Oddział Kraków

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

Zmiana organizacji ruchu na remontowanym wiadukcie w Trzebini, dk 79

12-02-2018
W poniedziałek 12 lutego, ok. godziny 13.00, w Trzebini na wiadukcie zostanie wprowadzone zawężenie prawego pasa ruchu, w związku z prowadzonym remontem. Ruch nadal odbywał się będzie dwoma pasami, jednym w każdym kierunku drogi, ze względu na fakt, jezdnia jest wystarczająco szeroko. Po zawężeniu wystarcza miejsca na wyznaczenie dwóch pasów ruchu.

Ta zmieniona organizacja ruchu obowiązywała będzie do ostatniego tygodnia marca, kiedy to wiadukt zostanie całkowicie wyłączony z ruchu na 120 dni. Ruch poprowadzony zostanie objazdami. O dokładnym terminie i objazdach poinformujemy przed wprowadzeniem zmian. Zamknięcie obiektu związane będzie z koniecznością wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego (części stalowej oraz betonowej), wykonania nowej nawierzchni, chodników oraz wyposażenia obiektu (łożyska, dylatacje, bariery, balustrady, oświetlenie i inne).

Zakres robót w ramach remontu obejmuje w pierwszej kolejności roboty rozbiórkowe:
 • nawierzchni mineralno-bitumicznej na moście oraz na dojazdach, dylatacji modułowych,
 • łożysk, izolacji na płycie pomostu i chodnikach,
 • skorodowanego betonu płyty, belek sprężonych i stalowego ustroju nośnego,
 • rozbiórka skorodowanego betonu przyczółków oraz filarów,
 • betonu belek gzymsowych i gzymsów na przęsłach i skrzydłach,
 • betonu belek gzymsowych na skrzydłach i murach oporowych,
 • kap chodnikowych, krawężników mostowych raz na dojazdach, nawierzchni z asfaltu na chodnikach, chodników z kostki brukowej na dojściach do mostu, płyt przejściowych,
 • podbudowy za przyczółkami,
 • barier ochronnych na wiadukcie i na dojazdach, balustrad, wpustów mostowych i sączków,
 • elementów odwodnienia, ścieków skarpowych,
 • skorodowanych stalowych elementów ustroju nośnego i podpór,
 • betonowych wzmocnień ław podłożyskowych podpór (płaszcza),
 • pozostałości po stalowych elementach wzmocnienia (sprężenia) podpór,
 • elementów kanalizacji zbiorczego odwodnienia pod obiektem,
 • murków betonowych pod obiektem,
 • latarni oświetlenia drogowego, zasilania oświetlenia,
 • elementów oznakowania pionowego, osłon przeciwporażeniowych, kamer, stacji pomiarowych, a także usunięcie krzewów i samosiejek,

Następnie wykonane zostaną : naprawy powierzchniowe konstrukcji stalowej oraz betonowej (zabezpieczenie antykorozyjne), powierzchniowe filarów (płaszcz żelbetowy), wymiana dylatacji, łożysk oraz wyposażenia obiektu (krawężniki, bariery, balustrady, odwodnieni, oświetlenie)

Remont wykonywany jest w systemie „projektuj i remontuj” i podzielony został na dwa etapy:
 • etap I – projektowanie, obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń, w tym dokonanie skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych umożliwiającego realizację zadania - w terminie nie dłuższym niż 150 dni od daty podpisania umowy
 • etap II – realizacja robót, obejmujący wykonanie całego zakresu robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w terminie nie dłuższym niż 480 dni od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji przedmiotu zamówienia wlicza się okres zimowy (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Koszt remontu wynosi ponad 11 mln 908 tys. zł