viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S11 Szczecinek - Piła

01-02-2018

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odc. Szczecinek – Piła.

 

 

Oddział: GDDKiA Oddział w Poznaniu

długość – ok. 60 km

obecny etap – proces przygotowawczy - prace projektowe (studialne)

wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji 2 500 000 tys. zł.

 

 1. Etap w realizacji:
 • 01.2018r. – GDDKiA O/PO podpisała Umowę z AECOM Polska Sp.z.o.o. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S11 dla odcinka Szczecinek – Piła. Zakres umowy obejmuje: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);
 • 27.09.2018r. – odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla etapu SK;
 • 31.10..2018r. –zakończenie etapu SK - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia ZOPI (rekomendacja korytarzy do STEŚ)       

Posiedzenie ZOPI na etapie SK zarekomendowało oba rozpatrywane korytarze przebiegu drogi do dalszych prac projektowych na etapie STEŚ.   

 • Styczeń - luty 2019r. – przeprowadzenie konsultacji społecznych (etap STEŚ);
 • I kw. 2020r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ
 • IV kw.2020/I kw. 2021r. – przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji)
 • I kw. 2022r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI

 

 1. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Projektowana droga ekspresowa położona jest w obszarze administracyjnym dwóch województw:

 • Zachodniopomorskiego, w powiecie szczecińskim, w gminie Szczecinek;
 • Wielkopolskiego, w powiatach: złotowskim, w gminach: Okonek, Jastrowie, Tarnówka, Krajenka oraz w powiecie pilskim, w gminach: Piła i Szydłowo.

 

Przebieg opracowywanych korytarzy przedstawia załączony plan orientacyjny nr 1 , nr 2  

 

 1. Podstawowe parametry techniczne:
 • klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2
 • Vp = 100 km/h
 • konstrukcja nawierzchni na obciążenie 115 kN/oś,
 • skrajnia pionowa 5,0m,
 • obiekty inżynierskie klasy  A +STANAG 2021 klasy 150
 • przekrój normalny:

•pobocza 2 x min 1,25 m

•pas awaryjny 2 x 2,50 m

•pasy ruchu 2 x 3,50 m

•pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m

 

2. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się:

 

 • budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;
 • budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);
 • budowę przepustów;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory);
 • budowę oświetlenia węzłów;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);
 • przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych;
 • budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6;
 • ustalenie lokalizacji miejsc obsługi podróżnych;

 

3. Wariantowanie korytarzy dla przebiegu drogi ekspresowej S11:

Wariant  nr 1

Początek trasy łączy się z realizowaną obwodnicą miasta Szczecinek w miejscu włączenia do istniejącej drogi krajowej nr 11 (ok.  120+600 km dk 11).

Dalej przebieg wariantu drogi ekspresowej przechodzi na stronę zachodnią, omija po zachodniej stronie m. Lotyń i przecina linię kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. Następnie droga przebiega po zachodniej stronie miejscowości Okonek, omija po wschodniej stronie m. Borucino i następnie zostaje poprowadzona po zachodniej stronie miejscowości Jastrowie. Na wysokości m. Jastrowie warianty 1 i 2 mają wspólny przebieg.  Za m. Jastrowie droga S11 przecina drogę krajową nr 22 i w dalszym biegu ponownie przecina linię kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła.

W dalszym biegu, droga ekspresowa zostanie przeprowadzona mostem nad  rzeką Płytnica po zachodniej stronie miejscowości Płytnica, a następnie nad rzeką Rurzyca po zachodniej stronie Krępska. Za m. Krępsko planowany wariant S11 przecina rzekę Piława po zachodniej stronie m. Dobrzyca. Drga ekspresowa S11 łączy się z planowanym węzłem „Piła Północ” (dawnej węzeł „Koszyce”).

 

Wariant nr 2

Początek trasy łączy się z realizowaną obwodnicą miasta Szczecinek w miejscu włączenia do istniejącej drogi krajowej nr 11 (ok.  120+600 km dk 11).

W dalszej części droga przebiega po wschodniej stronie miejscowości Lotyń,

a następnie również po wschodniej  stronie omija miejscowość Okonek. Dalej droga ekspresowa będzie przecina istniejącą drogę krajową nr 11 na wysokości m. Podgaje umożliwiając podłączenie do niej drogi krajowej nr 22 od strony północnej. Następnie droga ekspresowa przecina linię kolejową nr 405 relacji Szczecinek – Piła i omija

m. Jastrowie od strony wschodniej (po wspólnym śladzie z Korytarzem nr 1).

Za m. Jastrowie droga S11 przecina drogę krajową nr 22 i w dalszym biegu ponownie przecina linię kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła.  W dalszym biegu droga ekspresowa zostanie przeprowadzona mostem nad rzeką Płytnica po wschodniej stronie miejscowości Płytnica, a następnie nad rzeką Gwdą po wschodniej stronie Krępska. W dalszej części droga przebiega po wschodniej stronie miejscowości Dobrzyca, a następnie przekracza obiektem mostowym rzekę Gwdę. Proponowany przebieg łączy się z planowanym węzłem „Piła Północ” (dawniej węzeł „Koszyce”).

 

Wariant nr 3

Z analiz wyników ankiet zebranych podczas konsultacji społecznych powstał tzw. wariant wynikowy, który jest połączeniem wariantu nr 1 i 2. Na początkowym odcinku od realizowanej obwodnicy m. Szczecinek do m. Jastrowie wariant wynikowy jest prowadzony wg wariantu nr 2 a za skrzyżowaniem z linią kolejową wariant nr 3 prowadzony jest wg przebiegu wariantu nr 1.

 

Warianty 1, 2 i 3, na końcowym odcinku od miejscowości Jastrowie do projektowanego węzła Piła Północ, przebiegają przez Obszar Natura 2000 (specjalne obszary ochrony siedlisk i obszar specjalny ochrony ptaków).

 

 

4. Obiekty inżynierskie:

Na obecnym etapie (STEŚ) przewiduje się budowę wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej (nad liniami kolejowymi, rzekami, drogami i innymi przeszkodami), budowę wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg publicznych krzyżujących się z planowaną inwestycją oraz obiektów inżynierskich pełniących funkcję przejść dla zwierząt.

 

5. Węzły drogowe i Miejsca Obsługi Podróżnych.

Dokładna analiza lokalizacji oraz geometrii węzłów drogowych w szczególności pod kątem analiz ruchowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych zostanie przeprowadzona na obecnym etapie STEŚ.