viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2005

Budowa drugiej jezdni drogi nr 18 Olszyna - Golnice

12-12-2005
Minął już ponad rok od rozpoczęca budowy drugiej jezdni na drodze krajowej numer 18 na odcinku Olszyna – Golnice o długości 70 km. Przyszła autostrada A 18, łącząca autostradę A4 z zachodnią granicą i autostradą niemiecką w kierunku Berlina, nabiera coraz wyraźniejszych kształtów.

Cały fragment drogi został podzielony na 4 odcinki.

webPICT0022.JPG  Olszyna – Królów
Odcinek ten ma długość 8,9 km. Wykonawcą robót jest firma Skanska SA. W zakres robót do wykonania wchodzi modernizacja nawierzchni jezdni północnej, budowa obiektów inżynierskich – wiaduktów nad i w ciągu drogi numer 18 (razem 8), modernizacja dróg dojazdowych do wiaduktów, a także budowa odwodnienia, przebudowa infrastruktury technicznej (sieć telekomunikacyjna, elektryczna itd.), i wykonanie urządzeń zapobiegających niszczeniu środowiska – zbiorników oczyszczających wody opadowe, zieleni izolacyjnej i docelowego ogrodzenia drogi. Planowane zakończenie przebudowy tego odcinka przewidywane jest na 20 grudnia br.

miniPICT6438.JPG  Królów – Żary
Odcinek o długości 15,4 km. Wykonawcą robót na tym odcinku jest Joint Venture Bogl Berger. W zakres robót wchodzi modernizacja istniejącej i dobudowa drugiej jezdni w ciągu drogi, budowa 9 wiaduktów nad drogą nr 18 i jednego nad drogą nr 20, budowa dojazdów, przebudowa instalacji technicznej kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Wykonane zostaną również zbiorniki oczyszczające, docelowe ogrodzenie drogi, a także przepusty dla małych zwierząt. Szacowane zaawansowanie robót wynosi 56%. Zakończenie przebudowy planowane jest na sierpień 2006r.

miniPICT6783.JPG  Żary – Iłowa
Odcinek ten ma długość 12 km. Wykonawcą robót jest firma Skanska. Roboty zawierają między innymi dobudowę lewej jezdni, modernizację jezdni istniejącej, budowę 9 wiaduktów, remont 2 wiaduktów i jednego przejścia dla zwierząt małych. W zakres prac wchodzi też budowa infrastruktury technicznej – sieci telekomunikacyjnej, urządzeń elektrycznych, melioracyjnych i gazowych. W planie jest wykonanie urządzeń do oczyszczania wód, przepustów dla zwierząt, wykonanie ogrodzenia drogi i nasadzenia zieleni. Szacowane zaawansowanie robót wynosi 41%, a zakończenie planowane jest na sierpień 2006.

miniPICT7414.JPG  Iłowa – Golnice
Najdłuższy odcinek ma długość 32 km. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Walter Heilt i Warbud. W zakres robót wchodzi dobudowa lewej jezdni drogi numer 18, budowa dróg dojazdowych, budowa 16 wiaduktów i dojazdów do nich. Przebudowane zostaną urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony środowiska (zbiorniki filtracyjne, przejścia dla małych zwierząt i ogrodzenie drogi). Szacowane zaawansowanie robót wynosi 60%, a zakończenie planowane jest na sierpień 2006 roku.

 

W czasie budowy na całym odcinku zatrudnionych jest ponad 600 osób, a do budowy i remontów wykorzystywane jest niemal 400 sztuk sprzętu (koparki, ładowarki spycharki, rozściełacze, walce i dźwigi).

Modernizacja drogi numer 18 umożliwi stworzenie nowoczesnej trasy łączącej kraje Europy zachodniej z Polską i dalej ze Wschodem. Będzie dostępem do międzynarodowej sieci transportu, zwiększając tym samym atrakcyjność inwestycyjną regionów położonych wzdłuż drogi.

Droga będzie mieć szerokość 2 razy po 3,5 metra, z pasem awaryjnym szerokości 3 metrów. Swoją konstrukcją dostosowana będzie do prędkości 120 km/h. Będzie mieć 4 dwupoziomowe skrzyżowania, a dopuszczalny nacisk będzie dostosowany do standardów Unii Europejskiej i wyniesie 115 kN/oś.

Całkowita wartość projektu wynosi 118 mln euro, z czego 85 mln pochodzi z Funduszu ISPA, a reszta ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

miniPICT0013.JPG  miniPICT6858.JPG 
miniPICT7455.JPG  miniPICT7607.JPG 

Więcej o projektach funduszu ISPA