INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyArchiwum 2017

Spotkania z mieszkańcami Bemowa

18-10-2017

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie przygotowała Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe budowy trasy S7 na odcinku Warszawa (Trasa Armii Krajowej) – Kiełpin – Czosnów (etap wariantowego poprowadzenia przyszłej trasy wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej).

W ramach udziału społeczeństwa podczas prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej, Burmistrz dzielnicy Bemowo zorganizował spotkania informacyjne w dniach 13 i 17 października br., na które została zaproszona Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Przedstawiciele GDDKiA wezmą również udział w  Sesji Rady  Dzielnicy, która odbędzie się dnia 18 października br.

 

Zaprezentowany został wstępny harmonogram realizacji inwestycji, podstawowe parametry trasy opis wariantów wraz z przebiegiem usytuowanym na mapach.

 

Udział społeczeństwa trwa do 26.10.2017r., w ramach którego zainteresowane osoby mogą składać wnioski i uwagi do RDOŚ. Następnie wszystkie zebrane zgłoszenia zostaną przeanalizowane i zamieszczone w decyzji środowiskowej.

 

Wstępny harmonogram realizacji inwestycji

03.08.2016 r. – wniosek o DŚU

31.10.2017 r. – planowany termin wydania DŚU

2018 – 2019 r. – zlecenie i opracowanie Koncepcji Programowej

2020 r. – przetarg na Projektuj i Buduj

2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

2022 r. – decyzja ZRID, wykup gruntów, rozpoczęcie robót

2024 r. – zakończenie robót

 

Podstawowe parametry trasy

 • klasa drogi -  S
 • kategoria ruchu: KR6
 • wysokość skrajni min. 4,70 m
 • Nawierzchnia: betonowa

  Przekrój normalny

 • ilość jezdni 2
 • ilość pasów ruchu w jednym kierunku 3 (lokalnie 4)
 • szerokość pasa ruchu 3,50 m

   

  Zabezpieczenia akustyczne

 • ZIELEŃ OSŁONOWO - KRAJOBRAZOWA
 • EKRANY AKUSTYCZNE POCHŁANIAJĄCE
  • Miejscami z panelem 1 m zagiętym pod kątem 450
  • Wysokość od 2 do 7 m
 • TUNELE

  WARIANT II

  • Od km 18+420 do km 19+420 – dł. 1 km
  • Przewidziany do ochrony osiedla Chomiczówka
  • Od km 20+420 do km 21+543 – dł. 1,123 km
  • Przewidziany do ochrony osiedla Bemowo

   WARIANT IIB

  • Od km 20+460 do km 22+160 – dł. 1,7 km
  • Przewidziany do ochrony dzielnicy Bemowo

    

    

    

   Projektowane warianty

   WARIANT I

 • Długość 11,2 km jest wariantem przebiegającym na całej długości
  w śladzie istniejącej DK7 z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań powiązań komunikacyjnych.
 • Powiązania z istniejącym układem drogowym w węzłach:
  • „Kiełpin",
  • „Łomianki”(wykonany w przyszłości wraz z Trasą Legionowska) ,
  • „Wóycickiego”
  • oraz przeznaczonych do przebudowy „Brukowa”, „Most Północny” oraz „Gwiaździsta”.

   WARIANT II

 • Długość 12,9 km jest wariantem zapisanym od wielu lat w różnych dokumentach planistycznych, w tym Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miast i Gmin, przez które prowadzi projektowana droga ekspresowa S-7 z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań powiązań komunikacyjnych.
 • Powiązania z istniejącym układem drogowym w węzłach:
  • „Kolejowa”,
  • „Wólka Węglowa”,
  • „Janickiego”,
  • „Gen. Maczka”
  • „NS” (połączenie z Trasą Armii Krajowej – S-8).

   WARIANT IIB

 • Długość 13,5 km, wariant ten różni się swoim przebiegiem od wariantu II na odcinku w rejonie dzielnicy Bielany, odchodzi od wariantu II na południe w rejonie Cmentarza Północnego a następnie przecina las Bemowski, omija po południowej stronie Fort Wawrzyszew i biegnie wzdłuż lotniska Warszawa Babice po jego północnej stronie. Wariant ten łączy się z przebiegiem wariantu II w rejonie ulicy Powstańców Śląskich.
 • Powiązania z istniejącym układem drogowym w węzłach:
  • „Kolejowa”,
  • „Chomiczówka”
  • „NS” (połączenie z Trasą Armii Krajowej – S-8).

 

 

Raportu oddziaływania na środowisko S7 Warszawa – Kiełpin - dane do logowania serwera FTP w celu odczytu

Konto z możliwością odczyt: U: ronss7_o P: *e2-CY/A

Data dostępności zasobu: 2017/12/31

Parametry serwera: 193.46.186.29 na zewnątrz firmy.

W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać: Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.

Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt.