewidziano także m.in. budowę 3 węzłów drogowych („Kąty”, „Marianki”, „Stadion”),

fot. Łukasz Jóźwiakfot. Jan Krynickifot. MIBfot. MIB