viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2005

A-4 Zgorzelec-Krzyżowa: kontrakt na nadzór; problem z wykonawcą

24-11-2005
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że podpisany został kontrakt na nadzór i zarządzanie budową autostrady A-4 na odcinku Zgorzelec-Krzyżowa (51 km).

flag_guide-1mini.gif Flaga_polskamalemini.gif

 

 

 

 

GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum dwóch firm:

  • Scetaroute S.A. (lider)
  • DHV Polska Sp. z.o.o.

Kontrakt o wartości 4 266 383,92 EUR będzie finansowany przez budżet państwa oraz ze środków pomocowych Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
Czas realizacji wynosi 82 miesiące i obejmuje 48 miesięcy okresu gwarancji.

Jednocześnie GDDKiA informuje, że trwają prace nad rozpisaniem kolejnego postępowania przetargowego, które pozwoli wybrać wykonawcę dla odcinka Zgorzelec-Krzyżowa.

Poprzednie postępowanie przetargowe zostało unieważnione decyzją arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, którzy przychylili się do wniosku jednej z firm budowlanych (Walter Heilit), aby z dokumentacji przetargowej usunąć zapis o konieczności posiadania przez Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, Zastępcy Kierownika Budowy, Kierownika Robót Drogowych i Kierownika Robót Mostowych wykształcenia wyższego.

Przetarg na budowę autostrady A-4 na odcinku Zgorzelec-Krzyżowa był największym obecnie przygotowywanym przetargiem na roboty i dotyczył budowy 51-kilometrowego odcinka autostrady i około 50 obiektów inżynierskich. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni w technologii betonu cementowego, która w Polsce wciąż musi być traktowana jako nowatorska. W poprzednich realizacjach zdarzały się przypadki nie dotrzymania niektórych parametrów jakościowych (akurat dotyczyło to właśnie zadań zrealizowanych przez firmę Walter-Heilit).

Zdaniem GDDKiA wyrok arbitrów jest błędny i szkodliwy. Błędny, ponieważ uprawnienia budowlane do kierowania robotami na autostradzie o nawierzchni betonowej nie mogą być uprawnieniami ograniczonymi i muszą upoważniać do prowadzenia robót o nietypowych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Do uzyskania takich uprawnień od kilkudziesięciu lat wymagane jest ukończenie studiów wyższych technicznych. Już nawet Rozporządzenie Prezydenta RP z 16 lutego 1928 roku ograniczało uprawnienia do kierowania niektórymi robotami budowlanymi przez osoby nieposiadające wyższego wykształcenia.

Zamawiający (GDDKiA) uznał, że rozsądnym i dopuszczalnym dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym dla 9 z około tysiąca osób zatrudnionych na budowie będzie dyplom ukończenia wyższej uczelni. Ponieważ kolejnym wymogiem zamawiającego było doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych na kontraktach typu FIDIC i na innych kontraktach inżynieryjnych, personel kluczowy najpewniej dysponowałby dyplomem wyższej uczelni technicznej. Powodem wpisania wymogu posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych było oczekiwanie wysokiej jakości personelu kluczowego, zdolnego do prowadzenia efektywnej wymiany informacji, odbierania i realizacji poleceń personelu niezależnego inżyniera, współpracy w zespole, zarządzania podległymi kadrami.

Wyrok arbitrów jest szkodliwy, gdyż wprowadza nową jakość do życia publicznego. Oto każdy wykonawca, któremu nie będą w danych okolicznościach odpowiadały wymagania zamawiających (nawet jeśli wcześniej były bezproblemowo stosowane w dziesiątkach przetargów) będzie na nie protestował. Ponadto arbitrzy uznali, że co do zasady wykształcenia wyższego do budowania polskich dróg żądać nie mamy prawa. Po raz kolejny ograniczono uprawnienia i inwencję zamawiającego działającego w dobrej wierze.

Reasumując, 17 października doszło do kolejnego spowolnienia procesu budowy autostrad w Polsce w wyniku nadinterpretacji zbyt sformalizowanego prawa. GDDKiA nie zgadzając się z wyrokiem Zespołu Arbitrów – mając na uwadze minimalizację opóźnienia w wyłanianiu wykonawcy – nie skorzystała jednak z przysługującego jej prawa do skargi do sądu. Przygotowano nową wersję warunków udziału w postępowaniu i niezwłocznie po zatwierdzeniu ogłoszenia przez Ministerstwo Infrastruktury zostanie ogłoszony powtórzony przetarg.
GDDKiA traktuje ten przypadek jako kolejny dowód na konieczność zmian prawa zamówień publicznych w Polsce.