viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2017

Kolejne kilometry S19 na Podkarpaciu oddane do ruchu

07-12-2017

Od dzisiaj kierowcy mogą korzystać z nowego, ponad 6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe, będącego kolejną częścią autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Odcinek ten połączy dwie trasy międzynarodowe: E40 i E371 oraz wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

GDDKiA

Od dziś tranzyt w kierunku południkowym będzie mógł swobodnie ominąć Rzeszów od zachodniej strony. Nowa trasa pozwoli na wyprowadzenie „ruchu ciężkiego” z terenów miejskich. Co ważne, poprawi wyraźnie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego szczególnie na terenach zabudowanych. Co za tym idzie, cała aglomeracja Rzeszowska wyraźnie odczuje wzrost komfortu codziennego życia mi.in. poprzez obniżenie poziomu natężenia ruchu, przede wszystkim tranzytowego. – powiedział p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga.

 

Odcinek drogi ekspresowej S19 w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (Kielanówka) realizowało  konsorcjum: Eurovia Polska S.A. i Warbud S.A., za kwotę ponad 342 mln zł. Odcinek ten zlokalizowany jest w powiecie: rzeszowskim, na terenach gmin Rzeszów, Boguchwała, Świlcza. Inwestycja obejmowała swym zakresem zaprojektowanie (kontynuację projektowania), uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie oraz  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Kalendarium

  • 14.06.2013 – ogłoszenie przetargu na kontynuację projektowania i budowę

·         09.04.2014 – podpisanie umowy z Wykonawcą

  • 18.08.2014 – podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem
  • 16.12.2014 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  ZRID
  • 15.05.2015 – wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji ZRID
  • 02.06.2015 – przekazanie Wykonawcy robót placu budowy
  • 06.09.2017 - zakończenie robót
  • 07.12.2017 – udostępnienie do ruchu

 

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmował m.in.:

·         budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o dł. 6,3 km

·         budowę węzła "Rzeszów Południe" (węzeł typu WB, karo) łączącego S19 z realizowaną DW 878 wraz z budową ronda o średnicy 85 m na skrzyżowaniu łącznic,

·         budowę 4 łącznic przy węźle "Rzeszów Południe",

·         przebudowę drogi gminnej nr137616R

·         rozbudowę i budowę dróg kolidujących z inwestycją, w tym m.in.: DP1391R, DP1434R, DP1388R,  DW878, 

·         budowę dróg serwisowych

·         budowę 12 obiektów inżynierskich, w tym estakadę E-1 o dł. 476,4m nad ul. Dębicką i rzeką Przyrwa

·         budowę kanału technologicznego,

·         budowę elementów ochrony środowiska oraz ogrodzenia wzdłuż drogi ekspresowej wraz z bramami i furtkami,

·         nasadzenia drzew i krzewów,

·         budowę elementów BRD,

 

W ramach inwestycji wybudowano 12 obiektów inżynierskich, w tym węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka), który skomunikowany jest z ul. Podkarpacką i DK19 poprzez łącznik. Ten 3,5-kilometrowy odcinek drogi realizowany był przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Miasto Rzeszów. 

 

Ciekawostki o S19

·          wykopy 890 tys. m3

·          nasypy 541 tys. m3

·          długość dróg serwisowych 10,6 km

·          Ilość użytego betonu 37 tys. m3

·          Ilość użytej stali łącznie: ok. 3,8 tys. t w tym: stal miękka: 3,3 tys. t, stal sprężająca: 431 t

·          Kanalizacja deszczowa -  8 tys. mb

·          Bariery ochronne – 16 tys. mb

·          Ogrodzenie drogi S19 – 11,5 tys. mb

Dla zobrazowania ciężaru wszystkich obiektów mostowych wykonanych w ramach kontraktu - jeżeli przyjąć w zaokrągleniu, że ciężar załadowanego wagonu kolejowego wynosi ~ 80 ton, to ciężar wszystkich obiektów odpowiada w przybliżeniu ciężarowi 892 takich wagonów kolejowych.

 

Realizacja S19 na Podkarpaciu

Aktualnie na Podkarpaciu realizacja S19, o łącznej długości ok. 169 km, przedstawia się następująco:

- odcinki zrealizowane: odc. Sokołów Młp.-Stobierna (12,5 km), Stobierna – w. Rz. Wschód (6,9km), w. Rz. Zachód – w. Świlcza (4,4 km), w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (6,3 km)

- odcinki w przetargu: przetarg na realizację systemem projektuj-buduj odc. Lasy Janowskie – Nisko - Sokołów Młp. Północ (6 odc., 54 km),

- odcinki w przygotowaniu: opracowywana jest Koncepcja Programowa dla odc. w. Rz. Południe - Babica (10,3 km), trwa przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla odc. w. Babica - Barwinek (74,9 km)

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w wys. 412 806 332,82 zł brutto w ramach projektu pt. "Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe"

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0020/16-00