INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyRoboty wykonane 2003-2007

Zadania z lat 2003-2005

20-11-2009
Roboty, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach wykonała w latach 2003, 2004, 2005. na sieci dróg krajowych województwa świętokrzyskiego.

 


2003 rok


Zrealizowano budowę wiaduktu nad torami kolejowymi wraz z dojazdami i odnową nawierzchni na dr krajowej nr 9, długość wykonanego odcinka wynosi 7,8 km


budowę skrzyżowania typu małe rondo na dr krajowej nr 78 w miejscowości Nagłowice


odnowę dr krajowej nr 9 w miejsc. Ostrowiec Św. - ul. Opatowska długości 1,132 km


odnowę dr krajowej nr 74 z elementami brd w miejsc. Radlin na dł. 4,630 km


budowę chodników długości 2,677 km


remonty chodników na długości 1,904 km w ramach rehabilitacji dróg krajowych zostały wykonane na odcinkach dróg krajowych nr 73 Kielce-Tarnów na odc. Chmielnik –Busko , wraz z wykonaniem ulicy Wojska Polskiego w  Busko Zdroju;  zakres robót obejmował odc. dł.15,470 km


nr 7 Warszawa – Kielce – Kraków – Obwodnica Kielc; roboty prowadzone były na dł. 6,6km


 


2004 rok


ODNOWY NAWIERZCHNI DROGOWEJ realizowano ze środków budżetowych oraz pożyczki Banku Światowego. W ramach przyznanych środków możliwa była poprawa stanu nawierzchni dróg o łącznej długości 41,6 km.


 


ODNOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH wykonano o łącznej długości 331,1 m w tym:


Wiadukt nad PKP w m. Skarżysko Kam. o dł. 274 m w ciągu drogi Nr 42;
Most w m. Bobrza o dł. 18,8 m w ciągu drogi Nr 7;
Most w m. Koprzywnica o dł. 38,2 m w ciągu drogi Nr 79.
W  ramach PROGRAMU REHABILITACJA NAWIERZCHNI zrealizowano roboty  polegające na wykonaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni o łącznej długości 56,5 km, w tym:


1. ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z POŻYCZKI EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO o łącznej dł. 37,3 km:


Droga krajowa nr 73 - odc. Busko - Stopnica dł.17,6 km - realizacja w latach 2003-2004;
Droga krajowa nr 9 - odc. Lipnik - Klimontów - Borek Klimontowski, dł. 14,1 km oraz droga  Nr 77 w m. Lipnik o dł. 0.35 km;
Droga krajowa nr 9 - odc. Zębiec – Młynek, dł. 5,3 km.
2. ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO


Droga krajowa nr 78 - odc. granica województwa świętokrzyskiego (Goleniowy) - Nagłowice o dł. 19,2 km.
2005 rok


Ogółem na terenie woj. świętokrzyskiego w 2005 roku wykonano budowę nowych odcinków o dł. 12,2 km, roboty poprawiające stan techniczny nawierzchni na sieci dróg krajowych na odcinkach długości 40,5  km oraz rozpoczęto realizację na odc. o łącznej dł. 29,9 km( bez węzła Kielce-Północ). Ponadto wykonano odnowę obiektów mostowych o łącznej długości 98,1mb.


INWESTYCJE


1.BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW DRÓG  


Obwodnica Jędrzejowa długości 5,8 km w ciągu drogi krajowej nr 7


Zakres robót obejmował: budowę drogi 2-jezdniowej na odcinku dł.3 km, na pozostałym odcinku droga 1-jezdniowa; wykonanie 7-miu obiektów inżynierskich, robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Roboty rozpoczęto w sierpniu 2003 r. przy udziale środków finansowych z Banku Światowego


Obwodnica m. Skarżysko Kam. w ciągu drogi krajowej nr 7 - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku Kamiennej


Inwestycja realizowana w latach 2004-2005. Zakres robót obejmował: budowę odcinka drogi 2-jezdniowej dł.2,1 km w tym 6 obiektów inżynierskich (mosty  na rz. Bernatce, wiadukty nad torami PKP, przejście podziemne, wiadukt nad drogą nr 7 w ciągu ul. Ponurego Piwnika) oraz odcinka drogi krajowej nr 42 o dł. 1,3 km stanowiącego połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym.


