INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAArchiwum 2005

Szkolenie obronne w Kościelisku

22-06-2005
W dniach 16 - 18 maja 2005 roku w Kościelisku zostało przeprowadzone szkolenie obronne w grupie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

min2iwidzowie.JPG Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego oraz na podstawie Decyzji Ministra Infrastruktury i Decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wytycznych do działalności obronnej na 2005 rok, w dniach 16 ÷ 18 maja 2005 roku w Kościelisku zostało przeprowadzone szkolenie obronne w grupie szkoleniowej Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W szkoleniu uczestniczyli: kierownictwo i osoby funkcyjne centrali GDDKiA, dyrektorzy oddziałów GDDKiA, dyrektorzy zarządów dróg wojewódzkich, prezesi przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo - obronnym realizujący zadania w obszarze drogownictwa oraz przedstawiciele ośrodków naukowo - badawczych i projektowych realizujący zadania na potrzeby drogownictwa.


minirapciak.JPG


Szkolenie prowadził Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad mgr inż. Edward Gajerski. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa i NATO. Głównym celem szkolenia było przeprowadzenie gry obronnej z zakresu wybranych elementów osłony technicznej sieci dróg publicznych. Gra obronna miała na celu wypracowanie zasad współpracy, wzajemnego wsparcia oraz procedur związanych z zabezpieczeniem realizacji zadań osłony technicznej wybranej infrastruktury drogowej przez zarządców dróg i przedsiębiorców realizujących zadania na drogach publicznych przewidzianych do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i NATO.minihelikopter.JPG


Podczas gry obronnej jej uczestnicy wykazali się wiedzą fachową, umiejętnością współdziałania pomiędzy zarządcami dróg oraz elastycznością w działaniu w zmieniającej się symulowanej sytuacji operacyjnej. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli kierownicy zespołów ćwiczących, referujący wypracowane decyzje do osłony technicznej wytypowanych tras drogowych.mininosze.JPG


Dzień 17 maja był dniem szkolenia praktycznego, podczas którego odbyły się następujące przedsięwzięcia:  • straż ratunkowa TOPR przeprowadziła praktyczny pokaz udzielania pomocy i transportowania poszkodowanego w górach, z użyciem śmigłowca ratowniczego,

  • uczestnicy szkolenia podzieleni na cztery zespoły ćwiczące wzięli udział w praktycznej symulacyjnej akcji ratowniczej z użyciem specjalistycznego sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

  • na strzelnicy biatlonowej odbyło się strzelanie w z karabinka sportowego w kategorii kobiet i mężczyzn oraz strzelanie o „Puchar Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad”.


minizawody kobiet.JPG

Szkolenie obronne zakończyło się postawieniem wytycznych do dalszej działalności obronnej w obszarze drogownictwa na 2005 rok. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podsumował szkolenie i wręczył certyfikaty uczestnictwa przeszkolonym osobom.minigroup.JPG