viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S11 Kórnik–Ostrów Wielkopolski

07-11-2018

 

 

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wielkopolski

 

Oddział: GDDKiA w Poznaniu

Długość – od 73km do 76km

Obecny etap – proces przygotowawczy - prace projektowe (studialne)

Wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji 3 400 000 tys. Zł.

 

 1. Etap w realizacji:
 • 01.2018r. - GDDKiA O/PO podpisała Umowę z JPL Project Sp. z o.o. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S11 dla odcinka Kórnik – Ostrów Wlkp. Zakres umowy obejmuje: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);
 • 10.2018r. – opracowanie Studium Korytarzowego;
 • 12.2018r. – planowane zakończenie etapu SK - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia ZOPI (rekomendacja korytarzy do STEŚ);
 • II kw. 2019r. – planowane konsultacje społeczne (etap STEŚ);
 • II kw. 2020r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ;
 • II kw. 2021r. - przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji)
 • II kw. 2022r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI.

 

 1. Opis inwestycji:
 1. Przebieg drogi:

Projektowana droga ekspresowa położona jest w obszarze administracyjnym województwa wielkopolskiego, w powiecie poznańskim na obszarze gminy Kórnik; w powiecie średzkim na obszarze gminy Środa Wielkopolska, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl; w powiecie jarocińskim na obszarze gminy Jarocin, Kotlin; w powiecie pleszewskim na obszarze gminy Pleszew, Dobrzyca, Czermin; w powiecie ostrowskim na obszarze gminy Ostrów Wielkopolski, Raszków.

 

 

GDDKiA

 

Plan orientacyjny 

 1. Podstawowe parametry techniczne:
 • klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2
 • Vp = 100 km/h
 • konstrukcja nawierzchni na obciążenie 115 kN/oś,
 • skrajnia pionowa 5,0m,
 • obiekty inżynierskie klasy  A +STANAG 2021 klasy 150
 • przekrój normalny:

•   pobocza 2 x min 1,25 m

•   pas awaryjny 2 x 2,50 m

•   pasy ruchu 2 x 3,50 m

•   pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m

 

 1. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się:

 

 • budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;
 • budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);
 • budowę przepustów;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory);
 • budowę oświetlenia węzłów;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);
 • przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych;
 • budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6;
 • ustalenie lokalizacji miejsc obsługi podróżnych;

 

 1. Wariantowanie przebiegu drogi:

Korytarz 1

Wariant nr 1 korytarza jest najbardziej zbliżony do przebiegu istniejącej drogi krajowej nr 11. W rejonie Środy Wielkopolskiej przebieg korytarza nr 1 jest oddalony od miasta ze względu ścisłą zabudowę zurbanizowaną miasta Środy Wielkopolskiej, jej strefy inwestycyjne oraz zabudowę miejscowości ościennych tj. Kijewo czy Słupia Wielka. Następnie korytarza przecina pola uprawne, łąki a na fragmencie (za m. Marianowo Brodowskie) przez obszar leśny. Przebieg korytarza zdeterminowany jest również skrzyżowaniem z linią kolejową nr 272 którą przecina na wysokości Nadziejewo (zgodnie z wytycznymi kąt skrzyżowania drogi z linią kolejowa powinien być większy od 60 stopni). Korytarz w rejonie Nowego Miasta nad Wartą przechodzi za m. Murzynowo Leśne przez kompleks leśny. Dalej, w rejonie istniejącego mostu przez rzekę Wartę,  korytarz biegnie równolegle do drogi krajowej nr 11, a następnie projektowana droga S11 włącza się w istniejący odcinek dogi S11 stanowiącej fragment obwodnicy Jarocina. Dalej po „wyjściu” z węzła „Jarocin” przebiega po wschodniej stronie drogi krajowej nr 11 i zbliża się do miejscowości Kotlin. Następnie korytarz przecina drogę krajową nr 11 i przechodzi pomiędzy miejscowościami Pleszew a Kowalew oraz przecina 3-szynową Powiatową Kolej Lokalną. Po ominięciu miasta Pleszew, korytarz biegnie po stronie zachodniej drogi krajowej nr 11 w rejonie m. Nowa Wieś i m. Palusz. Następnie korytarz przecinając pola uprawne i łąki pomiędzy m. Sobótka i m. Górzno ponownie przecina istniejącą drogę krajowa nr 11 omijając łukiem m. Górzno. W końcowym kilometrażu projektowanego odcinka S11 korytarz nr 1 włącza się w istniejący węzeł „Ostrów Wlkp. Północ”.

 

Korytarz 2 i 3

Korytarze 1, 2 i 3 w kilku miejscach mają wspólny przebieg po tej samej trasie w planie. Przebieg Korytarzy 2 i 3 są oddalone w kierunku zachodnim od DK 11 oraz korytarza nr 1 i omijają m.in. miejscowość Sulęcinek, w szczególności korytarz nr 2 biegnie po wschodniej a korytarz nr 3 po zachodniej stronie m. Sulęcinek. Na wysokości m. Krzykosy korytarze nr 2 i 3 łączą się ze sobą, a na wysokości Nowe Miasto ponownie się rozchodzą aby ominąć m. Aleksandrów – korytarz nr 3 biegnie po zachodniej stronie
m. Aleksandrow, a korytarz nr 2 łączy się na tym odcinku z korytarzem nr 1. Następnie projektowane korytarze S11 włączają się w istniejący odcinek drogi S11 stanowiącej fragment obwodnicy Jarocina. Dalej po „wyjściu” z węzła „Jarocin” przebieg korytarzy znajduje się  po wschodniej stronie drogi krajowej nr 11 i zbliża się do miejscowości Kotlin. W okolicy m. Twardów Korytarze 2 i 3 odłączają się z wspólnego przebiegu od korytarza nr 1 i przecinając  linie kolejową pod odpowiednim kątem przebiegają po zachodniej stronie m. Kowalew. Korytarze 2 oraz 3 w rejonie miasta Pleszew są zdecydowanie oddalone od korytarza 1 i całkowicie omijają obszary rolnicze (w tym szklarnie) dwukrotnie przecinając  linie kolejową nr 272. Po minięciu miejscowości Pleszew, Sowina Błotna i Borucin korytarze 1 i 3  pokrywają się w planie, natomiast wariant 2 korytarza odchodzi dalej na zachód, wzdłuż linii kolejowej a następnie omija miejscowości Borowiec i Górzno i biegnie po terenach miej zamieszkałych.

 

 1. Obiekty inżynierskie:

W ramach aktualnego etapu prac projektowych (Studium Korytarzowe) przewiduje się budowę wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej (nad liniami kolejowymi, rzekami, drogami i innymi przeszkodami) oraz budowę wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg publicznych krzyżujących się z planowaną inwestycją. Na kolejnym etapie (STEŚ ) zostaną opracowane ogólne założenia projektowe dla obiektów inżynierskich, zostanie również przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza w oparciu o która zostaną zaprojektowane przejścia dla zwierząt.

 

 1. Węzły drogowe i Miejsca Obsługi Podróżnych.

Na etapie SK założono wstępną lokalizację Miejsc Obsługi Podróżnych oraz węzłów drogowych. Dokładna analiza w tym zakresie zostanie przeprowadzona na etapie STEŚ.

 

Na posiedzeniu ZOPI, które odbyło się w dniu 11.12.2018r., przy udziale przedstawicieli władz samorządów terytorialnych, do dalszych prac projektowych na etapie STEŚ zostały zarekomendowane korytarze nr 1, 2 i 3 z korektą korytarza nr 2 w rejonie m. Witaszyce.