Obwodnica m. Kije w ciągu drogi krajowej nr 78


Inwestycja realizowana w latach 2004-2005. Zakres robót wynosił 3 km w tym: budowa odcinka drogi krajowej nr 78 dł. 2,3 km  i przebudowa na długości dł. 0,7 km. W zakres robót wchodzi budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 766 nad linią kolejową LHS i drogą krajową nr 78. 


Obwodnica m. OŻARÓW w ciągu drogi krajowej nr 74 wraz z wzmocnieniem istn. nawierzchni na odcinku Gierczyce – Wyszmontów
Planowana  realizacja inwestycji w latach 2005-2006. Długość: 13,3 km  w tym poszerzenie istn. nawierzchni z 6 do 7m i wzmocnienie na odcinku długości 9,0 km, a na odcinku długości 4,3 km budowa jednojezdniowej obwodnicy. Ponadto przewidziana jest budowa ronda na skrzyżowaniu dróg nr 79 i 74 w m. Wyszmontów. 


Calość obiektów mostowych: 2 szt. przepusty z blachy falistej o konstrukcji skrzynkowej w tym na kanale Ożarów i w ciągu drogi gminnej.


2. Wzmocnienia


Wzmocnienie  wraz z dobudową poboczy bitumicznych na dr 74 odc. Jacentów – Barak  o dł. 5,3 km  (km : 39+800-45+083). Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim – latach 2005- 2006 .


3. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO


m. Ćmińsk – przebudowa skrzyżowania dr nr 74 - długość odcinka 1,9km – dokończenie zadania z 2004 roku.


m. Rudnik - przebudowa skrzyżowania dróg Nr 9 i Nr 42; Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, z  planowanym terminem zakończenia robót w  2006r.


Budowa ronda na drodze nr 73/79 w m. Słupia. Przebudowa obejmuje odcinek drogi nr 73 na dł. 0,455mb i drogi nr 79 na dł. 0,295mb. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, z  planowanym terminem zakończenia robót w  2006r.


Ustawienie barier ochronnych dr nr 9, odc. Nietulisko - Kunów  o długości – 4100 mb.


Ustawienie barier ochronnych dr nr 42 w m. Starachowice  o długości 2 100 mb.


Ustawienie ogrodzenia łańcuchowego na dr nr 42 i 74 o długości 154 mb.


Budowa chodnika na dr nr 74 w m. Ćmińsk o długości 430 mb.


4.. Budowa chodników


Zadania realizowane są we współpracy z zainteresowanymi Gminami, przy ich udziale w kosztach budowy w wysokości 50%. W  ramach tego asortymentu zrealizowano 8 odcinków o łącznej dł. 6,2 km oraz rozpoczęto realizację 2-ch odcinków o dł. 2,2 km.


II. W ramach Programu  REHABILITACJA NAWIERZCHNI


Współfinansowanego  Z POŻYCZKI EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO rozpoczęto realizację zadania:


Droga krajowa nr 73 - odc. Słupia Pacanowska – Szczucin dł. 6,7 km - realizacja w latach 2005 - 2006,


II.WYDATKI BIEŻĄCE w 2005r.


1. ODNOWY NWIERZCHNI DROGOWEJ


W 2005 roku były wykonywane odnowy nawierzchni ze środków budżetowych oraz pożyczki Banku Światowego. W ramach przyznanych środków możliwa była  poprawa stanu nawierzchni dróg na długości 38 km.


2.ODNOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH


W 2005r. wykonano odnowy obiektów mostowych o łącznej długości 98,1 m, tym:


Most przez rz. Lubrzankę, m. Cedzyna w ciągu drogi Nr 74;


Most przez rz. Opatówkę w m. Ocinek  w ciągu drogi Nr 79;


Most przez rz. Czystą w m. Piła  w ciągu drogi Nr 42


Most przez  ciek bez nazwy w m. Stąporków  w ciągu drogi Nr 42.


3. W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO – 1 325,2  tys.zł, w tym:.


Uspokojenie ruchu na drodze nr 42 w m. Wielka Wieś o dł. 0,23km (km: 257+730-257+960)


Uspokojenie ruchu na drodze nr 7 w m. Łączna o dł. 0,4km ( 527+100-527+520)